Top Button

Đặt lịch hẹn

Để đặt lịch hẹn tại Trung tâm tiếp nhận hố sơ xin thị thực Nhật Bản, vui lòng truy cập vào đường dẫn dưới đây:

Click here