Nakon prijave

Ako ste već podneli zahtev, možete ga pratiti online koristeći naš servis za praćenje. Pratite status Vaše prijave ovde

Imajte na umu da ako je potrebno, Ambasada može zatražiti dodatna dokumenta u vezi sa Vašom prijavom, a takođe i da Vas pozove u VFS Global na razgovor.

Vreme za obradu je navedeno za svaku vrstu viza. Molimo Vas, da uzmete u obzir da u pomenuti period nisu uključeni, dan podnošenja u VFS Centru za Viza i dani transporta do i iz Ankare.

Ako ste predali zahtev za dozvolu boravka i želite više informacija o tome šta se dešava sa Vašom prijavom i kada ćete dobiti odgovor, posetite web sajt Norveške Direkcije za Imigraciju. Imajte na umu da u  slučajevima porodične imigracije, većina podnositelja će biti pozvani na razgovor u Ambasadu nakon podnošenja prijave.

Kada se donese odluka, pasoš sa vizom moći će se preuzeti u Viza centru za aplikacije. Ako ste koristili kurirsku službu, pasoš će biti poslat na Vašu adresu. Ako želite da ovlastite nekoga drugog da Vam uzme pasoš od Centru za Prijavljivanje Viza ili od kurirske službe, potrebno je da mu dostavite službeno odobrenje (overeno kod notara).

Nakon što ste dobili pasoš, proverite sledeće podatke na vizi:

  • Datumi važenja vize;
  • Broj dana boravka na C–vizi;
  • Pravopis imena i prezimena;
  • Broj i serija pasoša;
  • Pečat ambasade

Važno: Ako pronađete grešku ili neki od detalja gore opisani nisu na mestu, molimo Vas da pristupite štandu sa strane u Viza Centru za Aplikacije. U slučaju odbijanja, pasoš će biti obeležen pečatom i pismo sa obrazloženjem razloga o odbijanju će biti u prilogu.

Kada putujete u Norvešku sa vizom posetioca (kratkoročna viza C), potrebno je da ponesete sledeća dokumenta: 

  • Pasoš
  • Kopija izjave o garanciji ili dokaz o dovoljnim sredstvima za pokrivanje boravka u Norveškoj
  • Kopija pozivnog pisma (po potrebi za prijavu)
  • Putno medicinsko osiguranje
  • Važeća povratna karta (posebno kada je svrha turizam ili privatne posete. Međutim, svim putnicima preporučujemo da donesu kopiju karte.)

Za putovanja koja se vrše u druge svrhe, osim posete porodici ili prijateljima, molimo kliknite ovde za informacije o dodatnim pratećim dokumentima da biste potvrdili ispunjavanje uslova za ulazak.

Ako je Vaša prijava odbijena, možete se žaliti na odluku. Molimo pročitajte detaljne informacije o tome kako pokrenuti žalbeni postupak u slučajevima sa vizama na veb stranice Norveške Ambasade u Ankari. Ako želite da uložite žalbu protiv odluke u slučaju prebivališta, posetite veb stranicu Norveške Direkcije za Imigraciju.  

Pošto ste iskusili usluge Viza Centru za Aplikacije za Norvešku možda biste želeli da nam pošaljete povratne informacije, posetite našu Iskustvo Korisnika.

Prethodni