Top Button

پس از ثبت درخواست

پس از ثبت اطلاعات بایومتریک خود در مرکز جمع آوری بایومتریک استرالیا، لطفا منتظر اعلام نتیجه بررسی درخواست  ویزای خود از سوی اداره امهاجرت استرالیا در حساب ImmiAccount خود باشید.

برای اطلاع از مدت زمان بررسی درخواست ویزا لطفا اینجا را کلیک کنید.

درصورتیکه خدمات ما را تجربه کرده اید و تمایل به ارائه پیشنهادات و انتقادات دارید، لطفا بر روی لینک مراقبت از مشتری کلیک کنید.

قبلی