แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่า
ใบคำร้องขอวีซ่า

ตามคำสั่งที่ได้รับจากทางสถานทูตออสเตรีย, ผู้สมัครต้องลงนามในใบยื่นคำร้องขอวีซ่าก่อนทำการยื่นเอกสารทุกครั้ง

คำแนะนำในการดาวน์โหลด :
1. ใบคำร้องขอวีซ่าเชงเก้นจะอยู่ในรูปแบบไฟล์ PDF
2. สำหรับผู้ที่ต้องการดาวน์โหลดใบคำร้องนี้นั้น ท่านต้องดาวน์โหลดโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ตามลิงค์ด้านล่างนี้


ดาวน์โหลด Adobe Acrobat Reader

ขั้นตอนในการดาวน์โหลด:

1. กรุณาคลิ๊กที่ลิงค์ ดาวน์โหลด
2. เมื่อใบคำร้องปรากฎขึ้นมา ท่านสามารถ Save ใบคำร้องได้ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของท่าน
หรือ
1. . กรุณาคลิ๊กขวาที่ลิงค์ที่คุณต้องการดาวน์โหลด
2. เลือก Save Target As
3. Save ใบคำร้องลงในคอมพิวเตอร์