Top Button

Sau khi nộp hồ sơ

Sau khi đã nộp hồ sơ xin thị thực Úc tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực ở Đà Nẵng/Thành phố Hồ Chí Minh/Hà Nội và đang chờ xét duyệt, quý khách có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ bằng cách cung cấp số VLN và ngày sinh.

Ấn vào đây để kiểm tra tình trạng hồ sơ.

Để nộp hồ sơ trực tuyến, vui lòng ấn vào đây.

Để xem thời gian xét duyệt tiêu chuẩn cho từng loại thị thực, vui lòng ấn vào đây .

Khi đã trải nghiệm những dịch vụ của công ty chúng tôi, nếu Quý khách muốn phản hồi về dịch vụ, vui lòng chọn: Dịch vụ khách hàng

Thông tin thêm:

Nhận lại hồ sơ/ giấy tờ nếu có.

Từ ngày 1 tháng 3 năm 2018, Bộ Nội vụ cung cấp dịch vụ mới thông qua hộp thư điện tử cho những khách hàng muốn cập nhật địa chỉ hoặc thông tin hộ chiếu bằng Mẫu 929 - Thay đổi địa chỉ và / hoặc thông tin hộ chiếu. Khách hàng có thể gửi Mẫu 929 và các giấy tờ hỗ trợ tới hộp thư 929@homeaffairs.gov.au. Đây là một dịch vụ nhanh chóng, hiệu quả và đáng tin cậy. Khách hàng gửi thư điện tử Mẫu 929 sẽ nhận được xác nhận rằng thông tin của họ đã được cập nhật. Thời gian cập nhật tiêu chuẩn là 5 ngày hoặc trong khoảng 2 ngày. Khách hàng sẽ tiếp tục có tùy chọn để nộp Mẫu 929 trực tuyến thông qua ImmiAccount.

Việc chi trả trước cho kế hoạch du lịch của Quý khách không được khuyến khích cho đến khi kết quả thị thực được cấp.

Chúc Quý khách có một chuyến đi an toàn!

Trở về trước