top

การนัดหมายเพื่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า

กรุณาทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ก่อนที่จะทำการนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า

ขั้นตอนที่ 1

เฉพาะกรณีที่จำเป็นจะต้องเดินทางเข้าประเทศเบลเยี่ยมเท่านั้น
กรุณาดูที่นี่สำหรับประเภทวัตถุประสงค์ในการเดินทางที่สามารถยื่นขอวีซ่าได้

ขั้นตอนที่ 2

กรอกใบคำร้องขอวีซ่าให้สมบูรณ์ในเว็บไซด์ VisaOnWeb (VOW) โดยคลิกที่นี่

หมายเหตุ: กรุณาลงทะเบียนอีเมลของท่านในเว็บไซต์ VisaOnWeb (VOW) เพื่อเข้าไปกรอกแบบฟอร์มออนไลน์

ขั้นตอนที่ 3

ทำการนัดหมายเพื่อยื่นใบคำขอวีซ่าของท่านที่ศูนย์ยื่นขอวีซ่าของประเทศเบลเยี่ยมโดยคลิกที่นี่

หมายเหตุ: ระบบนัดหมายเป็นคนละระบบกับระบบกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ (VisaOnWeb)

ดังนั้นท่านจะต้องลงทะเบียนในระบบทำการนัดหมายอีกครั้งเพื่อนัดหมายวันสำหรับยื่นเอกสารสมัครวีซ่า