Top Button

پس از ارسال

پس از ارسال مدارک در مرکز درخواست ویزا، می توانید با ارائه شماره ارجاع منحصر به فرد VAC و تاریخ تولد خود به صورت آنلاین وضعیت درخواست تان را بررسی کنید. (شماره ارجاع VAC را می توان در رسید فاکتور جمعی ارائه شده در مرکز درخواست ویزا در زمان ارسال درخواست پیدا کرد.)

اگر از خدمات پیگیری از طریق اس ام اس (پیامک) استفاده کرده باشید، زمانی که درخواست رسیدگی شده ارسال شده باشد یا آماده دریافت در مرکز درخواست ویزا باشد اس ام اس و ایمیل هشدار دریافت می کنید. این هشدارها به شماره موبایل و آدرس ایمیل ارائه شده در زمان ارائه درخواست ویزا فرستاده می شوند.

می توانید درخواست خود را به طور آنلاین از اینجا پیگیری کنید.

لطفاً توجه کنید که زمان وصول پاسپورت از ساعت 15:00 تا 17:00 است.

در طی دریافت پاسپورت در مرکز درخواست ویزا، ارائه موارد زیر ضروری است:

  •  اصل رسید پرداخت که توسط مأمور مربوطه در زمان ارائه مدارک ارائه شده است.
  • اصل کارت شناسایی

لطفاً توجه داشته باشید:

نمایندگان / عوامل / مشاورانی که پاسپورت را از پیشخوان دریافت می کنند باید اجازه نامه ای از جانب متقاضی ارائه دهند که در آن نام شخص و نماینده ای که اختیار دریافت پاسپورت از طرف متقاضی به آن ها داده می شود به صورت واضح بیان شده باشد.

اگر امکان تحویل پیک را انتخاب کرده باشید و پاسپورت را در خارج از مرکز درخواست ویزا دریافت می کنید، لطفاً برای ارائه مدارک زیر آماده باشید:

  1. اصل رسید پرداخت
  2. اسناد و مدارکی که هویت آنها را تأیید کند
قبلى