Top Button

شرایط و ضوابط

در ایجاد درخواست ویزای خود، VFS Global ممکن است خدمات را به شرح زیر ارائه دهد. مجوز این خدمات ارائه شده توسط دولت کشوری که برای بازدید از آن درخواست دارید صادر شده است. این خدمات ممکن است در تمامی کشور ها امکان پذیر نباشد.

خدمات پیام کوتاه

خدمات پیام کوتاه ('SMS') که برای به روز رسانی متقاضی ویزا در مورد وضعیت فعلی درخواستشان ارائه می شود. SMS مبتنی بر اطلاعات ارائه شده توسط سفارت اتریش است (“سفارت”)

زمان تحویل پیامک به چندین فاکتور بستگی دارد از جمله ترافیک شبکه موبایل و در محدوده پوشش شبکه قرار داشتن یا نداشتن گوشی تلفن متقاضی ویزا و روشن بودن آن و در نتیجه امکان تضمین از طرف VFS Global وجود ندارد. VFS Global اپراتور شبکه موبایل نیست و تحویل پیام های متنی پیامکی را تضمین نمی کند.

متقاضی ویزا تأیید می کند که آنها شماره موبایل صحیحی را برای دریافت پیامک ارائه داده اند. متقاضی ویزا تأیید می کند که آنها صاحب یا کاربر قانونی دستگاه موبایل یا تلفن هستند. متقاضی ویزا اقرار می کند که استفاده از گوشی موبایل شخص دیگر، ارائه دادن شماره موبایل نادرست، استفاده غیر مجاز از شماره موبایل برای دریافت پیامک می تواند باعث افشای اطلاعات محرمانه متقاضی ویزا شود که ریسک این فاش شدن باید تنها مربوط به متقاضی ویزا باشد.

خدمات پیامک، به محض خریداری شدن از زمان ارسال درخواست تا تکمیل فرآیند درخواست یا مدت مشابه دیگری که ممکن است VFS Global از طریق وبسایت واقع در http://www.vfsglobal.com/austria/Iran/farsi توصیه کند در دسترس متقاضی ویزا قرار می گیرد. VFS Global این حق را برای خود محفوظ است که در هر زمانی و بدون اطلاع قبلی این سرویس را بردارد.

متقاضی ویزا نباید از خدمات پیامک برای ارسال هرگونه پیام یا برقراری هرگونه ارتباطی که هرزنامه، غیر قانونی، تهمت آمیز، متجاوز، ناخوشایند، مستهجن، تهدید آمیز باشد یا باعث ایجاد اذیت و آزار، ناراحتی، اضطراب بی مورد شود یا حقوق شخص ثالث را نقض کند استفاده کند (یا به هر شخص ثالثی اجازه استفاده را بدهد). VFS Global حق برداشتن خدمات پیامکی را برای چنین متقاضی ای محفوظ دارد در صورتی که متقاضی ویزا مفاد این شرایط و ضوابط را نقض کرده باشد. VFS Global همچنین می تواند این سرویس را لغو کند اگر VFS با صلاحدید شخصی خود باور داشته باشد که خدمات پیامکی برای چنین اهدافی استفاده می شود.

به دلایل عملیاتی VFS Global ممکن است مشخصات فنی خدمات را با و یا بدون اطلاع قبلی تغییر دهد. در صورت وقوع هرگونه تغییری در خدمات این شرایط و ضوابط نیز باید بر این اساس به صورت تغییر یافته محسوب شوند.

متقاضی ویزا اقرار می کند که ممکن است خدمات پیامک در هر زمانی توسط مشکلات پیش آمده با شبکه موبایل متقاضی، رویدادهای فورس ماژور از جمله، و نه محدود به، اختلال در پوشش شبکه تحت تأثیر سوء قرار گیرد. VFS Global در مورد هرگونه صدمه، خسارت یا هزینه وارده به طور مستقیم یا غیر مستقیم به متقاضی ویزا به عنوان پیامد یا مشکلات تجربه شده توسط ارائه دهنده خدمات گوشی موبایل متقاضی ویزا هیچ گونه مسئولیتی نسبت به او نخواهد داشت. مشروط به محدودیت های شرح داده شده در این پاراگراف، VFS Global باید این خدمات را با احتیاط و مراقبت مناسب انجام دهد.

اگر متقاضی ویزا پیامک مربوط به این خدمات را دریافت نکند، متقاضی ویزا باید از طریق ایمیل یا شماره خط تلفن کمک رسانی ذکر شده در صفحه تماس با ما VFS Global را مطلع کند.

برای استفاده از این خدمات، متقاضی ویزا باید به دستورالعمل های موجود در وبسایت http://www.vfsglobal.com/austria/Iran/farsi مراجعه کند. متقاضی ویزا موافقت می کند که از تمامی دستورالعمل هایی که ممکن است در ارتباط با خدمات ارائه دهیم، از جمله هرگونه دستورالعمل امنیتی، پیروی کند. ما این حق را داریم که هرگونه عدم پیروی از این دستورالعمل ها توسط متقاضی ویزا را به عنوان نقض این شرایط و ضوابط در نظر بگیریم، که خود حق انکار دسترسی به خدمات پیامک را برای متقاضی ویزا توسط ما ایجاد می کند.

متقاضی ویزا مسئول پرداخت هزینه های منشاء پیام است. هزینه های پرداختی برای خدمات پیامک، به محض پرداخت، تحت هیچ شرایطی قابل استرداد نیست.

متقاضی ویزا باید با ریسک خودش مسئول انجام تمامی مراحل مناسب برای پیشگیری از کسب دسترسی اشخاص غیر مجاز به این خدمات باشد.

VFS Global می تواند به صلاحدید خودش به طور موقتی ارائه خدمات پیامک را متوقف کند اگر احتمال داشته باشد که ارائه این خدمات از لحاظ مادی بر روی کیفیت خدمات ارتباطات مخابراتی، از جمله خدمات پیامک ارائه شده توسط VFS Global تأثیر گذار باشد.

VFS Global به طور مشخص هرگونه مسئولیتی (از جمله غفلت) در مورد هرگونه اطلاعات شخص ثالث یا سایر مطالبی که در دسترس قرار گرفته است، یا می توان به آن توسط خدمات پیامک متنی دستیابی پیدا کرد را از خود سلب می کند.

این شرایط و ضوابط تابع قانون ایران است و هر دو طرفین تسلیم صلاحیت منحصر به فرد دادگاه های ایران هستند.

برنامه ریزی مصاحبه:

ممکن است برخی از هیئت های دیپلماتیک خاص مستلزم حضور متقاضی برای مصاحبه شخصی باشند. از متقاضیان درخواست می شود شماره مرجع درخواست و/یا اطلاعات شخصی خاصی همچون نام خانوادگی، نام، تاریخ تولد، شماره تلفن، آدرس خیابان، آدرس ایمیل، تاریخ درخواست، و شماره پاسپورت و غیره را به منظور شناسایی منحصر به فرد متقاضی ارائه دهند.

تمامی این اطلاعات ارسال شده، ارائه شده و در دسترس قرار گرفته توسط متقاضیان در هنگام برنامه ریزی وقت مصاحبه به هیئت دیپلماتیک مربوطه که صلاحیت قضایی دریافت چنین درخواست هایی را دارد مکاتبه می شود.

اطلاعات و داده های خاصی که مربوط به درخواست های ویزا هستند و توسط VFS GLOBAL دریافت می شوند در حال حاضر در دیتاسنترهایی که جزئیات آن در اطلاعیه حفظ حریم خصوصی ما است ذخیره سازی/میزبانی می شوند. اطلاعات گرفته شده توسط VFS GLOBAL در سیستم های خود برای پردازش درخواست های ویزای متقاضیان از اتحادیه اروپا در محدوده مرز اتحادیه اروپا (EU) ذخیره سازی می شود. اطلاعات متقاضیان به جزء آن هایی که از EU هستند ممکن است در سیستم های VFS Global که یا در محدوده مرز EU در دیتاسنتر واقع در انگستان (لندن) و یا در دیتاسنتر واقع در هندوستان (بمبئی) قرار دارد ذخیره شوند.

این اطلاعات ممکن است توسط VFS GLOBAL برای انجام تعهدات مختلف در قبال هیئت های دیپلماتیک مربوطه استفاده و افشا شود و در طی مدت 30 (سی) روز از تاریخ رسید توسط VFS GLOBAL پاک می شود.

لینک های شخص ثالث

وبسایت VFS Global ممکن است شامل لینک هایی به سایت های دیگر/شخص ثالث باشد که محصولات و یا خدمات مختلفی را تبلیغ کنند که تحت مالکیت یا اداره VFS Global نیست. این لینک های ارجاعی به وبسایت ها که در ماهیت خود تبلیغ در ازای دریافت هزینه اند مورد تأیید VFS Global نیستند.

این لینک ها برای دسترسی آسان ارائه شده اند. این لینک ها برای راحتی دسترسی به آن ها اختیاری است و بدین معنی نیست که VFS Global هر یک از این وبسایت های شخص ثالث دیگر را تأیید می کند و یا شریک آن ها است. از کاربران درخواست می شود در هنگام سر و کار داشتن با این وبسایت ها از صلاحدید، ریسک و هزینه خود کمک بگیرند و نه VFS Global و نه مأموران، کارکنان، نمایندگان آن هیچ گونه مسئولیتی به هر شکلی در قبال این وبسایت های شخص ثالث دیگر یا هرگونه اطلاعات داخل آن ها نخواهند داشت.

هرزنامه

VFS Global هرزنامه را تحمل نمی کند.

وبسایت ها یا ابزار های ارتباطاتی VFS Global نباید برای ارسال هرزنامه یا در غیر اینصورت ارسال محتوایی که شرایط و ضوابط توافقنامه کاربری VFS Global را نقض می کند استفاده شوند.

FS Global به طور خودکار پیام ها را برای وجود ویروس ها و سایر محتوای غیر قانونی و یا ممنوع قبل از ارسال شدن اسکن و فیلتر می کند.

برای گزارش دادن هرگونه مشکل مرتبط با هرزنامه یا ایمیل های کلاه برداری به VFS Global، لطفاً به آدرس communications@vfsglobal.com ایمیل بزنید.

VFS Global به طور دائم پیام های ایمیلی ارسال شده به یا از طرف ما را ذخیره نمی کند. VFS Global هیچ گونه ایمیل آدرسی را به شخص ثالث ها اجاره نمی دهد و نمی فروشد.

اضافه کردن، اصلاح، تغییر شکل دادن، هک کردن، سوءاستفاده یا سوء استعمال از وبسایت VFS Global یا محتوای آن مجاز نیست.

پیشنهادات شغلی/استخدامی جعلی

VFS Global متوجه شده است که اشخاصی که به اشتباه خودشان را به عنوان نماینده یا نمایندگی VFS Global معرفی می کنند با افراد برای ارائه پیشنهادات فرصت های شغلی جعلی/خیالی با هدف سرقت اطلاعات شخصی یا درخواست پول از افراد به آن ها نزدیک شده اند. VFS Global متقاضی ویزا/کاربر را ترغیب می کند که در هنگام دریافت هرگونه پیشنهاد شغلی این چنینی، که مستلزم پرداخت هرگونه هزینه/پول است، و یا وعده ارائه ویزای کاری در قبال دریافت پول شرط احتیاط و عقل سلیم را در نظر بگیرید. این پیشنهادات کاملاً دروغین بوده و معتبر نیستند. VFS Global یک آژانس استخدامی نیست و خدمات استخدامی را ارائه نمی دهد. کلاهبرداران عمدتاً از طریق اینترنت، ایمیل، تلفن و غیره فعالیت دارند. VFS Global به افراد برای آگاهی از چنین کلاهبرداری هایی هشدار می دهد.

لطفاً در نظر داشته باشید که VFS Global یک شرکت پردازش ویزا است و فقط با دولت و هیئت های دیپلماتیک برای تکمیل الزامات اداری پردازش درخواست ویزای آنان همکاری می کند. نه VFS Global و نه نمایندگان آن تحت هیچ شرایطی برای فریب دادن اشخاص با فرصت های شغلی چه در VFS Global چه در خارج از آن از آنان درخواست پول نمی کنند. اگر هرگونه پیشنهادی که ادعا می کند از طرف VFS Global است دریافت کردید، که طلب پول می کند، این نوع پیشنهادات کلاهبرداری هستند.

نشانه های هشدار کلاهبرداری در استخدام.

در زیر نمونه هایی از کلاهبرداری در استخدام آمده است که فرآیندها و رویکردهای اخلاقی VFS Global را نقض می کنند:

 • ایمیل نه از طرف آدرس ایمیل رسمی VFS Global بلکه از جانب خدمات ایمیل رایگان از جمله موارد زیر ارسال شده است: هات میل، جیمیل، اوت لوک، یاهو و غیره. همچنین احتمال دارد ایمیل از طرف آدرس ایمیل جعلی ارسال شده باشد.
 • از متقاضی ویزا/کاربران خواسته می شود اطلاعات خصوصی یا محرمانه را فاش کنند.
 • از متقاضی ویزا/کاربران خواسته می شود از طریق تلفنی یا یک برنامه از نوع پیام رسان فوری مصاحبه انجام دهند.
 • از متقاضی ویزا/کاربران خواسته می شود هزینه/پول بپردازند.
 • از متقاضی ویزا/کاربران درخواست می شود تا مدارک استخدامی جعلی از جمله یک درخواست یا فرم های اشتغالی ویزا را تکمیل کنند (نام و لوگوی VFS Global ممکن است جعلی / ساخته شده باشد و بر روی مدرک بدون مجوز قرار گرفته باشد).
 • اصرار بر ضروری بودن.
 • برای پردازش مجوز کار، درخواست های ویزا یا موارد این چنینی پول درخواست می شود.

چنین اقداماتی احتمالاً با نیت فریب دادن یا دریافت اطلاعات شخصی از قربانیان انجام می شود.

فعالیت این اشخاص شامل تعهدات جنایی و مدنی است. با اینکه VFS Global چنین مسائلی را جدی در نظر می گیرد و این حق را دارد که با سازمان های اجرای قانون ذیصلاح برای بررسی و پیگرد قانونی چنین فعالیت های غیر قانونی ارتباط برقرار کند، اغلب یافتن و تعقیب قانونی این اشخاص دشوار است.

بنابراین، اگر متقاضی ویزا/کاربران درخواستی، گه به طور کتبی و چه شفاهی، برای مصاحبه یا پیشنهاد شغلی دریافت کنند که باور می شود تقلبی یا مشکوک است یا ممکن است باشد، VFS Global از کاربران می خواهد که این موارد را نادیده بگیرند و آن را با VFS Global به آدرس communications@vfsglobal.com مطابقت دهند

اگر متقاضی ویزا/کاربران متوجه شدند که کلاهبرداری در حال انجام شدن است، VFS Global ترغیب می کند بلافاصله با پلیس محلی و یا مقامات ذیصلاح تماس بگیرند و از طریق گزارش کلاهبرداری توسط آدرس acco@vfsglobal.com، VFS Global را نیز مطلع کنند

VFS Global تحت هیچ شرایطی در قبال هرگونه خسارت، صدمات، هزینه ها یا مشکلات ناشی از این اشخاص/فعالیت های غیر مجاز مسئولیتی نخواهد داشت.

 • تغییرات در این شرایط استفاده

  لطفاً در نظر داشته باشید که شرایط استفاده از این وبسایت ممکن است بعضی مواقع بدون هیچ گونه اطلاعیه ای به روز رسانی شود و کاربران/متقاضیان باید به طور منظم برای دسترسی به جدیدترین بیانیه حفظ حریم خصوصی از وبسایت VFS Global بازدید کنند.

 • تماس با ما

  برای هرگونه سؤالی در مورد شرایط استفاده یا شیوه های شرح داده شده در اینجا، لطفاً با دفاتر منطقه ای ما برای اطلاعات بیشتر تماس بگیرید /http://www.vfsglobal.com