Top Button

Thị thực đi thăm Úc

Tổng quan

Những thay đổi quan trọng đối với loại thị thực du lịch - từ ngày 30 tháng 9 năm 2021

Kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2021, tất cả khách hàng xin Thị thực Du lịch (thị thực 600) từ bên ngoài Úc với bất kỳ tiểu loại thị thực nào đều phải nộp đơn trực tuyến qua ImmiAccount. Khách hàng nộp đơn xin Thị thực Du lịch (thị thực 600) tại Úc với dòng thị thực Du lịch có thể nộp đơn trực tuyến qua thông qua ImmiAccount hoặc bằng cách gửi trực tiếp đơn đăng ký của khách hàng đến văn phòng Sydney. Dịch vụ chuyển phát nhanh sẽ không còn được áp dụng. Quý khách có thể tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến ImmiAccount, Thị thực Du lịch trên trang mạng của Bộ nội vụ tại https://www.homeaffairs.gov.au/

Ghi chú:

VFS Global có thể hỗ trợ khách hàng bằng cách hoàn thành việc nhập dữ liệu của đơn xin thị thực và thay mặt khách hàng tải lên các tài liệu hỗ trợ bằng Tài khoản IMMI Trực tuyến của VFS Global bằng cách tính phí theo mức giá đã được chấp thuận. Dịch vụ này bao gồm việc tải lên các tài liệu tại thời điểm nộp đơn và bất kỳ tài liệu nào tiếp theo, khi và chỉ khi được yêu cầu, chỉ bởi cơ quan xử lý đơn.

Dịch vụ sẽ được cung cấp khi khách hàng có lịch hẹn trước và để đặt lịch hẹn, vui lòng nhấp vào đây.

Khách hàng cần phải mang theo Thẻ Tín Dụng để thanh toán phí xin Visa. Thanh toán chỉ có thể được thực hiện trực tuyến bằng AUD (Đô la Úc). Khách hàng vui lòng mang theo đầy đủ thông tin và tài liệu hỗ trợ khi đến hẹn để tránh bị chậm trễ. Để biết thêm thông tin về các dịch vụ bổ sung, vui lòng nhấp vào đây.

PHÍ DỊCH VỤ KHAI ĐƠN TRỰC TUYẾN
DỊCH VỤ KHAI ĐƠN TRỰC TUYẾN
(Bao gồm việc đăng tải giấy tờ cần thiết hoặc chỉ theo yêu cầu của Bộ Nội Vụ)
VND 235,000

Quy trình thu thập sinh trắc học cho Đơn xin Thị thực:

Theo quy trình, tất cả khách hàng được yêu cầu đến VAC để đăng ký Sinh trắc học.

Khách hàng sẽ nhận được xác nhận tự động trên ID email được cung cấp tại thời điểm nộp đơn, cùng với các chi tiết cần thiết để đăng ký Sinh trắc học. Lệ phí đăng ký Sinh trắc học như sau:

PHÍ THU THẬP DỮ LIỆU SINH TRẮC HỌC
Phí thu thập sinh trắc học đến ngày 17 tháng 4 năm 2022 VND 415,000
Phí thu thập sinh trắc học từ ngày 18 tháng 4 năm 2022 VND 439,000

Phí dịch vụ