Top Button

Đặt Lịch Hẹn

Để nộp hồ sơ, trước tiên Quí vị cần đặt lịch hẹn để đến Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực.

Vui lòng bấm vào đây để đến trang đặt lịch hẹn.

Quý vị vui lòng đặt hẹn cho từng người nộp đơn riêng biệt. Ví dụ, đối với nhóm gồm 4 người, quý vị nên thực hiện đăt 4 cuộc hẹn riêng biệt cho từng người nộp đơn. Vui lòng bấm vào đây để xem hướng dẫn đặt hẹn.

Xin lưu ý rằng nếu quý khách muốn nộp hồ sơ xin thị thực dài hạn (Thị thực Quốc gia), vui lòng gửi thư yêu cầu tới info.aust.vn@vfshelpline.com hoặc liên hệ trực tiếp với Đại sứ quán Áo tại Hà Nội để được hướng dẫn đặt lịch hẹn.

Lưu ý quan trọng: Thư xác nhận lịch hẹn của VFS phải được mang theo để vào Trung tâm nộp hồ sơ.