Button Top

Ngày lễ/ngày nghỉ

Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Đức sẽ đóng cửa theo lịch nghỉ lễ năm 2021 như sau:

NGÀY THỨ NGHỈ LỄ 2021
01 Tháng 1 Thứ Sáu Tết Dương lịch
10 - 12 Tháng 2 Thứ Tư – Thứ Sáu Tết Âm lịch
15 – 16 Tháng 2 Thứ Hai – Thứ Ba Nghỉ bù Tết Âm lịch
08 Tháng 3 Thứ Hai Ngày Quốc tế phụ nữ
02 Tháng 4 Thứ Sáu Lễ Phục sinh
05 Tháng 4 Thứ Hai Lễ Phục sinh
21 Tháng 4 Thứ Tư Giỗ Tổ Hùng Vương
30 Tháng 4 Thứ Sáu Ngày Giải phóng miền Nam
03 Tháng 5 Thứ Hai Nghỉ bù Quốc tế Lao Động
13 Tháng 5 Thứ Năm Lễ Thăng thiên
24 Tháng 5 Thứ Hai Lễ Hạ trần
02 - 03 Tháng 9 Thứ Năm – Thứ Sáu Quốc khánh Việt Nam
24 Tháng 12 Thứ Sáu Lễ Giáng sinh
31 Tháng 12 Thứ Sáu Đêm Giao thừa