Top Button

Thị thực du học

Tổng quan

Những thay đổi quan trọng đối với diện thị thực sinh viên -
Từ ngày 01 tháng 07 năm 2016

Đối với những khách hàng xin thị thực sinh viên mới:

Từ ngày 1 tháng 7 năm 2016,sẽ chỉ còn một loại thị thực sinh viên duy nhất để đi du học tại Úc – thị thực Sinh viên (diện thị thực 500).

Sau ngày 1 tháng 7 năm 2016, nếu quý khách muốn đi du học tại Úc, quý khách cần xin thị thực Sinh viên (diện thị thực 500) bất kể ngành học của quý khách là gì.

Từ ngày 1 tháng 7  năm 2016, tất cả các hồ sơ thị thực Sinh viên phải nộp trực tuyến qua ImmiAccount.

Những hồ sơ thị thực sinh viên bằng giấy nộp trong hoặc sau ngày 1 tháng 7 năm 2016, bao gồm những hồ sơ được gửi đến Trung tâm tiếp nhận Thị thực (VAC) trước ngày 1 tháng 7 nhưng được nhận tại VAC vào hoặc sau ngày 1 tháng 7, sẽ được coi là không hợp lệ và được trả lại quý khách cùng với phí thị thực sinh viên.

Để biết thêm thông tin về diện thị thực sinh viên và các loại giấy tờ mà quý khách cần cung cấp cùng với hồ sơ thị thực sinh viên, vui lòng nhấp vào đây

Đối với những người hiện đang có thị thực:

Nếu quý khách đang có thị thực sinh viên diện thị thực từ 570 đến 576, thị thực của quý khách vẫn có giá trị, và điều kiện của thị thực không thay đổi sau ngày 1 tháng 7 năm 2016.

Sau ngày 1 tháng 7 năm 2016, thành viên trong gia đình của những người đang có thị thực Sinh viên (diện thị thực 570-576) cần phải xin diện Thị thực 500 nếu họ muốn đoàn tụ với sinh viên đó tại Úc.

Lưu ý:

VFS Global có thể sửa dụng tài khoản IMMI của mình để  hỗ trợ khách hàng khai đơn trực tuyến và đăng tải giấy tờ cần thiết với mức phí đã được phê duyệt.

Quý khách được yêu cầu mang theo thẻ Tín dụng để thanh toán cho hồ sơ xin thị thực. Phí thị thực chỉ có thể trả trực tuyến bằng Đôla Úc. Quý khách cần mang theo đầy đủ hồ sơ cần thiết để bổ sung vào hồ sơ xin thị thực vào ngày hẹn để tránh bất cứ sự trì hoãn nào.

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng đến Trung tâm tiếp nhận thị thực Úc gần nhất.

Phí DỊCH VỤ KHAI ĐƠN TRỰC TUYẾN
DỊCH VỤ KHAI ĐƠN TRỰC TUYẾN
(Bao gồm việc đăng tải giấy tờ cần thiết)
VND 235,000

Lấy sinh trắc học đối với hồ sơ xin thị thực Du học:

Theo quy trình, tất cả các khách hàng đều  cần phải đến Trung tân tiếp nhận thị thực để lấy sinh trắc học.

Quý khách sẽ nhận được thư tự động về việc yêu cầu cung cấp dự liệu sinh trắc học gửi đến hòm thư điện tử đã đăng ký tại thời điểm nộp hồ sơ. Phí lấy sinh trắc học như dưới đây:


PHÍ LẤY SINH TRẮC HỌC
Phí thu thập sinh trắc học đến ngày 17 tháng 4 năm 2022 VND 415,000
Phí thu thập sinh trắc học từ ngày 18 tháng 4 năm 2022 VND 439,000