Button Top

ค่าธรรมเนียมวีซ่า

บริษัท VFS Global เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่าสามประเภท:

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าซึ่งเรียกเก็บในนามของหน่วยงานกงสุลสำหรับการดำเนินการยื่นขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมการบริการของบริษัท VFS Global
 • ค่าธรรมเนียมการบริการเสริมที่ผู้สมัครเลือกใช้บริการระหว่างการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ข้อควรทราบ: การชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รับประกันว่าจะได้รับวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าธรรมเนียมการบริการนั้นไม่สามารถขอคืนได้และไม่สามารถถ่ายโอนได้หลังจากที่ใบคำร้องขอวีซ่าถูกส่งไปยังหน่วยงานกงสุลแล้ว ไม่ว่าการยื่นขอวีซ่าจะถูกปฏิเสธโดยผู้มีอำนาจพิจารณาให้วีซ่าหรือ ผู้สมัครยกเลิกคำร้องขอวีซ่าด้วยตัวเอง

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 02 กุมภาพันธ์ 2564

ประเภทวีซ่า เงินยูโร เงินบาท การชำระเงิน
วีซ่าเชงเก้นสำหรับผู้ใหญ่ 80 3,200
 • ชำระเป็นเงินสดที่ศุนย์รับคำร้องขอวีซ่า
 • ชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต
 • ชำระเงินล่วงหน้าได้ทางออนไลน์ผ่านระบบการจองนัดหมาย
วีซ่าเชงเก้นสำหรับเด็ก (อายุระหว่าง 6 – 12 ปี ) 40 1,600
 • ชำระเป็นเงินสดที่ศุนย์รับคำร้องขอวีซ่า
 • ชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต
 • ชำระเงินล่วงหน้าได้ทางออนไลน์ผ่านระบบการจองนัดหมาย
วีซ่าเชงเก้นสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ (0 – 5 ปี ) ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า ไม่เสียค่าธรรมเนียมวีซ่า -
วีซ่าเพื่อพำนักระยะยาว 75 3,000
 • ชำระเป็นเงินสดที่ศุนย์รับคำร้องขอวีซ่า
 • ชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต
 • ชำระเงินล่วงหน้าได้ทางออนไลน์ผ่านระบบการจองนัดหมาย

ค่าธรรมเนียมกำหนดเป็นสกุลเงินยูโร แต่ชำระเป็นเงินบาทเท่านั้น

อัตราแลกเปลี่ยนระหว่าง EUR และ THB ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของหน่วยงานกงสุลและได้รับการปรับปรุงเป็นระยะ ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่ใช้เป็นสกุลเงินบาทนั้นขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ค่าธรรมเนียมวีซ่า 35 ยูโรเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการอำนวยความสะดวกการขอวีซ่ากับสหภาพยุโรปสำหรับพลเมืองของ: แอลเบเนีย อาร์เมเนีย อาเซอร์ไบจาน บอสเนีย เฮอร์เซโกวีนา จอร์เจีย มาซิโดเนีย มอลโดวา มอนเตเนโกรรัสเซีย เซอร์เบีย และยูเครน

การยกเว้นค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า (สำหรับวีซ่าเชงเก้น)

 1. คู่สมรสหรือคู่รักในสหภาพพลเรือนและเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของพลเมืองเยอรมันโดยมีหลักฐานการจดทะเบียนสมรส / สูติบัตรพร้อมหนังสือเดินทางเยอรมัน
 2. ผู้ปกครองของผู้เยาว์ชาวเยอรมันที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ . หลักฐานโดยสูติบัตรพร้อมหนังสือเดินทางเยอรมัน
 3. สมาชิกในครอบครัวของบุคคลสัญชาติ EU / EER (โดยทั่วไปหากพวกเขาเดินทางไปพร้อมกับกลุ่มประเทศ EU / EER หรือเยี่ยมเยียน)
 4. เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ที่สถานกงสุลได้รับใบคำร้องขอวีซ่าก่อนวันเกิดปีที่ 6 จะมีการคิดค่าธรรมเนียมในวันเกิด
 5. นักเรียนโรงเรียน นักเรียนและครูผู้สอนเพื่อการศึกษาหรือฝึกอบรมทางการศึกษา
 6. นักวิจัย
 7. ผู้แทนองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร / ผู้เข้าร่วม < 25 ปีสำหรับงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร
 8. ผู้แสดงสินค้าที่มีงานแสดงสินค้าพร้อมตั๋วเข้าร่วมงานแสดงสินค้า (ชื่อเต็มตามหนังสือเดินทาง)
 9. นักเรียนและครูผู้สอนของโรงเรียน PASCH / โรงเรียนแลกเปลี่ยน PASCH
 10. บุคคลที่ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากสถาบันสาธารณะของเยอรมัน / สหภาพยุโรปเมื่อค่าใช้จ่ายในการเดินทางและที่พักได้รับการคุ้มครองโดยกองทุนสาธารณะของเยอรมัน / EU / UN
 11. สำหรับการถ่ายโอนวีซ่าก่อนหน้านี้ที่เป็นประเภทเข้าออกประเทศได้หลายครั้งไปยังหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (หนังสือเดินทางเล่มเก่าจะต้องไม่มีหน้าว่างเหลืออยู่)

การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่ายังยกเว้นสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางราชการ (สมัครผ่าน MoFA ไม่ใช่ VAC)

 • หนังสือเดินทางทูต
 • เจ้าหน้าที่ / ผู้แทนของสหประชาชาติและผู้เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติ
 • การสัมมนาสนับสนุนและจัดโดย GIZ โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมวีซ่าดังที่ระบุไว้ข้างต้น จะไม่มีการร้องขอจำนวนเงินอื่นใดสำหรับการออกวีซ่าหรือขั้นตอนเร่งด่วนในการออกวีซ่า

ค่าธรรมเนียมการบริการยื่นคำร้องขอวีซ่า

ค่าธรรมเนียมนี้สอดคล้องกับบริการมาตรฐานที่จัดทำโดย VFS Global (เช่นการให้ข้อมูลการจองนัดหมายการรับคำขอวีซ่า การประมวลผลข้อมูล ฯลฯ )


สำหรับวีซ่าเชงเก้น
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นเงินยูโร ค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นเงินบาท วิธีการชำระเงิน
19.13 765
 • ชำระเป็นเงินสดที่ศุนย์รับคำร้องขอวีซ่า
 • ชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต
 • ชำระเงินล่วงหน้าได้ทางออนไลน์ผ่านระบบการจองนัดหมาย
สำหรับวีซ่าเพื่อพำนักระยะยาว 34.13 1,365
 • ชำระเป็นเงินสดที่ศุนย์รับคำร้องขอวีซ่า
 • ชำระด้วยบัตรเครดิต/เดบิต
 • ชำระเงินล่วงหน้าได้ทางออนไลน์ผ่านระบบการจองนัดหมาย

สำหรับวีซ่าทุกประเภท

ณ ศูนย์ยื่นภูเก็ตและเชียงใหม่
40 1,600
 • ชำระเป็นเงินสดที่ศุนย์รับคำร้องขอวีซ่า

ค่าธรรมเนียมการบริการเสริม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบ หน้า บริการเสริม

หมายเหตุ: ควรได้รับใบเสร็จรับเงินอย่างเป็นทางการสำหรับการชำระเงินทั้งหมด โปรดทราบว่าค่าธรรมเนียมจะไม่สามารถคืนเงินได้และไม่สามารถโอนได้เมื่อทำการชำระเงินแล้ว