top

วีซ่าเพื่อเดินทางกลับไปอยู่ประเทศเบลเยี่ยม

คำอธิบาย

ผู้สมัครที่ยื่นขอวีซ่าประเภทพำนักระยะยาวของประเทศเบลเยี่ยม (D Visa) จะต้องมายื่นเอกสารการสมัครด้วยตนเองที่ศูนย์ยื่นขอวีซ่าเพื่อเก็บข้อมูลด้านชีวภาพหรือไบโอเมตริกซ์ ซึ่งรวมถึงการสแกนลายนิ้วมือทุกนิ้ว และการถ่ายภาพด้วยระบบดิจิตอล

วีซ่าเพื่อเดินทางกลับไปอยู่ประเทศเบลเยี่ยม

วีซ่าเพื่อเดินทางกลับไปอยู่ประเทศเบลเยียม : สำหรับหมวดหมู่นี้ ผู้ยื่นคำขอต้องติดต่อสถานทูตโดยตรงทางอีเมล (visa.bangkok@diplobel.fed.be)

ท่านเคยอาศัยอยู่ในประเทศเบลเยียมมาก่อนและต้องการกลับคืน (เฉพาะในกรณีที่ใบอนุญาตการอยู่อาศัยตั้งอยู่บนการกลับมารวมกันของครอบครัว) ตัวอย่างเช่น : บัตรประจำตัวประชาชนเบลเยียมหมดอายุ สูญหาย หรือถูกขโมย และ/หรือท่านออกจากประเทศเบลเยียมมากกว่าหนึ่งปี และ/หรือท่านออกจากประเทศเบลเยียมก่อนที่ท่านจะได้รับใบอนุญาตเพื่อการมีถิ่นที่อยู่

ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าเพื่อการกลับคืน ภายหลังการเป็นผู้พำนักอาศัยระยะยาวในประเทศเบลเยียม (แต่ไม่ใช่เพื่อการศึกษาหรือการทำงาน) มีเฉพาะภาษาเยอรมันและฝรั่งเศสบนเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาดัชต์)

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Belgieverlaten_en_ernaar_terugkeren.aspx

ข้อมูลเพิ่มเติม (ภาษาฝรั่งเศส)

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Quitter_la_Belgique_et_y_revenir.aspx

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

  โปรดคลิกที่นี่ เพื่อค้นหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมวีซ่า

บริการและตารางค่าธรรมเนียมบริการ โปรดดูด้านล่าง :

ประเภท ค่าบริการสำหรับบริการเพิ่มเติม (บาท)
ค่าบริการสำหรับการจัดการใบคำขอ – ราคาต่อผู้ยื่นคำขอ 1,050
บริการถ่ายเอกสาร – ราคาต่อหน้า 5
บริการถ่ายรูป (สำหรับรูป 4 ใบ) 250
โทรสาร — ราคาต่อหน้า 25
การจัดส่งใบคำขอไปยังผู้ยื่นคำขอเมื่อได้รับจากสำนักงานวีซ่า – ราคาต่อผู้ยื่นคำขอ 220
การยื่นแบบฟอร์ม – ราคาต่อผู้ยื่นคำขอ 250
แผนกประกัน ตามแพคเกจ

 

หมายเหตุ :

  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งเป็นเงินบาทที่นำมาใช้เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนในปัจจุบัน โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการรับเป็นเงินสดเท่านั้น
  • ค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สามารถขอคืนได้และไม่สามารถโอนต่อได้

* โปรดทราบว่าค่าบริการรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

เอกสารประกอบการพิจารณา

เพื่อตรวจสอบข้อมูลและเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง กรุณาคลิกที่นี่

ขนาดมาตรฐานของรูปถ่าย

โปรดให้รูปถ่ายปัจจุบัน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) ของท่าน รูปถ่ายเป็นต้องรูปถ่ายสีและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ :

Photospecification
  • ถ่ายกับพื้นหลังสีอ่อน (ขาวหรือขาวนวล) เพื่อให้รูปพรรณสัณฐานเด่นชัดและแตกต่างจากพื้นหลัง
  • มีคุณภาพคมชัดและเน้นใบหน้าให้เห็นชัดเจน
  • พิมพ์บนกระดาษอัดรูปธรรมดา (การพิมพ์จากกล้อง)
  • ใบหน้าเต็ม ไม่ยิ้ม (ไม่สวมแว่นกันแดด หมวก/หมวกแก๊ปหรือสิ่งที่ปกคลุมศีรษะอื่นๆ เว้นเสียแต่ว่า ผู้ยื่นคำขอสวมสิ่งของเหล่านั้น เนื่องจากความเชื่อทางศาสนาหรือภูมิหลังทางเชื้อชาติ)
  • โปรดติดรูปถ่ายบนแบบฟอร์มการยื่นขอวีซ่า

หมายเหตุ : โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้อย่างระมัดระวัง หากรูปถ่ายที่ยื่นไม่ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้ ใบคำขอของท่านจะถูกพิจารณาว่าไม่สมบูรณ์ ซุ้มถ่ายรูปที่ตรงตามข้อกำหนดเหล่านี้มีอยู่ในศูนย์

ระยะเวลาของการพิจารณาใบสมัคร

ระยะเวลาดำเนินการ : 15 วันปฏิทิน หลังจากที่ใบคำขอถูกพิจารณาว่าได้รับไว้แล้ว ในแต่ละกรณีที่การพิจารณาใบคำขอเพิ่มเติมมีความจำเป็นสำหรับกองตรวจคนเข้าเมืองในประเทศเบลเยียม กำหนดเวลาอาจขยายได้สูงสุดถึง 6 เดือน หลังจากที่ใบคำขอถูกพิจารณาว่าได้รับไว้แล้ว