top button

Довгострокові візи

Національна віза видається строком не більше 1 року.

Якщо іноземцю була видана багаторазова національна віза строк 1 рік, друга багаторазова національна віза може бути видана, якщо з моменту закінчення попередньої візи пройшло більше 90 днів.

Якщо іноземцю була видана багаторазова національна віза, і до строку закінчення її дії іноземець звертається за новою багаторазовою візою, йому може бути видана багаторазова національна віза, строк дії якої і строк дії діючої багаторазової візи не перевищує 1 рік.

Якщо видана іноземцю багаторазова національна віза була анульована, і за отриманням нової багаторазової візи іноземець звернувся раніше ніж через 90 днів із дати прийняття рішення щодо ануляції багаторазової національної візи, йому може бути видана національна багаторазова віза строк дії якої разом із строком дії анульованої не буде перевищувати 1 рік.

Якщо іноземцю була видана багаторазова національна віза строком на 1 рік і з моменту закінчення дії цієї візи пройшло не менше 90 днів і іноземець подав клопотання про видачу дозволу на проживання в Литовській Республіці або картки-дозволи члена сім'ї громадянина Євросоюзу, йому може бути видана багаторазова національна віза на термін не більше 5 місяців з дня подачі такого клопотання.

ПРИМІТКА. Іноземна особа, що має дійсну національну візу (D), може не довше 90 днів протягом будь-якого періоду тривалістю 180 днів перебувати на території інших шенгенських держав.