Top Button

Đặt Lịch Hẹn

Để nộp hồ sơ, trước tiên Quí vị cần đặt lịch hẹn để đến Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực.

Vui lòng bấm vào đây để đến trang đặt lịch hẹn.

Quý vị vui lòng đặt hẹn cho từng người nộp đơn riêng biệt. Ví dụ, đối với nhóm gồm 4 người, quý vị nên thực hiện đăt 4 cuộc hẹn riêng biệt cho từng người nộp đơn. Vui lòng bấm vào đây để xem hướng dẫn đặt hẹn.

CÔNG TY DU LỊCH :

Xin lưu ý rằng các công ty du lịch sẽ cần sử dụng  tài khoản đăng nhập riêng của mình để đặt lịch hẹn.

Vui lòng gửi thư yêu cầu tới info.aust.vn@vfshelpline.com   để được hỗ trợ tạo tài khoản đăng nhập.

Sau khi Quí công ty nhận được tài khoản đăng nhập, vui lòng bấm vào đây để đến trang thông tin đặt lịch hẹn