Top Button

Cách nộp hồ sơ

Trang mạng của chúng tôi có thể dùng cho tất cả các đương đơn đủ điều kiện nộp hồ sơ xin thị thực Úc tại Việt Nam. Trang mạng sẽ giới thiệu các thủ tục liên quan tới quá trình nộp hồ sơ xin thị thực

Dành cho quý khách dự định nộp đơn

Vui lòng xem thêm thông tin về quy trình nộp hồ sơ trên trang mạng Đại Sứ Quán Úc hoặc quý khách có thể liên hệ với chúng tôi tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc (AVAC)

Thông tin chi tiết xem tại mục Liên hệ

Tiến trình nộp hồ sơ tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực Úc

Bước 1

Lựa chọn loại thị thực phù hợp với mục đích đến Úc của quý khách và tải mẫu đơn xin theo đúng loại thị thực

Lưu ý: Quý khách có thể lấy mẫu đơn tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị Úc (AVAC)

Bước 2

Hồ sơ xin thị thực của quý khách có thể cần thêm các giấy tờ được yêu cầu. Để biết danh sách giấy tờ được yêu cầu nộp với loại thị thực của mình, xin vui lòng xem danh sách giấy tờ theo từng loại thị thực. Hồ sơ của quý khách cần tập hợp hết các loại giấy tờ được yêu cầu.

Để tránh chậm trễ, quý khách vui lòng chuẩn bị hết những giấy tờ được yêu cầu và nộp cùng lúc nộp đơn xin thị thực.

Bước 3

Sắp xếp phí thanh toán nộp hồ sơ xin thị thực bằng tiền Việt Nam. Quý khách cũng có thể thanh toán phí bằng thẻ tín dụng.

Bước 4

Việc đặt lịch hẹn trước để nộp hồ sơ là yêu cầu bắt buộc. Đặt lịch hẹn để đến Trung tâm tiếp nhận thị thực hồ sơ thị thực Úc (AVAC), nộp hồ sơ và lấy mẫu sinh trắc học.

Lưu ý quan trọng cho các đương đơn:

Mẫu đơn xin thị thực có giá trị là mẫu đơn được điền đầy đủ thông tin kèm chữ ký của đương đơn và thanh toán phí xin thị thực. Mẫu đơn của đương đơn dưới 18 tuổi cần được ký bởi bố/mẹ hoặc người giám hộ của hợp pháp.

Các giấy tờ được yêu cầu nên nộp cùng đơn xin thị thực. Các giấy tờ không sử dụng tiếng Anh cần kèm theo một bản dịch công chứng sang tiếng Anh.

Để quá trình xét duyệt hồ sơ nhanh chóng, quý khách nên nộp đầy đủ các giấy tờ được yêu cầu và các giấy tờ khác liên quan cùng lúc với đơn xin thị thực (vui lòng xem các giấy tờ được yêu cầu nộp ở phần hướng dẫn nộp giấy tờ theo từng loại thị thực phù hợp)

Nếu quý khách không cung cấp tất cả các giấy tờ cụ thể cùng lúc nộp đơn xin thị thực, đơn xin của quý khách có thể được xét duyệt chỉ thông qua những giấy tờ mà quí khách đã cung cấp. Luật nhập cư của Úc cho phép quyết định kết quả bất cứ lúc nào sau khi nhận được hồ sơ xin thị thực của quý khách.

Hãy nộp đơn sớm và khởi hành đúnglịch trình!

Trở về trước Tiếp theo