Başvuru Sahiplerine Önemli Uyarı!
VFS Global Vize Başvuru Merkezimiz dışarısında, kapı önünde, ücret karşılığında hizmet sunan kişiler, yetkisiz acentalar ya da tercüme bürolarından hizmet almanızı kesinlikle önermemekteyiz.
Deneyimlerimiz bu kişilerin genellikle yanlış bilgi ve belge sunduğunu göstermiştir.
VFS Global Vize Başvuru Merkezlerinin ve Büyükelçiliklerin bu kişiler, acentalar ve tercüme bürolarıyla hiç bir bağlantısı olmadığı konusunda dikkatli olunmalıdır.

YASAL UYARI
  Yasal Uyari
  Dolandırıma amaçlı iş tekliflerine karşı uyarı

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, İstanbul, Ankara, Bursa, Edirne, İzmir ve Gaziantep’te vize hizmetlerinin sağlanması için VFS Global ile bir anlaşma düzenlemiştir. Buna müteakip, VFS Global, bu hizmetleri sağlaması için Hizmet Ortağı olarak Gateway Visa Services INC şirketini atamıştır. Bu yüzden, Bulgaristan Vize Başvuru Merkezi, Bulgaristan Dış İşleri Bakanlığı için VFS Global adına, Gateway Visa Services INC tarafından sağlanan bir hizmettir.
Gateway Visa Services INC Bulgaristan’a giriş yapmak isteyen vize başvuru sahiplerine lojistik hizmetler sağlamakta olup, sadece aşağıdaki hususlardan sorumludur:
Başvuru sahibinden pasaportunu, doldurulmuş vize başvuru formunu, destek dokümantasyonunu (hepsi birden “Evraklar”) ve geçerli ücretleri almak
İstanbul, Ankara, Edirne, İzmir, Gaziantep ve Bursa‘daki Bulgaristan Büyükelçiliği/Başkonsolosluğuna belgeleri teslim etmek.
Tüm formalitelerin tamamlanmasından sonra İstanbul, Ankara, Edirne, İzmir, Gaziantep ve Bursa’daki Bulgaristan Büyükelçiliği/Başkonsolosluğundan Merkez için ilgili Evrakların geri alınması ve başvuru sahibine elden ya da kurye ile iade edilmesi.
Aksi herhangi bir hükme bakılmaksızın, Türkiye’deki Bulgaristan Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu, başka evrakların talep edilmesi, başvuru sahibinin Bulgaristan Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu ofisinde şahsi olarak bulunmasını ve vize başvurusunun reddedilmesi hakkını saklı tutar.
Belirli durumlarda, açıklanan prosedür yerine, Türkiye’deki Bulgaristan Büyükelçiliği/Başkonsolosluğuyla ilgili Evrakları Başvuru Sahiplerine doğrudan teslim edecektir.
Gateway Visa Services INC, başvuru sahiplerinin Evraklarını işlerken her türlü makul önlemleri almaktadır. Ancak, Gateway Visa Services INC, kaza, hırsızlık, doğal felaketler (doğal afetler) nedeniyle taşınma esnasında ya da Gateway Visa Services INC şirketinin kontrolü dışındaki ya da kasıtlı ediminden kaynaklanmayan diğer nedenlerden dolayı kaybolan Evraklardan dolayı sorumluluk üstlenmez.
GEÇERLİ TÜRK KANUNLARI, YUKARIDA BELİRTİLEN DURUMLAR İÇİN İSTİSNALARA VE SORUMLULUK SINIRLANDIRMALARINA İZİN VERİR.
Gateway Visa Services INC tarafından başvuru sahibinden alınan başvuru ücretleri geri ödemesizdir. İstenen vizenin Türkiye’deki Bulgaristan Büyükelçiliği/Başkonsolosluğu tarafından başvuru sahibine verilip verilmediğine bakılmaksızın İŞBU YASAL UYARININ 2. BÖLÜMÜNDE BELİRTİLEN HİZMETLER TAMAMEN YERİNE GETİRİLMİŞ OLACAKTIR.
Gateway Vista Services INC, kendi keyfiyetinde, önceden bildirmeksizin herhangi bir zamanda burada belirtilen şart ve koşullardan herhangi birini ya da tümünü değiştirebilir, tadil edebilir, iptal edebilir ya da geri çekebilir. BAŞVURU SAHİBİNİN YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERDEN MEMNUN KALMAMASI DURUMUNDA, BAŞVURUNUN TEK VE YEGANE YASAL ÇARESİ İSE, VFS GLOBAL’İN SAĞLADIĞI HİZMETLERİ REDDETMEKTİR.
Gateway Visa Services INC tarafından başvuru sahibine sağlanan hizmetlerle ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir talep ya da ihtilaflar, Türkiye mahkemelerinin yegane yargı yetkisine tabi olacaktır.
Başvuru sahibi, vize başvurusunu yapmadan önce, kendisinin ya da temsilcisinin, işbu belgede belirtilen tüm şartları, koşulları ve bilgileri okuduğunu, anladığını ve bunlarla sınırlı olacağını kabul eder ve onaylar.

Gateway Visa Services INC ve VF Global, herhangi bir kişisel bilginizi, önceden onayınız olmadan ya da mahkeme emri ya da ya da herhangi bir diğer yasal işlem nedeniyle yasal olarak böyle bir bilgiyi ifşa etmekle yükümlü olmadığı sürece, herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyeceğini, dağıtmayacağını, göstermeyeceğini, vermeyeceğini ya da satmayacağını beyan eder.

Dolandırıma amaçlı iş tekliflerine karşı uyarı

Dolandırıcılıkla İşe Alma/İş Teklifleri

Bazı kişilerin/kurumların kendilerini Vfs Global’in acentası veya temsilcisi gibi gösterdiğini ve bu bağlamda dolandırmak maksadıyla iş teklifi yapıp istihdam sağlamak teklifiyle kişilerin kişisel bilgilerini ve paralarını çalmaya kalkıştıklarını Vfs Global tespit etmiştir. Bu tür iş vaatleri, istihdam teklifleri ve para karşılığında vize alma gibi durumlar karşısında sağduyu ve dikkatli olmanızı önermekteyiz. Söz konusu teklifler tamamen sahte olup, geçersizdir. Vfs Global bir İnsan Kaynakları acentası ya da servisi değildir, iş teklifleri sunmamaktadır.Dolandırıcılar kişileri özellikle İnternet, email, telefon vb. yöntemlerle kandırmaktalar. Vfs Global bu tür dolandırıcılık durumları ile ilgili kişileri uyarmaktadır.

Vfs Global sadece devletler ile çalışmakta olup onların diplomatik görevlerinin vize başvuru sürecindeki aracılık ihtiyaçlarını karşılayan Vize başvuru merkezidir.

Para karşılığında ne Vfs global ne de temsilcileri Vfs Global içinde ya da dışında iş imkanları sunarak kişileri kendine çekmeye çalışmamaktadır.Bu amaçla Vfs Global adı altında para talep eden herhangi bir teklif alırsanız, bu tekliflerin dolandırma amaçlı olduğunu bilmelisiniz.

Dolandırıcılık belirtileri karşınsında uyarı

Aşağıda Vfs Globalin uygulamalarını ve etik anlayışını ihlal eden, işe alımda dolandırıclığın bazı örnekleri bulunmaktadır:

Gönderilen maillerin Vfs Global resmi mail adresi dışında ücretsiz ve herkesin ulaşabileceği mail adresleri ile atılması. Örneğin; Hotmail, Gmail, Outlook, Yahoo vb. Aynı zamanda sahte mail adresleri ile de gönderilebilmektedir.
Size özel ve gizli bilgilerin açığa çıkarılması istenmektedir.
Görüşme, telefon ya da anlık mesajlama programları ile yapılmak istenmektedir.
Sizden Para ya da herhangi bir ödeme yapmanız istenmektedir.
Sizden bir Vize başvuru formu ya da işe alım formu gibi bir form doldurmanız istenmektedir. (İzinsiz olarak dökümana Vfs Globalin resmi logosu yerleştirilmiş olabilir)
Aciliyette ısrar
Oturum izni ve Vize başvuru süreci gibi işlemler için para istenebilir.

Bu tür eylemler kurbanların bilgilerini çalmak ve dolandırmak amacındadır.Bu tür eylemleri yapanlar hukuki ve cezai sorumluluk altındadır. Vfs Global bu tür konuları ciddiyetle dikkate almakta ve yasadışı faaliyetler karşısında yetkin güvenlik birimlerine başvurma ve bu tür yasadışı aktivitelerin cezalandırlması hakkını saklı tutar, genellikle bu tür kişileri tespit etmek zordur.

Bu yüzden siz de eğer dolandırma maksadıyla yazılı ya da sözlü böyle bir iş teklifi ya da görüşme talebi alırsanız ya da bu konuda şüpheye düşerseniz lütfen bunları dikkate almayınız. Ayrıca bu durumu communications@vfsglobal.com   adresine bildirerek Vfs Globalden doğrulayabilirsiniz.

Dolandırıcılıkla ilgili böyle bir durum ile karşılaşırsanız, bağlı bulunduğunuz yerdeki polis yetkilisine veya yetkili hukuk birimine ve aynı zamanda acco@vfsglobal.com adresimize de bildirebilirsiniz.

Vfs Global bu kişi veya kurumların yol açtığı faaliyetlerden kaynaklanan hasar, zarar, rahatsızlıktan veya kayıplardan hiçbir şartta sorumlu olmayacaktır.