Button Top

Ngày lễ/ngày nghỉ

Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Đức sẽ đóng cửa theo lịch nghỉ lễ năm 2019 như sau:

NGÀY THỨ NGHỈ LỄ 2019
1 Tháng 1 Thứ Ba Tết Dương lịch
4 - 8 Tháng 2 Thứ Hai đến thứ Sáu Tết Âm lịch
8 Tháng 3 Thứ Sáu Ngày Quốc tế phụ nữ
15 Tháng 4 Thứ Hai Nghỉ bù Giỗ tổ Hùng Vương
19 Tháng 4 Thứ Sáu Lễ Phục sinh
22 Tháng 4 Thứ Hai Lễ Phục sinh
30 Tháng 4 Thứ Ba Ngày Giải phóng miền Nam
01 Tháng 5 Thứ Tư Quốc tế Lao Động
30 Tháng 5 Thứ Năm Lễ Thăng thiên
10 Tháng 6 Thứ Hai Lễ Hạ trần
02 Tháng 9 Thứ Hai Quốc khánh Việt Nam
03 Tháng 10 Thứ Năm Ngày Thống nhất nước Đức
24 - 26 Tháng 12 Thứ Ba đến thứ Năm Lễ Giáng sinh
31 Tháng 12 Thứ Ba Đêm Giao thừa