Button Top

Điều khoản sử dụng

Khi nộp hồ sơ xin thị thực, VFS Global có thể cung cấp các dịch vụ như được nêu chi tiết dưới đây. Các dịch vụ sẽ được cung cấp này đã được Chính phủ quốc gia mà Quý khách xin thị thực cho phép. Các dịch vụ này có thể không thực hiện được ở tất cả các quốc gia.

Dịch Vụ Tin Nhắn

Dịch vụ tin nhắn (SMS) cập nhật cho người nộp hồ sơ về tình trạng hồ sơ xin thị thực. Các thông tin được cung cấp qua SMS là dựa trên các thông tin do Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức và Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam (Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán và Tổng lãnh sự quán) cung cấp.

VFS Global không thể đảm bảo về thời gian gửi tin nhắn SMS vì nó phụ thuộc vào một số yếu tố như lưu lượng của mạng di động và tình trạng điện thoại di động của người nộp hồ sơ có đang nằm trong vùng phủ sóng, được bật lên. VFS Global không phải là nhà khai thác mạng di động và không đảm bảo việc gửi tin nhắn SMS.

Người nộp hồ sơ phải cam kết cung cấp số điện thoại chính xác để nhận tin nhắn SMS. Người nộp hồ sơ phải là chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp hoặc có thư ủy quyền của chủ sở hữu về việc sử dụng thiết bị hoặc điện thoại. Người nộp hồ sơ phải ý thức rằng việc sử dụng số điện thoại của người khác hoặc cung cấp số điện thoại không chính xác hay không được phép sử dụng số điện thoại để nhận tin nhắn SMS có thể dẫn đến việc tiết lộ các thông tin mật của Người nộp hồ sơ và sự tiết lộ này đồng nghĩa với những rủi ro mà Người nộp hồ sơ phải chấp nhận khi đăng ký dịch vụ.

Sau khi đăng ký thành công, dịch vụ SMS sẽ cung cấp các thông tin của Người nộp hồ sơ từ thời

điểm nộp đơn thị thực cho đến khi hoàn tất quá trình xét duyệt hoặc các khoảng thời gian khác

mà VFS Global sẽ thông báo thông qua trang web www.vfsglobal.com/germany/vietnam/vietnamese/. VFS Global có quyền thu hồi dịch vụ này vào bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước.

Người nộp hồ sơ không được sử dụng (hoặc cho phép bất cứ bên thứ ba nào sử dụng) dịch vụ SMS để gửi tin nhắn hoặc gửi các thông tin như là thư rác, thông tin không hợp pháp, xâm phạm, lạm dụng, khiếm nhã, khiêu dâm, thù địch hoặc gây phiền hà, bất tiện, bực mình hay xâm phạm tới quyền của bên thứ ba. VFS Global có quyền thu hồi dịch vụ SMS đối với những Người nộp hồ sơ vi phạm các điều khoản nói trên. VFS Global cũng có quyền thu hồi dịch vụ nếu tự nhận thấy rằng dịch vụ SMS đang được sử dụng cho các mục đích nói trên.

Vì các lý do vận hành, VFS Global có thể thay đổi các tiêu chuẩn về kỹ thuật của dịch vụ mà không thông báo trước. Trong trường hợp có bất kỳ thay đổi nào về dịch vụ SMS, các điều khoản và điều kiện kèm theo cũng sẽ được thay đổi tương ứng.

Người nộp hồ sơ phải ý thức được dịch vụ SMS có thể, bất cứ lúc nào, bị ảnh hưởng bất lợi bởi các vấn đề liên quan đến mạng điện thoại di động của Người nộp hồ sơ, bao gồm cả các yếu tố bất khả kháng, không giới hạn, hay tác động tới phạm vi phủ sóng của mạng. VFS Global sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra mất mát, thiệt hại hoặc các phí tổn xảy ra gián tiếp hay trực tiếp đối với Người nộp hồ sơ do bất cứ trở ngại nào từ nhà cung cấp dịch vụ mạng di dộng gây ra. Nếu Người nộp hồ sơ chấp nhận các ràng buộc nói trên, VFS Global sẽ tiến hành cung cấp dịch vụ và các chương trình chăm sóc khách hàng hợp lý.

Nếu không nhận được các tin nhắn SMS, Người nộp hồ sơ phải thông báo tới VFS Global thông qua email hoặc số điện thoại hỗ trợ tại phần Liên hệ với chúng tôi trên trang web.

Để sử dụng dịch vụ, Người nộp hồ sơ nên tham khảo các hướng dẫn có sẵn trên trang mạng www.vfsglobal.com/germany/vietnam/vietnamese/. Người nộp hồ sơ đồng ý tuân thủ các hướng dẫn mà chúng tôi đưa ra liên quan tới dịch vụ, bao gồm các hướng dẫn về bảo mật. VFS Global được quyền từ chối cung cấp dịch vụ SMS đối với các Người nộp hồ sơ vi phạm các điều khoản và điều kiện đã đưa ra.

Người nộp hồ sơ có trách nhiệm thanh toán các khoản phí liên quan khi đăng ký sử dụng dịch vụ.Các khoản phí này sẽ không được hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào.

Người nộp hồ sơ có trách nhiệm tuân thủ các bước cần thiết nhằm ngăn chặn các đối tượng cố ý truy cập vào dịch vụ mà không có sự cho phép.

VFS Global có quyền tạm ngưng cung cấp dịch vụ nếu việc cung cấp dịch vụ SMS nếu điều khoản đó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng của bất kỳ dịch vụ viễn thông nào, bao gồm cả dịch vụ SMS do VFS Global cung cấp.

VFS Global sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ hình thức nào (kể cả do bất cẩn) liên quan tới thông tin của bên thứ ba hay các tài liệu khác có sẵn, hoặc có thể được truy cập bằng dịch vụ SMS.

Các điều khoản và điều kiện này được giám sát bởi luật pháp của Việt Nam và cả hai bên chịu sự phán xét của tòa án tại Việt Nam.

Lịch Phỏng Vấn

Một số phái đoàn ngoại giao có thể yêu cầu người nộp hồ sơ xin thị thực tham dự phỏng vấn cá nhân. Người nộp hồ sơ xin thị thực sẽ phải cung cấp số tham chiếu đơn của họ và/ hoặc các thông tin cá nhân như họ, tên, ngày sinh, số điện thoại, địa chỉ đường, địa chỉ email, ngày nộp đơn và số hộ chiếu nhằm mục đích lên kế hoạch phỏng vấn.

Tất cả các thông tin này được người nộp hồ sơ đăng, cung cấp và nộp trong quá trình đặt lịch hẹn phỏng vấn sẽ được chuyển tới Phái đoàn ngoại giao liên quan có thẩm quyền xét duyệt hồ sơ.

Các dữ liệu và thông tin liên quan đến hồ sơ xin thị thực do VFS GLOBAL tiếp nhận hiện đang được lưu trữ tại các trung tâm dữ liệu với các thông tin chi tiết được nêu tại phần Chính sách bảo mật của chúng tôi. Dữ liệu mà VFS GLOBAL thu thập trong các hệ thống của mình để xét duyệt hồ sơ xin thị thực của các người nộp hồ sơ từ Liên minh châu Âu được lưu trữ trong phạm vi Liên minh châu Âu (EU). Dữ liệu của những người nộp hồ sơ xin thị thực ngoài dữ liệu từ Liên minh châu Âu có thể được lưu trong các hệ thống VFS Global trong phạm vi lãnh thổ Liên minh châu Âu tại trung tâm dữ liệu ở Anh (Luân Đôn) hoặc tại trung tâm dữ liệu ở Ấn Độ (Mumbai).

Thông tin này có thể được VFS GLOBAL sử dụng, tiết lộ để thực hiện các nghĩa vụ khác nhau của mình đối với các phái đoàn ngoại giao liên quan và sẽ bị hủy trong thời gian 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày VFS GLOBAL nhận tiếp nhận hồ sơ.

Các Đường Dẫn Liên Kết Với Bên Thứ Ba

Trên trang mạng của VFS GLOBAL có thể chứa những liên kết đến các trang mạng của bên thứ ba để quảng bá sản phẩm cũng như dịch vụ khác nhau mà VFS GLOBAL không sở hữu hoặc vận hành. Các liên kết này đến các trang web có tính chất quảng cáo trả tiền và không được xác minh bởi VFS Global.

Các liên kết này được cung cấp giúp cho việc truy cập thuận tiện. Truy cập vào các liên kết này là tự nguyện và không chỉ ra rằng VFS Global xác nhận hoặc liên kết với bất kỳ trang web nào khác của bên thứ ba này. Người dùng được yêu cầu sử dụng các liên kết này theo chủ ý riêng, tự chịu rủi ro và chi phí khi giao dịch với các trang web này. VFS Global cũng như các nhân viên, đại lý sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý nào đối với các trang web / liên kết bên thứ ba này hoặc bất kỳ thông tin nào khác có trong đó.

Thư Rác

VFS GLOBAL không khoan dung cho thư rác.

Các trang mạng hoặc công cụ thông tin liên lạc của VFS GLOBAL sẽ không được sử dụng để gửi thư rác hoặc gửi nội dung mà sẽ vi phạm các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận người sử dụng của VFS GLOBAL.

VFS GLOBAL lọc và tự động quét các tin nhắn để phát hiện ra các virus và nội dung cấm và bất hợp pháp khác trước khi gửi.

Để báo cáo cho VFS GLOBAL bất kỳ vấn đề nào liên quan đến thư rác hoặc email giả danh, vui lòng gửi đến địa chỉ communications@vfsglobal.com.

VFS GLOBAL không lưu vĩnh viễn các email gửi đến VFS GLOBAL hoặc VFS GLOBAL gửi đi thông qua các định dạng khác nhau. VFS GLOBAL không cho thuê hoặc bán bất kỳ địa chỉ email nào cho các bên thứ ba.

Người sử dụng không được cấp giấy phép, cho phép, mong muốn bổ sung, điều chỉnh, xóa, truy cập trái phép, sử dụng sai hoặc lạm dụng trang mạng của VFS GLOBAL hoặc nội dung trên đó.

Giả Mạo Tuyển Dụng/ Mời Làm Việc

VFS Global chú ý rằng các cá nhân giả danh là đại lý hoặc đại diện của VFS Global đã tiếp cận mọi người để cung cấp cơ hội việc làm giả mạo / không có thật, với mục đích đánh cắp thông tin cá nhân hoặc lấy tiền từ mọi người. VFS Global khuyến khích người nộp hồ sơ xin thị thực / người sử dụng phải thận trọng và chú ý khi nhận được bất kỳ việc làm như đòi hỏi phải trả bất kỳ khoản phí / tiền hoặc hứa hẹn một thị thực làm việc để đổi lấy tiền. Những đề nghị nói trên là hoàn toàn giả mạo và không hợp lệ. VFS Global không phải là một cơ quan tuyển dụng và không cung cấp dịch vụ tuyển dụng. Kẻ lừa đảo hoạt động chủ yếu thông qua internet, email, điện thoại, vv VFS Global cảnh báo mọi người hãy cẩn thận về những trò gian lận như vậy.

Xin lưu ý rằng, VFS Global là một công ty tiếp nhận hồ sơ xin thị thực và chỉ làm việc với các cơ quan chính phủ và ngoại giao để đáp ứng các yêu cầu hành chính của họ đối với việc tiếp nhận hồ sơ xin thị thực. Cả VFS Global cũng như các đại diện của mình sẽ không yêu cầu tiền từ các cá nhân trong mọi trường hợp để thu hút họ với các cơ hội việc làm trong VFS Global hoặc bên ngoài. Nếu bạn nhận được bất kỳ lời đề nghị nào đến từ VFS Global yêu cầu đóng tiền, hãy coi đó là các lời chào mời gian lận.

Dấu hiệu cảnh báo gian lận tuyển dụng.

Sau đây là một số ví dụ về gian lận tuyển dụng vi phạm các quy trình và nguyên tắc đạo đức của VFS Global:

 • Email không được gửi từ địa chỉ e-mail chính thức của VFS Global mà là từ dịch vụ email miễn phí như: Hotmail, Gmail, Outlook, Yahoo, v.v. Có thể email được gửi từ email giả mạo địa chỉ nhà.
 • Người xin thị thực / người dùng được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân hoặc bí mật.
 • Người xin thị thực / người dùng được yêu cầu được phỏng vấn qua điện thoại hoặc qua một chương trình loại tin nhắn tức thời.
 • Người xin thị thực / người dùng được yêu cầu phải trả phí / tiền.
 • Người xin thị thực / Người sử dụng được yêu cầu hoàn thành hồ sơ tuyển dụng giả mạo như đơn xin thị thực hoặc việc làm, (tên và logo VFS Global có thể được giả mạo / chế tạo và nêu bật trên tài liệu không có thẩm quyền).
 • Nài ép trong trường hợp khẩn cấp.
 • Tiền sẽ được yêu cầu để xử lý giấy phép lao động, đơn xin thị thực hoặc tương tự.

Hành động được coi là nhằm lừa gạt hoặc lấy thông tin cá nhân từ các nạn nhân.

Các hoạt động của những cá nhân này liên quan đến trách nhiệm hình sự và dân sự. Trong khi VFS Global coi trọng vấn đề này và có quyền liên hệ với các cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền để điều tra và truy tố các hoạt động bất hợp pháp đó, thực tế rất khó để định vị và truy tố những cá nhân này.

Do đó, nếu Người xin thị thực / Người dùng nhận được yêu cầu, bằng văn bản hoặc bằng lời nói, cho một cuộc phỏng vấn hoặc lời mời làm việc được cho là có thể hoặc có thể là gian lận hoặc đáng ngờ, VFS Global kêu gọi người dùng bỏ qua các lời mời này và xác với VFS Global theo địa chỉ email: communications@vfsglobal.com

Nếu Người xin thị thực / Người sử dụng Visa biết rằng gian lận là vi phạm pháp luật, VFS Global khuyến khích tiếp xúc với cảnh sát địa phương và / hoặc bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào và cũng như thông báo cho VFS Global bằng gửi email cho bộ phận kiểm soát tuân thủ của chúng tôi tại acco@vfsglobal.com

VFS Global sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí hoặc sự bất tiện nào do những người và / hoặc hoạt động trái phép này gây ra.

 • Các thay đổi Điều khoản sử dụng này

  Xin lưu ý rằng các Điều khoản Sử dụng của trang web có thể được cập nhật thường xuyên mà không cần thông báo và do đó Người dùng / Người đăng ký thường xuyên truy cập trang web của VFS Global để truy cập vào tuyên bố chính sách mới nhất.

 • Liên hệ chúng tôi

  Đối với bất kỳ câu hỏi nào về các Điều khoản sử dụng này hoặc các điều khoản áp dụng được mô tả ở đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại các văn phòng khu vực của chúng tôi để có thêm thông tin http://www.vfsglobal.com/