Top Button

چگونگی درخواست

پروسه درخواست ویزا

  • لطفا توجه کنید که می توانید از حداقل 15 روز و حداکثر 6 ماه قبل از تاریخ سفر خود، درخواست ویزا نمایید. این وظیفه متقاضی است که اقدامات احتیاطی لازم را برای احترام به مهلت هایی که سیستم وقت دهی در آن قرار دارد ، انجام دهد.
  • • بمنظور جلوگیری از هرگونه مشکلی، توصیه می شود مدارک کامل خود را حداقل 45 روز قبل از تاریخ عزیمت تکمیل نمایید.

به استثنای موارد ذیل، کلیه متقاضیان بایستی درخواست های خود را به مرکز درخواست VFS تحویل نمایند.

اعضای خانواده شهروندان اتحادیه اروپا که تحت پوشش دستورالعمل 2004/38 / EC و شهروندان سوئیس مجاز هستند درخواست ویزا خود را مستقیماً به سفارت ارائه دهند. برای انجام این کار آنها باید از طریق پست الکترونیکی به طور مستقیم به سفارت در آدرس پست الکترونیکی زیر مراجعه کنند: tehran.visa@diplobel.fed.be

استثناء

اگر آنها مایل باشند یا ترجیح دهند درخواست خود را به مرکز درخواست VFS ارائه کنند، دراینصورت می بایست هزینه خدمات در مرکز مذکور را پرداخت نمایند.

مصاحبه ها

ارائه درخواست به مرکز درخواست ویزا بمعنی منتفی بودن احتمال مصاحبه نیست. چنانچه لازم باشد، سفارت ممکن است از متقاضی برای انجام این کار دعوت نماید.

مصاحبه برای ویزاهای تحصیلی و پیوستن به خانواده ضروری است. این گروه ازمتقاضیان باید آمادگی آن را داشته باشند، چرا که هر زمان ممکن است به آنها اطلاع داده شود که برای مصاحبه در تهران مراجعه کنند.

ازمتقاضیان خواسته می شود قبل از ارائه مدارک خود به مرکز درخواست ویزای بلژیک در ایران، مراحل ذیل را بدقت مطالعه نمایند.

مرحله 1

متقاضیان باید شخصا درخواست خود را به مرکز درخواست ویزا ارائه کنند. در مورد افراد زیر سن قانونی 18 سال، والدین یا قیم آنها باید آنها را همراهی کنند.

مرحله 2

از تمامی مدارک یک عدد کپی واضح و سه عدد کپی از صفحات گذرنامه و ویزاهای قبلی بگیرید.

مرحله 3

لطفا برای تکمیل فرم درخواست آنلاین اینجا را کلیک کنید.

مرحله 4

هزینه های ویزا و خدمات را در مرکز درخواست ویزا در تهران پرداخت نمایید.

مرحله 5

متقاضیان می توانند علاوه بر فرم های درخواست و مدارکی که در این سایت ذکر شده است، از ساعت 08:00 الی 14:00 (از یکشنبه الی پنجشنبه بجز روزهای تعطیلی اعلامی از سوی سفارت بلژیک و دولت ایران) به مرکز VFS مراجعه نمایند.

بعد قبلى