Button Top

Ngày lễ/ngày nghỉ

Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Đức sẽ đóng cửa theo lịch nghỉ lễ năm 2020 như sau:

NGÀY THỨ NGHỈ LỄ 2020
1 Tháng 1 Thứ Tư Tết Dương lịch
24 Tháng 1 Thứ Sáu Tết Âm lịch
27 Tháng 1 Thứ Hai Tết Âm lịch
28 – 29 Tháng 1 Thứ Ba – Thứ Tư Nghỉ bù Tết Âm lịch
02 Tháng 4 Thứ Năm Giỗ tổ Hùng Vương
10 Tháng 4 Thứ Sáu Lễ Phục sinh
13 Tháng 4 Thứ Hai Lễ Phục sinh
30 Tháng 4 Thứ Năm Ngày Giải phóng miền Nam
01 Tháng 5 Thứ Sáu Quốc tế Lao Động
08 Tháng 5 Thứ Sáu Kỷ niệm 75 năm ngày thoát khỏi chủ nghĩa quốc xã, chấm dứt chiến tranh thế giới thứ hai ở Châu Âu
21 Tháng 5 Thứ Năm Lễ Thăng thiên
01 Tháng 6 Thứ Hai Lễ Hạ trần
02 Tháng 9 Thứ Tư Quốc khánh Việt Nam
24 - 25 Tháng 12 Thứ Năm – Thứ Sáu Lễ Giáng sinh
31 Tháng 12 Thứ Năm Đêm Giao thừa