Pregled naknada za vize

Kada podnesete zahtev za vizu ili dozvolu boravka u Norvešku, platićete naknadu putem interneta  prilikom registracije prijave na Portal za Prijavu Norveška..

kATEGORIJE vIZE VIZA TAKSE ( eur)
Šengen viza (12 godina i više) 80
Šengen viza (Deca mlađa od 12 godina starosti) 40

Za dozvole boravka i D vize obratite se Norveške Direkcije za Imigraciju

Napominjemo:

  • Osim naknade za vize i dozvole za boravak, naplatiće se i 30 EUR VFS Global taksa za uslugu za svaku aplikaciju i kurirska taksa 24.5 EUR (PDV uračunat u cenu), isključivo u dinarskoj protivvrednosti (RSD).
  • Naknada za VFS uslugu može se plaćati u gotovini u dinarima u Visa aplikacijinim centrima.
  • Naknade za vize plaćaju se samo kreditnom karticom putem Portal za Prijavu Norveška.
  • Za kompletnu listu naknada za dozvole boravka, molimo kliknite ovde.