Top Button

Cách Nộp Hồ Sơ

Quá trình nộp hồ sơ xin thị thực

Thông qua hệ thống đặt lich hẹn cùng với việc đến nộp trực tiếp, hồ sơ xin thị thực Schengen của bạn gửi tới Đại sứ quán Áo tại Hà Nội có thể nộp tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Áo từ thứ hai đến thứ sáu, từ 8.30 đến 15.00.

Bước 1:

Chuẩn bị hồ sơ và các tài liệu: Chọn đường link “Loại thị thực của bạn” trên trang web và tìm hiểu các thông tin liên quan đến loại thị thực mà bạn muốn nộp hồ sơ. Bạn sẽ thấy thông tin liên quan đến mức phí thị thực, danh mục tài liệu yêu cầu, đơn xin thị thực và các thông tin khác.

Bước 2:

Đặt lịch để đến nộp hồ sơ tại Trung tâm: để tránh mấy thời gian chờ đợi do số lượng người nộp hồ sơ cùng một thời điểm khá lớn, chúng tôi khuyến nghị bạn phải đặt lịch trước khi đến. Việc đặt lịch là miễn phí và tùy thuộc vào khung thời gian cho phép. Để đặt lịch, vui lòng bấm vào đây.

Để có thêm thông tin về cách Đặt lịch hẹn, vui lòng bấm vào đây.

Bước 3:

Nộp hồ sơ xin thị thực: Đến Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Áo theo lịch hẹn và nộp đơn xin thị thực cùng với các tài liệu theo yêu cầu.

Bước 4:

Phí thị thực: Vui lòng xem bảng “Phí thị thực” tại mỗi loại thị thực mà bạn muốn nộp. Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực chỉ chấp nhấp Tiền mặt. Nhân viên tại Trung tâm tiếp nhận thị thực sẽ cho bạn biết tổng số tiền phải nộp bằng tiền Việt Nam. Hóa đơn sẽ thể hiện các loại phí chi trả tại Trung tâm.

Trang trước Trang tiếp theo