Top Button

ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด
รับผิดชอบในการรับใบสมัครและเอกสารประกอบการขอวีซ่า, เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใน การยื่นขอวีซ่า จ่ายหนังสือเดินทางและผลให้แก่ผู้ขอวีซ่า การให้บริการของศูนย์ยื่นวีซ่าจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดน(ประเทศออสเตรเลีย)

Step 2 Before you decide to apply for a visa please make sure you familiarize yourself with the information on the visa subclass you are applying for. Quick links to information on visa categories and other helpful information including Visa Fee, VFS Service Charge and ระยะเวลาของการพิจารณาใบสมัคร can be found on the Visa Wizard page on this website.

Step 3 Applicants should fill the Visa Application Form corresponding to the visa subclass under which they wish to lodge their application. Applicants can get the visa application form by visiting the nearest Australia Visa Application Centre or by downloading the forms from Applications and Forms.

ขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ภายใต้การบริหารงานโดยบริษัทวีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด
รับผิดชอบในการรับใบสมัครและเอกสารประกอบการขอวีซ่า, เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใน การยื่นขอวีซ่า จ่ายหนังสือเดินทางและผลให้แก่ผู้ขอวีซ่า การให้บริการของศูนย์ยื่นวีซ่าจะเป็นไปตามข้อกำหนดของกระทรวงกิจการตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดน(ประเทศออสเตรเลีย)

Scam alert
 • ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลียกรุงเทพฯ,เชียงใหม่และคอลเซ็นเตอร์ในประเทศไทยได้ปิดทำการชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติมเนื่องจาก Covid-19 กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้สำหรับการอัพเดทต่อไป
Important information icon
 • จากการระบาดของโควิด-19 (Novel Coronavirus) ในปัจจุบัน ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ศูนย์เก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์และศูนย์คอลเซ็นเตอร์ทั่วทั้งเครือข่ายวีเอฟเอสโกลบอลจะปิดทำการชั่วคราวจนกว่าจะการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โปรดเข้าไปที่ https://www.vfsglobal.com/australia/covid-19-advisory/index.html สำหรับการอัพเดท ทางศูนย์ยื่นวีซ่าต้องขออภัยในความไม่สะดวกและขอขอบพระคุณสำหรับความเข้าใจสำหรับข้อมูลล่าสุดจากรัฐบาลออสเตรเลียเกี่ยวกับโควิด-19 โปรดเข้าไปที่ https://covid19.homeaffairs.gov.au/
 • การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับวีซ่าเด็ก - มีผลบังคับใช้ 1 เมษายน 2020

  กระทรวงการกิจการภายใน(Department of Home Affairs) แจ้งว่า วันที่ 1 เมษายน 2563 ใบสมัครใหม่ทั้งหมดสำหรับประเภทวีซ่าดังต่อไปนี้

  • วีซ่าเพื่อย้ายถิ่นฐานของบุตร/เด็ก (ประเภท101)
  • วีซ่าเพื่อการย้ายถิ่นฐานของบุตรบุญธรรม (ประเภท102)
  • วีซ่าเพื่อการย้ายถิ่นฐานของเด็กที่มีสถานภาพกำพร้า (ประเภท117)

  จะต้องถูกส่งใบสมัครไปยัง

  Department of Home Affairs Child and Other Family Processing Centre

  Locked Bag 7

  NORTHBRIDGE WA 6865

  AUSTRALIA

  หรือใบสมัครควรจัดส่งโดยบริการจัดส่งไปที่

  Department of Home Affairs Child and Other Family Processing Centre

  Wellington Central

  836 Wellington Street WEST PERTH WA 6005

  AUSTRALIA.

  ผู้สมัครจะต้องทำการเก็บข้อมูลไบโอเมตทริกซ์เมื่อได้รับจดหมายร้องขอจากกระทรวง(Department)

 • โปรดระวังการเสนองานที่หลอกลวง – ดูที่นี่

ดาวน์โหลด-แบบฟอร์มใบสมัครดูค่าธรรมเนียมวีซ่า
คลิ๊กที่นี่

การติดตามสถานะใบสมัคร

Laptop icon

ในกรณีที่คุณยื่นใบสมัครขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้วและต้องการตรวจสอบสถานะใบสมัคร

คลิ๊กที่นี่
Schedule an Appointment

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศออสเตรเลีย

Location icon

ข่าวและประกาศสำคัญ

จากการระบาดของโควิด-19 (Novel Coronavirus) ในปัจจุบัน ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย...

Published on 19 September 2020

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับวีซ่าเด็ก - มีผลบังคับใช้ 1 เมษายน...

Published on 25 March 2020

อ่านเพิ่มเติมที่นี่
 • Assisted Form Filling
 • Inernet Form Filling
 • Inernet Form Filling
 • Inernet Form Filling
 • Inernet Form Filling
 • sms services
 • บริการกรอกแบบฟอร์ม
 • บริการถ่ายรูป
 • บริการถ่ายเอกสาร
 • ห้องรับรองพิเศษ
 • บริการนัดหมายนอกเวลาทำการ
 • บริการข้อความแจ้งสถานะใบสมัคร