top-button

เรามีความยินดีที่จะต้อนรับคุณที่เว็บไซต์ของสาธารณรัฐเช็กการยื่นขอวีซ่าในประเทศไทย

การเชื่อมโยงทั้งหมดและข้อมูลในเว็บไซต์นี้ได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดและได้รับอนุมัติจากสถานทูตสาธารณรัฐเช็กในประเทศไทย

ดาวน์โหลด

แบบคำร้องสมัครขอวีซ่า
รายการค่าธรรมเนียมวีซ่า
เลือกตรงนี้
การทำการนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า
calender-img

การทำการนัดหมายเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์ยื่นคำร้อง

เลือกตรงนี้
การติดตามสถานะการยื่นคำร้องขอวีซ่า
laptop-img

หากท่านได้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าเรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถติดตามสถานะใบคำร้องขอวีซ่าของท่านได้ที่นี่

เลือกตรงนี้

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเช็ค

location-img

เลือกสถานที่ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ใกล้ที่สุดด้านล่าง

ข้อมูลและข่าวสาร

วีเอฟเอทั่วโลกเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่ได้รับรางวัลจากสถานทูตสาธารณรัฐเช็กโครเอเชีย ตั่งแต่ 07 ตุลาคม2558 เป็นต้นมา...

Published on 07 October 2015
อ่านเพิ่มเติม