Top Button

SAU KHI NỘP HỒ SƠ

Nếu đã nộp đơn tại Trung tâm tiếp nhận, quý vị có thể theo dõi tiến trình xét duyệt hồ sơ của mình tại đây.

Xin lưu ý rằng để nhận kết quả xét duyệt tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ, quý vị sẽ cần xuất trình hóa đơn gốc đã được cấp khi nộp hồ sơ. Hóa đơn này sẽ được giữ lại như một bằng chứng đã bàn giao kết quả. Vui lòng lưu  một bản sao nếu quý vị cần giữ lại.

Nếu không có biên nhận gốc, vui lòng đảm bảo cung cấp bản sao chứng minh thư của quý vị.

Nếu ủy quyền cho người nhận hộ, vui lòng đảm bảo họ mang theo hóa đơn gốc cùng thư ủy quyền, bản sao chứng minh thư của người ủy quyền và người được ủy quyền.

Đương đơn có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của thị thực được cấp để đảm bảo rằng thị thực bao gồm thời gian lưu trú được yêu cầu, số lần nhập cảnh được yêu cầu và thời gian hiệu lực của chuyến đi ngay sau khi nhận hộ chiếu. Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Việt Nam sẽ chỉ chấp nhận nộp lại hộ chiếu để chỉnh sửa vào ngày trả kết quả.

Trước đó