Top Button

Thị thực đi thăm Úc

Tổng quan

Thị thực đi thăm Úc (diện thị thực 600)

Loại thị thực này cho phép quý khách vào Úc tạm thời với mục đích du lịch hoặc công tác.

Quý khách ở ngoài Úc có thể nộp đơn xin thị thực theo 2 diện:

Diện du lịch

Dành cho quý khách đến Úc tạm thời cho 1 kỳ nghỉ, thăm họ hàng hoặc bạn bè hoặc các mục đích khác ngắn hạn không làm việc tại Úc, bao gồm cả mục đích học tập, đào tạo không quá 3 tháng.

Diện công tác

Dành cho đương đơn đi Úc với mục đích phục vụ hoạt động kinh doanh, thương mại bao gồm:

  • phục vụ công tác cho các doanh nghiệp nói chung hay yêu cầu của chính phủ,
  • đàm phán hợp đồng,
  • thăm viếng của chính phủ,
  • tham gia hội thảo, hội nghị, phỏng vấn xin việc hay các bài thi chuyên nghiệp.

Quý khách có hộ chiếu mang quốc tịch nhất định có thể nộp đơn xin thị thực thăm Úc trực tuyến.

Xem tại: Thị thực thăm Úc trực tuyến

Lưu ý: Thị thực làm việc tạm thời (hoạt động ngắn hạn) (diện thị thực 400) thích hợp cho đương đơn xin thị thực:

  • Thực hiện công việc cho các tổ chức hoặc cá nhân được thiết lập tại Úc
  • Buôn bán sản phẩm hay dịch vụ trực tiếp cho cộng đồng chung (hoạt động bán lẻ).

Phí thị thực

LOẠI THỊ THỰC PHÍ THỊ THỰC CHO MỖI ĐƯƠNG ĐƠN
(AUD)
PHÍ THỊ THỰC CHO MỖI ĐƯƠNG ĐƠN
(VND)
ĐI THĂM ÚC
(diện thị thực 600)
145 2,700,000

Phí xin thị thực có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2021

Quý khách có thể tham khảo tại Biểu phí thị thực để biết thêm chi tiết

Giới thiệu về các phí dịch vụ :

Đây là các phí dịch vụ tính thêm vào phí thị thực. Chi tiết các phí dịch vụ như sau :

phí dành cho ĐƯƠNG ĐƠN CHÍNH
Phí dành cho đương đơn đến nộp hồ sơ thị thực VND 437,000
Phí dành cho đương đơn đến cung cấp mẫu sinh trắc học
theo thư yêu cầu
của Lãnh sự/ Đại sứ quán
(lấy dấu vân tay và chụp hình)
VND 415,000
Phí bổ sung hồ sơ
(Phí này không áp dụng cho trường hợp
đương đơn bổ sung lần đầu tiên hoặc xuất trình thư yêu cầu bổ sungtừ Lãnh sự/ Đại sứ quán)
VND 306,000


Để thuận tiện cho quý khách, công ty VFS cung cấp các dịch vụ khác nhằm hỗ trợ quý khách nộp hồ sơ xin thị thực tại VFS. Quý khách có thể Xem tại đây

Quý khách có thể thanh toán phí dịch vụ bằng tiền mặt, thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ

Quý khách chỉ có thể thanh toán phí xin thị thực bằng tiền mặt và thẻ tín dụng.

Những giấy tờ yêu cầu

Để lấy thông tin hướng dẫn nộp hồ sơ, quý khách có thể xem tại:

nhấn vào đây Trang mạng của Tổng Lãnh Sự Quán Úc tại Hồ Chí Minh

hoặc

nhấn vào đây Trang mạng của Đại Sứ Quán Úc tại Hà Nội 


Yêu cầu về ảnh

Quý khách cần nộp 2 tấm ảnh có kích thước tương đương với ảnh trong hộ chiếu bao gồm cả ảnh trong đơn.

Thời gian xét duyệt

Thời gian xét duyệt hồ sơ tiêu chuẩn

Xem đường dẫn dưới đây để biết thời gian xét duyệt thị thực tiêu chuẩn cho mỗi loại thị thực.

nhấn vào đây

Tải mẫu đơn

Quý khách có thể tải các mẫu đơn theo đường dẫn dưới đây:

Mẫu đơn 1419

Mẫu đơn 1415

Tất cả các mẫu đơn