Top Button

Ngày lễ/ Ngày Nghỉ

Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Áo sẽ đóng cửa vào những ngày nghỉ lễ sau trong năm 2023:

NGÀY THỨ NGHỈ LỄ 2023
02/01/2023 Thứ Hai Tết dương lịch (Nghỉ bù)
06/01/2023 Thứ Sáu Lễ Hiển Linh
20/01/2023 Thứ Sáu Tết âm lịch
23/01/2023 Thứ Hai Tết âm lịch
24/01/2023 Thứ Ba Tết âm lịch
25/01/2023 Thứ Tư Tết âm lịch
26/01/2023 Thứ Năm Tết âm lịch
10/04/2023 Thứ Hai Thứ Hai Phục Sinh
01/05/2023 Thứ Sáu Ngày Quốc tế Lao Động
02/05/2023 Tuesday Nghỉ bù Giỗ tổ Hùng Vương
03/05/2023 Thứ Tư Nghỉ bù ngày Giải phóng miền Nam
18/05/2023 Thursday Lễ Thăng Thiên
29/05/2023 Thứ Hai Lễ Hạ Trần (Pentecost)
08/06/2023 Thứ Năm Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô
15/08/2023 Thứ Ba Đức Mẹ Lên Trời
01/09/2023 Thứ Sáu Quốc khánh Việt Nam
04/09/2023 Thứ Hai Nghỉ bù Quốc khánh Việt Nam
26/10/2023 Thứ Năm Quốc khánh Áo
01/11/2023 Thứ Tư Lễ Các Thánh
08/12/2023 Thứ Sáu Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
25/12/2023 Thứ Hai Giáng Sinh
26/12/2023 Thứ Ba Giáng Sinh