Kako podneti prijavu

1vi korak:

Saznajte za koju vizu ili dozvolu boravka želite aplicirati i koja prateća dokumenta morate podneti zajedno sa prijavom. Informacije o različitim vizama / dozvolama ćete pronaći pod  Vrste Vize. Ako kliknete na jedan od tipova viza, takođe ćete naći kontrolne liste koji prikazuju koja dokumenta trebate da podnesete uz prijavu i relevantne obrasce. 

2gi korak:

Klijenti koji žele da se prijave za vizu ili dozvolu boravka moraju da popune prijavni formular online koristeći Portal za Prijavu Norveška. Tamo kreirate lični nalog, popunite obrazac za zahtev za vizu ili dozvolu boravka i platite odgovarajuću naknadu. Naknadu treba platiti putem interneta kreditnom/debitnom karticom (Master Card ili Visa). Takođe je moguće za sponzora u Norveškoj ili drugo lice da registruje prijavu u ime podnosioca zahteva i da plati taksu. 

Napomena: Norveška ambasada i Norveška direkcija za imigraciju (UDI) ne mogu da obrade zahtev ukoliko nije plaćena odgovarajuća taksa.

Klijenti mogu koristitii druge dodatne usluge koje su dostupne u zahtevu za izdavanje vize Centra, kao što su putno osiguranje, uslugu kurirske službe, i mnoge druge.

Zainteresovani mogu da vide više detalja o tim uslugama posećivanjem “Dodatne Usluge

3ći korak:

Odštampajte propratno pismo dodeljeno Vašoj aplikaciji sa Portal za prijavu Norveška. Propratno pismo se takođe šalje na e-mail adresu registrovanu kod podnosioca prijave. Podnosilac prijave mora potpisati propratno pismo. Pismo za maloletnu decu mora potpisati jedan od roditelja ili zakonski staratelj. 

Napomena: Prijava bez propratnog pisma ne može se podneti. 

4ti korak:

Rezervišete termin u Norveškom Centru za Viza Prijavljivanje. Samo klijenti za poslovnu vizu se mogu sastati bez dogovora. Međutim, takođe preporučujemo poslovnim klijentima da rezervišu sastanak kako bi izbegli nepotrebno čekanje.

5ti korak:

Pojaviti se lično u Centru za Viza Prijavljivanje  kako biste podneli svoju prijavu sa pratećim dokumentima. Obavezno pročitajte Bezbednosni Propisi pažljivo i sledite navedena uputstva pre nego što posetite Ceantar za Vizu Apliciranje. 

Saznajte da li želite da iskoristite bilo koje dodatne usluge od strane Centru za Viza Prijavljivanje. Ako želite, pasoš može biti poslat kurirom nakon donošenja odluke i Centar može kopirati dokumente za Vas.  

Napomena: Naknada za prijavu plaća se samo putem Interneta putem Portal za prijavu Norveška, a naknade za usluge plaćaju se isključivo u gotovini u Centru za Viza Prijavljivanje. 

6ti korak:

Pratite status vaše prijave ovde koristeći referentni broj naveden na potvrdi izdatoj u Centru za Viza Prijavljivanje

Pogledajte isto:

Državni praznici / Neradni Dani u Srbiji

Prethodni Sledeći