Top Button

Cách Nộp Hồ Sơ

Quá trình nộp hồ sơ xin thị thực

Thông qua hệ thống đặt lịch hẹn cùng với việc đến nộp trực tiếp tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Áo, hồ sơ xin thị thực Schengen của quý khách sẽ được gửi tới Đại sứ quán Áo tại Hà Nội để xét duyệt.

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ và các tài liệu:

Chọn đường link “Thị thực ngắn hạn” trên trang web và tìm hiểu các thông tin liên quan đến loại thị thực mà bạn muốn nộp hồ sơ. Bạn sẽ thấy các thông tin liên quan đến mức phí thị thực, danh mục tài liệu yêu cầu, đơn xin thị thực và các thông tin khác.

Bước 2: Đặt lịch hẹn để đến nộp hồ sơ tại Trung tâm:

Để tránh mất thời gian chờ đợi do số lượng người nộp hồ sơ cùng một thời điểm khá lớn, chúng tôi khuyến nghị bạn phải đặt lịch trước khi đến. Việc đặt lịch hẹn hoàn toàn miễn phí và có nhiều khung giờ để bạn lựa chọn. Để đặt lịch, vui lòng bấm vào đây.

Để có thêm thông tin về cách Đặt lịch hẹn, vui lòng bấm vào đây.

Bước 3: Nộp hồ sơ xin thị thực:

Quý khách đến Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Áo theo lịch hẹn và nộp đơn xin thị thực cùng với các tài liệu theo yêu cầu.

Bước 4: Phí thị thực và dịch vụ hỗ trợ:

Vui lòng xem bảng “Phí thị thực” tại mỗi loại thị thực mà bạn muốn nộp. Khoản phí này có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ tại quầy. Nhân viên tại Trung tâm tiếp nhận thị thực sẽ cho bạn biết tổng số tiền phải nộp bằng Việt Nam Đồng. Hóa đơn sẽ thể hiện tất cả các loại phí bạn đã đóng tại Trung tâm.

 

Trang trước Trang tiếp theo