Button Top

Yasal Uyarı ve Şartlar

Hüküm ve Koşullar

Vize başvurularınız için, VFS Global aşağıda belirtilen hizmetleri sunabilmektedir. Bu hizmetler, vize başvurusunda bulunduğunu Ülke tarafından izin verilmesi halinde sağlanacaktır. Bu hizmetler her ülke için sağlanamayabilir.

KISA MESAJ SERVİSİ

Kısa Mesaj Hizmeti ('SMS'), Başvuru Sahiplerine Başvurularının güncel durumunu bildirmek amacıyla sunulmaktadır. SMS, Slovakya Elçiliği/Konsolosluğu tarafından sağlanan bilgilere dayanmaktadır.

SMS gönderme zamanı, mobil ağ şebekesinin yoğunluğu, vize başvuru sahibinin cep telefonunun açık ve ulaşılabilir olup olmadığı gibi çeşitli faktörlere dayanmaktadır ve bu nedenle VFS Global tarafından garanti edilememektedir. VFS Global, bir cep telefonu şebekesi operatörü değildir ve SMS metin mesajlarının teslim edilip edilmeyeceğini garanti etmemektedir.

Vize başvurusu sahibi, SMS almak için doğru bir cep telefonu numarası verdiğini onaylamaktadır. Vize başvurusu sahibi, cep telefonu veya mobil cihazın sahibi veya meşru kullanıcısı olduğunu onaylamaktadır. Vize başvurusu sahibi, başka bir kişinin cep telefonunun kullanılması veya yanlış bir cep telefonu numarasının verilmesi veya SMS almak için cep telefonu numarasının izinsiz kullanılmasının, vize başvurusu sahibinin gizli bilgilerinin ifşa edilmesine yol açabileceğini ve böyle bir ifşaatın riski yalnızca vize başvurusu sahibine ait olduğunu kabul etmektedir.

Satın alınan SMS Hizmeti, başvuru zamanından, başvuru sürecinin tamamlanmasına veya VFS Global'in https://www.vfsglobal.com/Slovakia/turkey/index.html adresindeki internet sitesi üzerinden bildireceği başka bir süre boyunca vize başvurusu sahibine sunulacaktır. VFS Global, herhangi bir zamanda ve önceden bildirmeksizin bu hizmeti geri çekme hakkını saklı tutmaktadır.

Vize başvurusu sahibi, istenmeyen, yasadışı, saldırgan, taciz edici, müstehcen veya rahatsızlık, huzursuzluk veya gereksiz endişeye yol açan veya üçüncü tarafların haklarını ihlal eden herhangi bir mesaj veya yazışma göndermek için kullanmamalıdır (ve herhangi bir üçüncü tarafın bu amaçla kullanmasına izin vermemelidir). VFS Global, bu hüküm ve koşulları ihlal eden herhangi bir vize başvurusu sahibine sunduğu SMS hizmetini geri çekme hakkını saklı tutmaktadır. VFS Global ayrıca kendi yegane takdirinde SMS hizmetinin anılan amaçlarla kullanıldığına kanaat getirmesi halinde SMS hizmetini geri çekebilir.

Operasyonel nedenlerle, VFS Global önceden bildirmeksizin SMS Hizmetinin teknik özelliklerinde değişiklik yapabilir. SMS hizmetinde herhangi bir değişikliğin olması halinde, işbu hüküm ve koşullarda buna göre değiştirilmiş varsayılacaktır.

Vize başvurusu sahibi, SMS hizmetlerinin, şebekenin ulaşabilir olmaması dahil bununla sınırlı olmamak üzere vize başvurusu sahibinin cep telefonu şebekesiyle ilgili sorunlardan veya mücbir sebeplerden herhangi bir zamanda olumsuz etkilenebileceğini kabul etmektedir. VFS Global, vize başvurusu sahibinin cep telefonu hizmet sağlayıcısının karşılaştığı herhangi bir güçlüğün bir sonucu olarak vize başvurusu sahibinin doğrudan veya dolaylı olarak katlandığı herhangi bir zarar, ziyan veya masraftan dolayı vize başvurusu sahibine karşı sorumlu veya yükümlü değildir. Bu maddede açıklanan sınırlamalara tabi olarak, VFS Global hizmetlerini makul özen ve beceri ile yerine getirecektir.

Vize başvurusu sahibinin SMS hizmeti almaması halinde, vize başvurusu sahibi iletişim sayfamızda belirtilen e-posta veya Yardım Hattı numaralarından bu hususu VFS Global'e bildirmelidir.

Hizmetleri kullanmak için, vize başvurusu sahibi, https://www.vfsglobal.com/Slovakia/turkey/index.html internet sitesinde yer alan talimatları okumalıdır. Vize başvurusu sahibi, herhangi bir güvenlik talimatı dahil SMS hizmetlerine ilişkin verebileceğimiz tüm talimatlara uymayı kabul etmektedir. Vize başvurusu sahibinin bu talimatlara herhangi bir şekilde uygun hareket etmemesini işbu hüküm ve koşulların bir ihlali olarak değerlendirme ve bu sebeple vize başvurusu sahibinin SMS hizmetlerini almasını engelleme hakkına sahip olacağız.

Vize başvurusu sahibi, mesaj gönderme ücretlerini ödemekle yükümlüdür. SMS hizmeti için ödenen ücretler hiçbir koşulda iade edilmeyecektir.

Vize başvurusu sahibi, izinsiz kişilerin Hizmetlere ulaşmasını engellemek için tüm makul önlemleri, riskleri kendisine ait olmak üzere, almaktan sorumludur.

VFS Global, sağladığı SMS hizmetleri dahil olmak üzere herhangi bir telekomünikasyon hizmetinin kalitesini önemli ölçüde etkileneceği herhangi bir durumda SMS hizmetini yegane takdir yetkisinde geçici olarak askıya alabilir.

VFS Global, SMS mesaj hizmetleri üzerinden sunulan veya ulaşabilir olan herhangi bir üçüncü taraf bilgileri veya sair materyaller bakımından niteliği ne olursa olsun herhangi bir yükümlülüğü (ihmal dahil) özellikle kabul etmemektedir.

İşbu hüküm ve koşullar Türkiye kanunlarınca idare edilecektir. Vize Başvurusu sahibi Türkiye münhasır yargılama yetkisini kabul etmektedir.

MÜLAKAT RANDEVUSU

Belirli Diplomatik Misyonlar, Başvuru Sahibinin kişisel mülakata katılmasını gerekli kılabilir. Başvuru sahiplerinin, başvuru sahibinin benzersiz bir şekilde tanımlanabilmesi amacıyla başvuru referans numaraları ve/veya soyadı veya adı, doğum tarihi, telefon numarası, sokak adresi, e-posta adresi, başvuru tarihi ve pasaport numarası vb. belirli kişisel bilgileri vermesi gerekli olacaktır.

Mülakat randevusu zamanını belirlemek için Başvuru Sahibi tarafından sağlanan ve iletilen tüm bilgiler başvurunun yapıldığı ülke için başvuruların değerlendirilmesinden sorumlu Diplomatik Misyona iletilir.

VFS GLOBAL tarafından alınan vize başvurularıyla ilgili belirli bilgiler ve veriler, detayları Gizlilik belirtilen veri merkezlerinde saklanmaktadır. Avrupa Birliğinden vize başvurularının işlenmesi için VFS GLOBAL tarafından sistemlerinde saklanan veriler, Avrupa Birliği (AB) sınırları dahilinde saklanmaktadır. AB dışındaki başvuru sahiplerinin verileri AB Sınırları içinde UK (Londra)'deki veya Hindistan'daki (Mumbai) veri merkezimizdeki VFS GLOBAL sistemlerinde saklanabilir.

Bu bilgiler, ilgili Diplomatik Misyonlara karşı çeşitli yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla VFS GLOBAL tarafından kullanılabilir ve ifşa edilebilir ve VFS GLOBAL tarafından alındıkları tarihten sonraki 30 (otuz) gün içinde silinecektir.

ÜÇÜNCÜ TARAF LİNKLERİ

VFS Global, VFS Global'in sahip olmadığı veya işletmediği çeşitli hizmet ve/veya ürünleri tanıtan üçüncü taraf internet sitelerine linkler içerebilir. Bu internet sitesi linkleri, ücretli reklam şeklinde olup VFS Global tarafından doğrulanmamıştır.

Bu linkler, erişim kolaylığı amacıyla verilmektedir. Bu linklere erişim gönüllülük esasına dayanır ve VFS Global'in bu sair üçüncü taraf internet sitelerinin onayladığını veya ilişkili olduğunu göstermemektedir. Kullanıcılardan, bu internet linklerini kendi sağduyularına uygun bir şekilde kullanmaları talep edilmekte olup risk ve maliyeti kullanıcılara aittir. Ne VFS Global ne de yetkilileri, çalışanları, temsilcileri, bu sair üçüncü taraf internet siteleri/linkler veya bunların içerdiği herhangi bir sair bilgiden dolayı niteliği ne olursa olsun herhangi bir yükümlülük veya sorumluluğa sahip değildir.

İSTENMEYEN E-POSTA

VFS Global istenmeyen mesajlara/e-postalara müsamaha göstermemektedir.

VFS Global internet siteleri veya iletişim araçları, istenmeyen mesaj/e-posta göndermek için veya VFS Global kullanıcı sözleşmesinin hüküm ve koşullarını ihlal edebilecek içerik göndermek için kullanılamaz.

VFS Global, mesajları gönderilmeden önce virüsler ve diğer yasadışı veya yasak içerik için filtreler ve otomatik olarak taratır.

İstenmeyen mesaj/e-posta veya dolandırma amaçlı e-postalarla ilgili sorunları VFS Global'e bildirmek için lütfen communications@vfsglobal.com adresini kullanınız.

VFS Global, gönderdiği veya aldığı e-posta mesajlarını kalıcı olarak saklamamaktadır. . VFS Global, üçüncü taraflara herhangi bir e-posta adresini satmaz veya kiralamaz.

Kullanıcı veya kullanıcılar, VFS Global internet sitesini veya içeriğine eklemeler, değişiklikler yapma, tahrif etme, izinsiz girme, kötüye kullanma veya suiistimal etmek üzere izin verilmemektedir.

DOLANDIRICI İŞE ALIM / İSTİHDAM TEKLİFLERİ

Kendilerini VFS Global temsilcileri veya çalışanları olarak yanlış tanıtan kişilerin, kişisel verileri çalmak veya para talep etmek amacıyla insanlara dolandırıcılık amacıyla hayali iş fırsatları teklif ettiği VFS Global'in dikkatini çekmiştir. VFS Global, Vize Başvurusu Sahibi/kullanıcının herhangi bir ücret/para ödenmesini gerektiren veya para karşılığında çalışma vizesi vaat eden böyle bir iş teklifi aldığınızda dikkat ve sağduyu göstermesini tavsiye etmektedir. Söz konusu teklifler tamamen sahte olup geçersizdir. VFS Global, bir Kariyer ajansı değildir ve işe alım hizmetleri sunmamaktadır. Dolandırıcılar başlıca internet, e-posta, telefon vs. kullanmaktadır. VFS Global, böyle dolandırıcılara karşı dikkatli olmalarını konusunda insanları uyarmaktadır.

VFS Global'in bir vize işleme şirketi olduğunu ve vize başvurusunu işlemek için idari görevlerini yerine getirmek için sadece devlet ve diplomatik misyonlarla birlikte çalıştığını bilgilerinize sunuyoruz. Ne VFS ne de temsilcileri, VFS Global'de veya dışında iş fırsatları sunmak için hiç bir koşulda insanlardan para talep etmemektedir. Kendisini VFS Global'den gönderilmiş gibi gösteren ve para talep eden herhangi bir teklif almanız halinde, bu teklifler sahtedir.

İşe alım dolandırıcılığının uyarı işaretleri

VFS Global'in süreçleri ve etik uygulamalarının ihlal eden işe alım dolandırıcılığının bazı örnekleri aşağıda yer almaktadır:

 • E-posta, resmi bir VFS Global e-posta adresinden değil ancak Hotmail, Gmail, Outlook, Yahoo vs. gibi ücretsiz e-posta hizmetinden gönderilmektedir. Bu e-postanın sahte bir e-posta adresinden gönderilmesi de mümkündür.
 • Vize Başvurusu Sahibi/Kullanıcıdan gizli veya şahsi bilgilerini vermelerin istenmesi.
 • Vize Başvurusu Sahibi/Kullanıcıdan Telefon üzerinden veya bir anlık mesajlaşma tipi bir program üzerinden mülakat yapması istenir.
 • Vize Başvurusu Sahibi/Kullanıcıdan ücret/para ödemesi talep edilir.
 • Vize Başvurusu Sahibi/Kullanıcıdan bir başvuru veya çalışma vizesi formları gibi sahte işe alım belgelerini doldurması talep edilir (VFS Global adı ve logosu tahrif edilebilir/kopyalanabilir ve izinsiz olarak belgede kullanılabilir).
 • Acil olduğu konusunda ısrarcılık.
 • Çalışma İzni, Vize başvuruları ve benzerlerinin işlenmesi için para talep edilecektir.

Böyle işlemler, kurbanları dolandırmayı veya kişisel verileri talep etmeyi amaçlamaktadır.

Bu kişilerin faaliyetleri cezai ve hukuki sorumluluklara tabidir. VFS Global bu hususları ciddiyetle ele almakta ve böyle yasadışı faaliyetleri soruşturmak ve kovuşturmak için yetkili emniyet teşkilatıyla iletişim kurma hakkını saklı tutarken, bu kişilerin yerinin tespit edilmesi ve yargılanması sıklıkla zordur.

Bu nedenle, Vize Başvurusu Sahibi/Kullanıcıların dolandırıcı veya şüpheli olduğuna veya olabileceğine inandığı, bir mülakat veya iş teklifi için yazılı veya sözlü bir teklif almaları halinde, VFS Global kullanıcıların bunları göz ardı etmesini ve ilgili hususu communications@vfsglobal.com adresi üzerinden VFS Global ile doğrulamasını şiddetle tavsiye eder

Vize Başvurusu Sahibi/Kullanıcıların bir dolandırıcılık olayıyla karşılaştığını fark etmeleri durumunda, VFS Global, yerel polis veya yetkili kurumlarla derhal iletişim geçmelerini ve ayrıca acco@vfsglobal.com adresindeki Uyum Yetkilimize e-posta göndererek dolandırıcılığı VFS Global'e bildirmelerini şiddetle tavsiye ediyoruz.

Hiçbir durumda, VFS Global, bu yetkisiz kişiler ve/veya faaliyetlerden doğacak herhangi bir zarar, ziyan, kayıp, masraf veya rahatsızlıklardan sorumlu veya yükümlü olmayacaktır.

 • İşbu Kullanım Koşullarındaki Değişikler

  İşbu İnternet Sitesi Kullanım Koşulları muhtelif zamanlarda önceden haber verilmeksizin güncellenebileceğini ve bu nedenle Başvuru Sahiplerine/Kullanıcıların en son politika beyanına ulaşmak için düzenli olarak VFS Global İnternet Sitesini ziyaret etmeniz gerektiğini bilgilerinize sunarız.

 • Bize Ulaşın

  İşbu Kullanım Koşulları veya bu dokümanda açıklanan uygulamalarla ilgili herhangi bir sorunuz ve daha detaylı bilgi almak için bölge ofislerimizle iletişime geçiniz: http://www.vfsglobal.com/