Top Button

CÁCH NỘP HỒ SƠ

Bước 1:

Mục đích của chuyến đi

Trước khi nộp đơn, vui lòng đảm bảo rằng quý vị hiểu rõ về mục đích chuyến đi của mình - chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ và giúp quý vị trong toàn bộ quá trình xin thị thực nhưng không được phép tư vấn hoặc hướng dẫn về loại thị thực. Vì công việc của chúng tôi chủ yếu mang tính chất hành chính, chúng tôi không được biết quý vị có được cấp thị thực hay không vì đây hoàn toàn là đặc quyền của Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Liên bang Nga tại Việt Nam.

Bước 2:

Chọn Loại thị thực Vui lòng truy cập liên kết Loại thị thực để hiểu chi tiết về các thị thực.

Bước 3:

Điền vào mẫu trực tuyến Mẫu đơn xin thị thực cho tất cả các quốc tịch có sẵn trên trang web này trong phần Đơn khai xin thị thực trực tuyến. Vui lòng điền vào mẫu đơn trực tuyến và in ra. Các đơn khai gửi qua đường bưu điện và viết tay đều không được chấp nhận.

Bước 4:

Lên lịch hẹn Vui lòng lên lịch hẹn với Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực để nộp hồ sơ. Quý vị nên nộp hồ sơ không quá 90 ngày trước ngày dự định đi. Vui lòng đảm bảo rằng quý vị in Thư hẹn và mang theo khi đến Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực.

Bước 5:

Đến Trung tâm tiếp nhận hồ sơ Vui lòng nộp hồ sơ với đơn khai được in và ký tên cùng với tất cả các tài liệu bổ sung cho Trung tâm tiếp nhận hồ sơ. Xin lưu ý rằng mọi hồ sơ xin thị thực cần phải đi kèm với phí thị thực với mức áp dụng cho loại thị thực quý vị đã chọn. Xin lưu ý, những sửa đổi viết tay trong đơn đã khai sẽ không được chấp nhận.

Trước đó Tiếp theo