Top Button

خدمات اضافی

خدمات پیک:

به عنوان بخشی از خدمات پیک، مرکز درخواست ویزا پاسپورت شما را به هنگام رسیدگی به درخواست ویزا به شما بر می گرداند. می توانید این سرویس را از طریق مرکز و به هنگام ارائه درخواست خود خریداری کنید.

خدمات هشدار از طریق پیامک:

به روز رسانی های پیامکی که به شما ارسال می شوند در مورد وضعیت درخواست ویزای تان اطلاع رسانی می کنند. در زمان خرید، چندین پیام بازخورد خودکار را در شماره موبایلی که ارائه داده اید دریافت می کنید که به شما در مورد مرحله کنونی درخواست تان در زمان رسیدگی هشدار می دهند. این سرویس از انتقال متن اس ام اس به زبان دلخواه شما را پشتیبانی می کند (فارسی یا انگلیسی) و شما را در مورد وضعیت درخواست ویزای تان به روز نگه می دارد. در پایان این فرآیند، پیام خودکاری را از طریق ایمیل در آدرس ایمیل ثبت شده که در فرم درخواست ویزا ارائه کرده اید دریافت می کنید (فقط به زبان انگلیسی)، که شما را از تصمیم اتخاذ شده در مورد در خواست تان مطلع می کند. با این حال، نتیجه این تصمیم از طریق این هشدار ها منتقل نمی شود.

خدمات عکسبرداری:

متقاضیانی که از این سرویس استفاده می کنند می تواند در مرکز عکس بیندازند. این امر تضمین می کند که عکس مطابق با مشخصات باشد.

 خدمات فتوکپی:

شاید به فتوکپی مدارک کمکی توصیه شده نیاز داشته باشید.

خدمات پیک 10 یورو به ازای هر درخواست (داخل تهران)

14 یورو به ازای هر درخواست (خارج از تهران)
 خدمات هشدار از طریق اس ام اس 3 یورو به ازای هر درخواست
خدمات عکسبرداری 9 یورو (04 عکس)
خدمات فتوکپی 0.50 یورو (به ازای هر صفحه)
خدمات تکمیل فرم درخواست روادید 15 یورو (به ازای هر فرم)