top

ข่าวและประกาศสำคัญ

 • news icon

  18 July 2019

  ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าบริษัทวีเอฟเอสโกลบอล ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ เป็นศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้บริการอย่างถูกต้องจากสถานทูตเบลเยี่ยม

  บริษัทวีเอฟเอส โกลบอล จะไม่แสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่ากับบริษัททัวร์ บริษัทตัวแทน หรือบุคคลที่สาม ทั้งที่อยู่ในหรือนอกอาคารเทรนดี้ ที่แอบอ้างว่าได้รับอนุญาตให้บริการอย่างถูกต้องเกี่ยวกับวีซ่าหรือกล่าวอ้างว่าเป็นตัวแทนของศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าของบริษัท วีเอฟเอส โกลบอล

  ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยตนเองเท่านั้น

  ขอความกรุณาผู้ที่มีความประสงค์จะใช้บริการกับทางศูนย์รับยื่นฯ เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ VFS Helpline ที่ชั้น 4 อาคารจามจุรีสแควร์ หรือส่งอีเมลมาที่ feedback.beth@vfshelpline.com

 • news icon

  13 January 2017

  ประกาศเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

  เรายินดีที่จะประกาศการเริ่มดำเนินการที่กำลังจะเกิดขึ้นของศูนย์ยื่นขอวีซ่าประเทศเบลเยียม โดยจะเริ่มต้นนับจากวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559