top

ติดต่อกับเรา

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนในการสมัครวีซ่าของประเทศเบลเยี่ยม ท่านสามารถติดต่อศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าฯ ได้ในวันอังคาร วันพฤหัสบดี ตามรายละเอียดด้านล่าง (ยกเว้นวันหยุด):

ติดต่อสอบถาม
(วันอังคาร วันพฤหัสบดี)
เวลา เบอร์โทรศัพท์/อีเมล
เบอร์โทรศัพท์ 08:30 – 14:00 +66 21 187 002
อีเมล วันอังคาร วันพฤหัสบดี info.beth@vfshelpline.com
 
ตารางการยื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่า
(วันอังคาร วันพฤหัสบดี)
เวลา
ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเบลเยี่ยม
(มีใบนัดหมาย)
08:30- 12:00
ยื่นเอกสารเพิ่มเติม 08:30 – 12:00
รับหนังสือเดินทางคืน 11:00 – 12:00
ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเบลเยี่ยม (กรุงเทพฯ) – วีเอฟเอส โกลบอล

ที่อยู่:

อาคารเดอะเทรนดี้

ชั้น 08 ซอยสุขุมวิท 13

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่
สถานทูตเบลเยี่ยม (กรุงเทพฯ)

ที่อยู่:

อาคารสาทร สแควร์ แขวง สีลม

แขวง สีลม เขต บางรัก

กรุงเทพมหานคร 10500

เว็บไซต์: สถานทูตเบลเยี่ยม

แผนที่