Button Top

CÁCH NỘP HỒ SƠ

Đối với thị thực Schengen ngắn hạn diện C (Du lịch tới Đức dưới 90 ngày)

Bước 1:

Trước khi đăng ký, hãy đảm bảo quý vị hiểu rõ về “mục đích chuyến đi”. Nhân viên của chúng tôi sẵn sàng trợ giúp quý vị trong quá trình nộp hồ sơ. Tuy nhiên, chúng tôi không được phép tư vấn hoặc hướng dẫn quý vị về việc chọn diện thị thực. Vui lòng tham khảo thêm về các diện thị thực tại Tìm hiểu loại thị thực của bạn.

Quý vị có thể ủy quyền cho một bên thứ ba để nộp thay hồ sơ xin thị thực nếu như quý vị đã có thị thực Schengen trước đây trong vòng 59 tháng. Vui lòng đọc kỹ giấy ủy quyền và điền đầy đủ thông tin.

Bước 2:

Hoàn thành khai đơn xin thị thực trực tuyến và dán ảnh. Quý vị có thể tải Đơn xin thị thực tại trang web của Bộ Ngoại giao Đức. Vui lòng đảm bảo rằng Quý vị cung cấp tài liệu cần thiết cho loại thị thực của mình. Hồ sơ không đầy đủ có thể không được chấp nhận.

Bước 3:

 Để giảm thời gian chờ đợi do lượng khách nộp hồ sơ vào cùng một thời gian lớn, chúng tôi khuyến nghị Quý vị đặt lịch hẹn trước khi đến Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực. Việc đặt lịch hẹn là hoàn toàn miễn phí và phụ thuộc vào khung giờ còn trống.

Tham khảo phần “Liên hệ” để biết địa chỉ của các Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực và thời gian làm việc. Vui lòng đọc kỹ Quy định chung về an ninh trước khi đến Trung tâm.

Để đặt lịch hẹn, vui lòng xem tại phần “Đặt lịch hẹn”.

Bước 4:

Quý vị đến Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực cùng với thư xác nhận đặt lịch hẹn trực tuyến và Đơn khai xin thị thực hoàn tất cùng với các giấy tờ hỗ trợ khác. Nếu như hồ sơ xin thị thực của quý vị chưa hoàn tất tại thời điểm nộp hồ sơ, quý vị sẽ phải lấy lại số thứ tự lên quầy mới để không ảnh hưởng tới các đương đơn khác đang chờ.

Quý vị có thể ủy quyền cho một bên thứ ba để nộp thay hồ sơ xin thị thực nếu như quý vị đã có thị thực Schengen trước đây trong vòng 59 tháng. Vui lòng đọc kỹ giấy ủy quyền và điền đầy đủ thông tin.

Để lựa chọn Các dịch vụ hỗ trợ trong khi nộp hồ sơ, vui lòng Nhấn vào đây để tìm hiểu.

Bước 5:

Tiến hành thanh toán phí thị thực và phí dịch vụ bằng tiền mặt hoặc thẻ bằng đồng Việt Nam. Hóa đơn sẽ được gửi lại cho Quý vị ngay tại Trung tâm.

Đối với thị thực Quốc Gia hay thị thực ngắn hạn diện D (Lưu trú tại Đức trên 90 ngày)

Bước 1:

Trước khi đăng ký, hãy đảm bảo quý vị hiểu rõ về “mục đích chuyến đi”. Nhân viên của chúng tôi sẵn sàng trợ giúp quý vị trong quá trình nộp hồ sơ. Tuy nhiên, chúng tôi không được phép tư vấn hoặc hướng dẫn quý vị về việc chọn diện thị thực. Vui lòng tham khảo thêm về các diện thị thực tại Tìm hiểu loại thị thực của bạn.

Bước 2:

Hoàn thành khai đơn xin thị thực trực tuyến và dán ảnh. Quý vị có thể tải Đơn xin thị thực tại trang web của Bộ Ngoại giao Đức. Vui lòng đảm bảo rằng Quý vị cung cấp tài liệu cần thiết cho loại thị thực của mình. Hồ sơ không đầy đủ có thể không được chấp nhận.

Bước 3:

Để giảm thời gian chờ đợi do lượng khách nộp hồ sơ vào cùng một thời gian lớn, chúng tôi khuyến nghị Quý vị đặt lịch hẹn trước khi đến Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực. Việc đặt lịch hẹn là hoàn toàn miễn phí và phụ thuộc vào khung giờ còn trống.

Tham khảo phần “Liên hệ” để biết địa chỉ của các Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực và thời gian làm việc. Vui lòng đọc kỹ Quy định chung về an ninh trước khi đến Trung tâm.

Để đặt lịch hẹn, vui lòng xem tại phần “Đặt lịch hẹn”.

Bước 4:

Quý vị đến Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực cùng với thư xác nhận đặt lịch hẹn trực tuyến và Đơn khai xin thị thực hoàn tất cùng với các giấy tờ hỗ trợ khác. Nếu như hồ sơ xin thị thực của quý vị chưa hoàn tất tại thời điểm nộp hồ sơ, quý vị sẽ phải lấy lại số thứ tự lên quầy mới để không ảnh hưởng tới các đương đơn khác đang chờ.

Để lựa chọn Các dịch vụ hỗ trợ trong khi nộp hồ sơ, vui lòng Nhấn vào đây để tìm hiểu.

Bước 5:

Tiến hành thanh toán phí thị thực và phí dịch vụ bằng tiền mặt hoặc thẻ bằng đồng Việt Nam. Hóa đơn sẽ được gửi lại cho Quý vị ngay tại Trung tâm.

Trước đó Tiếp theo