Top Button

АМРАЛТЫН ӨДРҮҮД/ЦАГИЙН ХУВААРЬ

АМРАЛТЫН ӨДРҮҮД/ЦАГИЙН ХУВААРЬ 2020

ОГНОО ӨДӨР БАЯР ЁСЛОЛЫН АМРАЛТЫН ӨДРҮҮД 2020
1 сарын 1 Лхагва Шинэ Жил
2 сарын 24  Даваа Цагаан Сар
2 сарын 25 Мягмар Цагаан Сар
2 сарын 26   Лхагва Цагаан Сар
4 сарын 10 Баасан Шашны Баяр
4 сарын 13 Даваа Шашны Баяр
6 сарын 1 Даваа Хүүхдийн Баяр
7 сарын 10 Баасан Наадам
7 сарын 13 Даваа Наадам
7 сарын 14 Мягмар Наадам
10 сарын 5 Даваа Хөдөлмөрчдийн өдөр
12 сарын 25 Баасан Зул Сарын Баярын Өдөр
12 сарын 28 Даваа Зул Сарын Баярын Өдөр
12 сарын 29 Мягмар Тусгаар Тогтнолын Өдөр