top

ข้อมูลสำคัญ

 • ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเบลเยี่ยมและคอลเซ็นเตอร์จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08:30 น. – 13:30 น. ในวันจันทร์, วันพุธ และวันศุกร์ โดยมีผลบังคับใช้ทันทีจนกว่าจะมีประกาศให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยคุณสามารถส่งอีเมลถึงคอนเซ็นเตอร์และเราจะตอบกลับคุณในวันทำการถัดไป หรือคุณอาจโทรสอบถามข้อมูลที่คอลเซ็นเตอร์ในวันและเวลาที่กำหนด โปรดติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของทางศูนย์ฯสำหรับข้อมูลอัพเดทเพิ่มเติม
 • ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเบลเยี่ยมในกรุงเทพฯ ประเทศไทยได้ที่อาคารจามจุรีสแควร์

 • ความปลอดภัยของท่านคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในมาตรการป้องกันโรค โปรดให้ความร่วมมือในการคัดกรองสุขภาพโดยการตรวจวันอุณหภูมิของร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยและถุงมือก่อนเข้ามาในพื้นที่ของศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าฯ ผู้เข้ารับบริการท่านใดที่แสดงลักษณอาการของโรคโควิท-19 รวมถึงมีไข้ (อุณหภูมิร่างกายสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) หรือมีอาการไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย ทางศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้ท่านเข้ารับบริการภายในพื้นที่ของศูนย์ยื่นวีซ่าฯ ในวันดังกล่าว แต่จะให้ทำการนัดหมายให้ท่านใหม่อีกครั้งในวันอื่น และขอแนะนำให้ท่านไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษา ณ สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุด

  นอกเหนือจากขั้นตอนความปลอดภัยที่ดำเนินการแล้วโปรดทราบว่า

  • ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเบลเยี่ยมจะเปิดให้บริการในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์
  • จำกัดจำนวนผู้สมัครที่จะเข้ารับบริการภายในศูนย์ฯ ตามเวลาที่กำหนด ดังนั้นผู้สมัครจำเป็นต้องทำนัดหมายล่วงหน้าในระบบ

  ทางศูนย์ฯ ขอขอบพระคุณสำหรับความเข้าใจ

 • ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเบลเยี่ยมจะเปิดทำการตามที่อยู่ด้านล่างนี้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม เป็นต้นไป:

  ยูนิต 404, โซนพลาซ่าชั้น 4, อาคารจามจุรีสแควร์
  ถนนพญาไท, แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  Google Map

 • เริ่มใช้ค่าธรรมเนียมวีซ่าอัตราใหม่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาคลิกที่นี่
 • ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าบริษัทวีเอฟเอสโกลบอล ชั้น 4 ณ อาคารจามจุรีสแควร์ เป็นศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้บริการอย่างถูกต้องจากสถานทูตเบลเยี่ยม

  บริษัทวีเอฟเอส โกลบอล จะไม่แสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่ากับบริษัททัวร์ บริษัทตัวแทน หรือบุคคลที่สาม ทั้งที่อยู่ในหรือนอกอาคารจามจุรีสแควร์ ที่แอบอ้างว่าได้รับอนุญาตให้บริการอย่างถูกต้องเกี่ยวกับวีซ่าหรือกล่าวอ้างว่าเป็นตัวแทนของศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าของบริษัท วีเอฟเอส โกลบอล

  ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยตนเองเท่านั้น

  ขอความกรุณาผู้ที่มีความประสงค์จะใช้บริการกับทางศูนย์รับยื่นฯ เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยส่งอีเมลมาที่ feedback.beth@vfshelpline.com

 • ระวังการเสนองานซึ่งเป็นการหลอกลวง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม– คลิกที่นี่