-->
Başvuru Sahiplerine Önemli Uyarı!
VFS Global Vize Başvuru Merkezimiz dışarısında, kapı önünde, ücret karşılığında hizmet sunan kişiler, yetkisiz acentalar ya da tercüme bürolarından hizmet almanızı kesinlikle önermemekteyiz.
Deneyimlerimiz bu kişilerin genellikle yanlış bilgi ve belge sunduğunu göstermiştir.
VFS Global Vize Başvuru Merkezlerinin ve Büyükelçiliklerin bu kişiler, acentalar ve tercüme bürolarıyla hiç bir bağlantısı olmadığı konusunda dikkatli olunmalıdır.
Gerekli Evraklar
Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Schengen Vizesi Başvuru Formu (Sitemizdeki ‘Başvuru Formu’ kısmından ulaşabilirsiniz). 
Geçerli pasaport (son 10 yıl içerisinde alınmış, en az 2 sayfası boş, Schengen alanını terk etmeyi düşündüğünüz tarihten itibaren en az 90 gün daha geçerli olan).
Pasaportun resimli sayfasının ve işlenmiş tüm sayfalarının fotokopileri (eski pasaportunuz mevcut ise son 3 yıla ait Schengen Vizelerinin fotokopileri, giriş çıkış kaşeleri dahil).
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
2 adet biyometrik fotoğraf, arka fonu beyaz, 3,5 cm x 4,5 cm boylarında, yetişkinler için son 6 ay, 12 yaş altı çocuklar için son 3 ay içerisinde ve gözlüksüz olarak çekilmiş. (Sitedeki fotoğraf özellikleri kısmından ulaşabilirsiniz )
Seyahat süresini kapsayan, teminat limiti en az 30.000 Euro olan ve Schengen ülkelerinde geçerli antetli kağıda basılmış, ıslak imzalı kaşeli seyahat sağlık sigortasının orijinali. Seyahat sağlık sigortasında, ‘Vefat halinde cenazenin defni veya yurtdışından nakil giderleri poliçede belirtilen şekilde karşılanır’ maddesi veya bu maddenin içeriğinin genişletilmiş hali bulunmak zorundadır.
Ulaşım ve Konaklamaya İlişkin Belgeler:
Gidiş-dönüş uçak/tren/otobüs/feribot bileti rezervasyon belgesi. Biletler barkodlu olmalı veya rezervasyon numaraları veya PNR numaraları görünmeli. (Orijinal bilet talep edilebilir.)
Otel Rezervasyonu tarihler bilet ile uyumlu olmalı ve yapılacak olan ödeme miktari mutlaka gözükmelidir. (Ödeme makbuzu istenebilir.)
Turla seyahat edilecekse, tur programı, ulaşımın gerçekleşeceği aracın sigortası, ruhsatı, taşıt kartı, B1/B2 belgeleri, şoförlerin ulusal ve uluslararası sürücü belgeleri ile geçerli vize fotokopileri, tüm yolcuların listesi, tüm otel rezervasyonları talep edilir. Otel rezervasyonlarında başvuru sahiplerinin isimleri gözükmelidir.
Seyahat araba ile (şahsa ya da şirkete ait) gerçekleşecek ise: Ruhsat fotokopisi ve fotokopi üzerine ruhsat sahibinin seyahat planını açıklayan yazısı ve aracı kullanacak kişiye ait uluslararası ehliyet fotokopisi. (Araç başvuru sahibine ait değilse; kişinin aracı kullanabileceğine dair noter onaylı vekaletname sunulmalıdır). Araca ait yeşil sigorta talep edilebilir.
Seyahat tekne ile gerçekleşecek ise: Tekne başvuru sahibine veya aile bireylerine ait ise, bağlama kütüğü ya da tonilato belgesi, teknenin geçerli sigortası, kaptana veya tekneyi kullanacak kişiye ait kaptanlık belgeleri ve vize fotokopisi. Bağlı olduğu marinadan, orda bulunduğuna dair yazı sunulmalıdır. Ek olarak tekne sahibinden davet yazısı gerekmektedir. Ayrıca tekne kiralık ise ek olarak kira sözleşmesi sunulmalıdır.
Seyahat tekne ile gerçekleşecek ise: Tekne başvuru sahibine veya aile bireylerine ait ise, bağlama kütüğü ya da tonilato belgesi, teknenin geçerli sigortası, kaptana veya tekneyi kullanacak kişiye ait kaptanlık belgeleri ve vize fotokopisi. Ek olarak tekne sahibinden davet yazısı gerekmektedir. Ayrıca tekne kiralık ise ek olarak kira sözleşmesi sunulmalıdır.
Belediye davetiyesi: Yunanistan’daki davet eden şahıstan 3 aydan eski olmayan, tamamen doldurulmuş ve belediye tarafından tasdiklenmiş orijinal (ıslak imzalı ve kaşeli) davetiye. Ayrıca davet gönderen kişinin vergi beyanı, kimlik fotokopisi ve ikametgah belgesi sunulması zorunludur.
NOT: Davetiye sadece konaklama yerine geçmekte olup başvuru sahibinin ulaşım evraklarını eksiksiz olarak sunması gerekmektedir.
Meslek Belgeleri:
Çalışanlar için gerekli belgeler: 
Şirketin antetli kağıdına yazılmış, kişinin pozisyonunu, işe başlama tarihini, maaşını, izinli olduğu süreyi ve dönüşünde işe devam edeceğini teyit eden mektup (orijinal olmak zorunda).
Son 3 aylık, ıslak imza ve kaşeli maaş bordrosu (ıslak imza ve kaşeli), işe giriş bildirgesi, detaylı 4A hizmet dökümü ( detaylı, e-devletten kare barkodlu).
İşe yeni başlanması durumunda, daha önceki iş yerine ait bilgiler ve maaş bordroları ek olarak sunulabilir.
Çalıştığı iş yerinin güncel Ticaret Odası Kaydı, Sicil Gazetesi Kopyası, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi (Bütün işyeri evraklarının son 6 ay içinde alınmış olması gerekmektedir.) Sözleşmeli çalışan ise: Belirtilen evraklara ek olarak sözleşme fotokopisi gerekmektedir.
Kamu çalışanı için gerekli belgeler:
Çalıştığı resmi kurumun antetli kağıdına yazılmış seyahat amacını, ne kadar zamandır bu kurumda çalıştığını, maaşını, izinli olduğu tarihleri ve bu iznin ücretli ya da ücretsiz olduğunu belirten yazı (orijinal), kimlik kartı ve fotokopisi (çalıştığı kurumun). Son 3 aylık maaş bordrosu, SGK 4C hizmet dökümü (detaylı, e-devletten kare barkodlu).
Şirket sahipleri için gerekli belgeler: 
Şirketin Ticaret Odası Kaydı, Sicil Gazetesi Kopyası (ortak olarak kişinin isminin geçtiği), Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi (bütün işyeri evraklarının son 6 ay içinde alınmış olması gerekmektedir). Ayrıca şirketin antetli kağıdına yazılmış, ıslak imzalı, kaşeli, orjinal dilekçe.
Şirket son 2 sene içinde kurulmuş ise 4A/4B/4C hizmet dökümleri (detaylı ve kare barkodlu).
Çiftçi için gerekli belgeler: 
Ziraat Odası tarafından verilen güncel çiftçi belgesi
Emekli için gerekli belgeler:
Emekli maaşını gösterir son 3 aya ait banka hesap özeti (ıslak imza ve kaşeli). Varsa Emekli Kimliği fotokopisi.
Öğrenciler için gerekli belgeler:
Son 6 ayı aşmamış güncel tarihli e-devletten alınmış kare barkodlu öğrenci belgesi, e devlet erişimi bulunmayan öğrenciler için (18 yaş altı)okuldan izin yazısı (orijinal)
Ayrıca sponsorun tüm evrakları dosyaya eklenir (sponsor kendisi başvuru yapıyor gibi). Sponsordan masrafların kendisi tarafından karşılanacağını belirten dilekçe, Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (sponsor olarak öncelikle ebeveynlerin, daha sonra diğer birinci derece yakınların evrakları istenir; eğer bu kişilere ait herhangi bir evrak sunulamıyorsa farklı bir kişinin sponsorluğu kabul edilebilir - yakınlık varsa nüfus kayıt örneği ile belgelenmelidir).
Çocuklar için gerekli belgeler:
Çocukların sponsorlarının tüm evrakları dosyaya eklenir (Sponsor kendisi başvuru yapıyor gibi tüm evraklar, sponsorluk dilekçesi ve yakınlığın nüfus kayıt örneğiyle belgelenmesi istenir).
Boşanmış çiftler için: çocuğun velayetini gösteren mahkeme kararının orijinali ve her iki ebeveynden noter tasdikli muvafakatname gerekmektedir.
Ev hanımı için gerekli belgeler:
Başvuru sahibi evliyse, masraflarının eşi tarafından karşılanması durumunda sponsor olan eşin tüm evrakları, sponsorluk dilekçesi ve Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği eklenmelidir. (Yolcunun evraklarında soyadı farklılığı olması durumunda: Farklı soyadının nedeni evlilik ise evlilik cüzdanı fotokopisi, boşanma ise boşanma evrakının fotokopisinin dosyaya eklenmesi gerekmektedir)
Çalışmayanlar için gerekli belgeler:
Çalışan eşe/ebeveyne/yakına ait, mesleki ve maddi belgeler ile masrafların karşılanacağına dair dilekçe. (sponsor kendisi başvuru yapıyor gibi tüm evraklar istenir, yakınlık varsa Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğiyle belgelenmelidir)
Maddi belgeler:
Ekonomik durumunuzu belirten belgeler: Son 3 aylık, bakiyeli, ıslak imza ve kaşeli, basvuru sirasinda son 15 gun içerisinde alınmış, güncel banka hesap dökümü (ıslak imzalı ve kaşeli olmalıdır ve banka sübesinden ımza sirküleri sunulmalıdır). (Banka dökümü başvuru sahibine ait olmalıdır - sponsor varsa sponsora, iş amaçlı başvuru ise ve masrafların şirket tarafından karşılanacağını belirten dilekçe varsa şirkete ait olabilir).
Gerekli diğer belgeler:
Tüm yetiskin başvuru sahiplerinden 4A hizmet dökümü istemektedir (e-devletten alınabilir).
Başvuru sahibi tarafından yazılan seyahat amacını belirten dilekçe. (Seyahat masrafları başkası veya ebeveyn tarafından karşılanıyor ise karşılayan kişi tarafından yazılan dilekçe).
Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (kendi bilgilerinize ek olarak anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarınızın, yani kısaca diğer aile bireylerinin doğum yerlerinin ve doğum tarihlerinin liste halinde gözükmesi gerekmektedir. Açık adres bilgileriniz ‘Yerleşim Yeri’ ibaresinin yanında görülebilmelidir. 

Kişi yerleşim yeriyle ilgili yakın tarihli bir değişiklik yaptıysa yaşadığı yere ait tapu veya noter onaylı kira sözleşmesi ve ek olarak ikametin bulunduğu yere ait, elektrik veya su faturalarını sunmalıdır.

Tarihçeli Adres Raporu Belgesi tüm başvuru sahiplerinden talep edilmektedir. (e devletten temin edilebilir.)

Izmir Yunanistan Başkonsolosluğun`a bağlı olan 12 ili öğrenmek için lütfen tıklayınız. Bu illerin dışında bir yerde ikamet ediyorsanız başvurunuz kabul edilemeyecektir.

Evlendikten sonra soyadı değişikliğine maruz kalan kişilerin kızlık soyadının ve yabancı uyruklu veya çifte vatandaşlığı olan kişilerin diğer vatandaşlık bilgilerinin açık ve anlaşılır bir biçimde eksiksiz olarak gözükmesi gerekmektedir.

Yurda giriş/çıkış belgesi. ( E-devletten veya emniyetten alınmalıdır). Çocuklar için Emniyet Müdürlüklerinden temin edilebilir.
Protokol belgesi.
Başvuru sahibi Yabancı Uyruklu ise:

Türkiye Cumhuriyeti’den almış olduğu geçerli iznini veya varsa geçerli çalışma iznini sunması gerekmektedir.
Ek Durumlar :

Yunanistan operasyonu 18 yaş altı başvuru sahipleri için “Tek başına başvuru yapacak ise, her iki ebeveynden noter tasdikli muvafakatname gerekmektedir. Eğer bir ebeveyn, çocuğuyla beraber başvuruda bulunuyorsa (diğer ebeveyn başvuruda bulunmuyorsa), başvuruda bulunmayan ebeveynden noter tasdikli muvafakatname gerekmektedir. (Ebeveynlerden birinin ya da her ikisinin geçerli vizesi bulunması durumunda -çocukla beraber vize başvurusunda bulunulmadığı sürece muvafakatname sunulmalıdır. Örnek olarakta aşağıdaki gibi bir metin noter tarafından yazılmalı ve tastiklenmelidir.

  1. Çocuk yalnız seyahat ediyor ise: “Mutlaka tek gidiyor tek seyahat edebilir” şeklinde yazmalı.
  2. Anne veya Babadan biri ile seyahat ediyorsa: “..... T.C. Kimlik numaralı Babası (isim ve soyad) ve/veya ..... T.C. Kimlik numaralı Annesi (isim ve soyad) ile vize başvurusunda bulunmaya ayrı ayrı / ve/ veya bizlerden biri ile gerek annesi / gerek babası ile ve / veya tek başına seyahat edebilir yurtdışına çıkmasına vize almasına muvafakatımızın bulunduğunu beyan ederiz.”
Şahısla gidiyorsa : Anne ve Babanın muvafakatı ile “Başvuru sahibi ile seyahat eden kişinin bilgileri verilerek (isim, soyad ve mutlaka TC Kimlik numarası) ve varsa akrabalık bağı belirtilerek (amca,dayı,hala vb.) kişi ile ve / veya tek başına yurtdışına çıkmasına vize almasına muvafakatımızın bulunduğunu beyan ederiz.” şeklinde bir metin istenmektedir.

Eş Yunan Vatandaşı ise:
Eğer başvuru sahibinin eşi Yunan Vatandaşı ise, başvuru sahibi bunu kanıtlamak için aşağıdaki evrakları sunmalıdır;
Eşinin pasaport veya kimliğinin aslı ve fotokopisi,
Evlilik cüzdanı.
Eşlerin evlilikleri Yunanistan’da bildirildi ise, evliliklerini bildirmiş olduklarına dair Yunanistan’dan alınan nüfus kayıt örneği (son 6 ay içerisinde alınmış) ve Türkiye’den alınan Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
Eşlerin beraber seyahat ettiğine dair belge (Örn: bilet vb).
Eş Avrupa Birliği ülke (Yunanistan dışında) veya İsviçre Vatandaşı ise :
Başvuru sahibinin eşi AB ülkesi vatandaşı veya İsviçre vatandaşı ise, başvuru sahibi bunu kanıtlamak için aşağıdaki evrakları sunmalıdır;
Eşinin pasaport veya kimliğinin aslı ve fotokopisi,
Evlilik cüzdanı.
Eşlerin beraber seyahat ettiğine dair belge (örn: bilet vb). İndirimden yararlanabilmeleri için eşleriyle beraber seyahat ediyor olmaları gerekmektedir.
Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği; Eğer nüfus kayıt örneğinde yabancı uyruklu kişiyle evlidir ibaresi yok ise, başvuru sahibinin eşinin bağlı bulunduğu konsolosluk veya elçilikten evliliklerini gösteren resmi belge alması gerekmektedir.
Avrupa Birliği vatandaşı eş Bulgaristan vatandaşı ise ve pasaportundaki ismi ile Türkiye’deki ismi aynı değilse; Nüfus müdürlüklerinden alınan isim denklik belgesi talep edilir.
AB vatandaşı eşi olan kişilerin indirimden yararlanabilmeleri için eşleriyle beraber seyahat ediyor olmaları gerekmektedir.

 
Aile- Arkadaş ziyareti başvurusu gerekli evrak listesi için buraya tıklayınız.
ÖNEMLİ UYARILAR:
Bazı durumlarda elçilik prosedürü gereği başvurunuz kabul edilemeyebilir. Lütfen aşağıdaki durumlara dikkat ediniz.
1) Yunanistan Büyükelçiliği kesinlikle eksik evraklı başvuruları kabul etmemaktedir. Lütfen bu konuda VFS personelleri tarafından insiyatif beklemeyiniz.
2) Yunanistan için bölge ayrımı vardır. İkametinizin bulunduğu şehrin bağlı bulunduğu bölgelerden başvuru yapmak zorundasınız.
-Üniversite öğrencilerinin okulları Ankara’ya dahil bölgelerin dışında ise, öğrenim dönemi içinde (yaz tatili hariç) okulun bulunduğu ilin bağlı olduğu bölgeden başvuru yapılması gerekir.
- İş yeri evrakları da bölge ayırımına göre düzenlenmelidir. Örneğin; kişinin çalıştığı şirket İstanbul merkezli olabilir ancak kişi Ankara'da ikamet ediyor ve Ankara'da çalışıyorsa sunduğu antetli işveren yazısında Ankara'da çalıştığı belirtilmelidir. (Veya Ankara ofise bağlı olarak çalıştığı belirtilmelidir)
3) Başvurular, gidiş tarihinizden en fazla 90 gün öncesinden kabul edilecektir. Gidiş tarihinize 90 günden daha fazla bir süre varsa başvuru yapamazsınız.
4) Vize başvurularının, seyahat tarihinden en az on beş (15) gün öncesinde yapılması gerekmektedir. Çok acil durumlarda (Hastalık, ölüm..vb.) başvurunun aciliyetini belirten bir dilekçe ve aciliyet durumunu kanıtlayan evraklar ile başvuru yapılması gerekmektedir. (Başvuru yapılabileceğine elçilik karar verecektir.) Acil olmayan ya da aciliyeti belgelenemeyen durumlar için seyahate on beş (15) günden az kalan başvurular kabul edilmeyecektir.
5) Soyadı değişikliği yaşayan başvuru sahipleri için; pasaportta yazan soyadı ile kişinin yeni soyadının kesinlikle aynı olması gerekmektedir. Aksi durumda başvuru kabul edilmeyecektir.
NOT : Gerekli evrak listesini hazırlarken mutlaka aşağıdaki detaylı bilgileri de incelemeniz gerekmektedir.
Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış Schengen Vizesi başvuru formu (sitemizdeki ‘Başvuru Formu’ kısmından ulaşabilirsiniz). Başvuru formu bilgisayar ortamında veya mavi/siyah kalem ile doldurulmuş olmalıdır.
Geçerli pasaport (son 10 yıl içerisinde alınmış, en az 2 sayfası boş, Schengen alanını terk etmeyi düşündüğünüz tarihten itibaren en az 90 gün daha geçerli olan)
Pasaport fotokopileri :
Pasaportun resimli sayfasının ve işlenmiş tüm sayfalarının fotokopileri (eski pasaportunuz mevcut ise tüm işlem görmüş sayfalarının fotokopileri (giriş-çıkış kaşeleri dahil)
Vizesi olan biriyle seyahat ediliyorsa seyahat edilen kişinin geçerli vize fotokopisi.
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2 adet biyometrik fotoğraf; arka fonu beyaz, 3,5 cm x 4,5 cm boylarında, yetişkinler için son 6 ay, 12 yaş altı çocuklar için son 3 ay içerisinde ve gözlüksüz olarak çekilmiş. (Sitedeki fotoğraf özellikleri kısmından ulaşabilirsiniz.)
Seyahat süresini kapsayan, teminat limiti en az 30.000 Euro olan ve Schengen ülkelerinde geçerli antetli kağıda basılmış, ıslak imzalı kaşeli Seyahat Sağlık Sigortasının orijinali. Seyahat sağlık sigortasında, ‘Vefat halinde cenazenin defni veya yurtdışından nakil giderleri poliçede belirtilen şekilde karşılanır’ maddesi veya bu maddenin içeriğinin genişletilmiş hali bulunmak zorundadır. (Poliçe ile birlikte sunulmalıdır.)
Yurda giriş/çıkış belgesi (E-devleten veya emniyetten alınmalıdır). Çocuklar için Emniyet Müdürlüklerinden temin edilebilir.
Pasaport Protokol Yazısı yetişkinler için; (e-devlet üzerinden alınmalıdır ve kare barkodlu olmak zorundadır). Çocuklar için; İl veya İlçe Nüfus Müdürlüklerinden alınabilir, tüm başvuru sahipleri için zorunludur.
Ulaşım Evrakları;
Seyahat uçak/tren/otobüs/feribot ile olacak ise; FİYAT TUTARI görünen gidiş/dönüş bilet rezervasyonu. Biletler mutlaka barkodlu olmalıdır. Rezervasyon numaraları veya PNR numaraları gözükmelidir.(Orijinal bilet talep edilebilir.)
Seyahat araba ile (şahsa ya da şirkete ait) gerçekleşecek ise: Ruhsat fotokopisi ve fotokopi üzerine ruhsat sahibinin seyahat planını açıklayan yazısı ve aracı kullanacak kişiye ait uluslararası yeni ehliyet fotokopisi (eğer ehliyet yeni değilse başvuru sahibinin beynelmilel getirmesi gerekmektedir) Aracın yeşil sigorta sertifika sayfasının fotokopisi. (araç başvuru sahibine ait değilse; kişinin aracı kullanabileceğine dair noter onaylı vekaletname sunulmalıdır)
Seyahat tekne ile gerçekleşecek ise: Tekne başvuru sahibine veya aile bireylerine ait ise, bağlama kütüğü ya da tonilato belgesi, teknenin geçerli sigortası, kaptana veya tekneyi kullanacak kişiye ait kaptanlık belgeleri ve vize fotokopisi. Ek olarak tekne sahibinden davet yazısı gerekmektedir (gidiş-dönüş tarihi ve davetli kişilerin ad soyadları yazıda geçmelidir). Ayrıca tekne kiralık ise ek olarak kira sözleşmesi ve ödeme makbuzu sunulmalıdır. Seyahat süresince teknede kalınacak olunsa bile bu belgelerin hazırlanması gerekmektedir.
Tur ile seyahat edilecekse, tur programı, ulaşımın gerçekleşeceği aracın sigortası, ruhsatı, taşıt kartı, B1/B2 belgeleri, şoförlerin ulusal ve uluslararası sürücü belgeleri ile geçerli vize fotokopileri, tüm yolcuların listesi, tüm otel rezervasyonları talep edilir. (Otel rezervasyonlarında başvuru sahiplerinin isimleri gözükmelidir.)
Otel Rezervasyonu: Tarihler bilet ile uyumlu olmalı ve fiyat mutlaka belirtilmelidir (Otel için ödeme makbuzu talep edilebilir). AİRBNB rezervasyonlarında ev sahibinin iletişim numarasının mutlaka olması gerekir.
Belediye davetiyesi : (Yunanistan’daki davet eden şahıs tarafından tamamen doldurulmuş, belediye ve polis tarafından tasdiklenmiş, 3 aydan eski olmayan, orijinal, imzalı, kaşeli, ulusal mevzuata uygun davetiye) Davet eden kişinin kimlik fotokopisi. Davet eden kişinin ikametgahı ve 3 aylık vergi dökümleri. (çıktı olabilir) Davet eden kişi Türk ise ek olarak davet edenin oturma izni ve pasaport fotokopisi de istenir. (Davetiye sadece konaklama yerine geçmekte olup başvuru sahibinin ulaşım evraklarını eksiksiz olarak sunması gerekmektedir.)
Meslek Evrakları :
Çalışan kişiler için belgeler :
Şirketin antetli kağıdına yazılmış, kişinin şirketteki pozisyonunu, işe başlama tarihini, maaşını, izinli olduğu süreyi ve dönüşünde işe devam edeceğini teyit eden mektup (orijinal ve güncel olmak zorunda)

Son 3 aylık maaş bordrosu (bordro; orijinal bordro olmalı,ıslak imza ve kaşeli olmak zorundadır). Ayrıca son 3 aylık maaş hesabı dökümü istemektedir (ıslak imzalı ve kaşeli olmalıdır ve banka sübesinden imza sirküleri sunulmalıdır).

İşe giriş bildirgesi(barkodlu)

Detaylı 4A hizmet dökümü (e-devletten barkodlu ya da SGK’dan ıslak imza ve kaşeli)

Çalıştığı şirketten son yıla ait Vergi Levhası, Güncel Faaliyet Belgesi , Güncel Odasicil Kaydı, Ticari Sicil Gazetesi ve İmza Sirküleri. (Bütün işyeri evraklarının son 6 ay içinde alınmış olması gerekmektedir)
Sözleşmeli Çalışanlar için belgeler : Çalışanlar için gerekli evrakların tümüne ek olarak sözleşme fotokopisi eklenmesi gerekmektedir.
Şirket sahipleri için gerekli belgeler :
Şirketin antetli kağıdına yazılmış, ıslak imzalı, kaşeli, orijinal dilekçe
SGK 4A/4B hizmet dökümleri (detaylı ve barkodlu)
Şirketin Ticaret Odası Kaydı, Sicil Gazetesi Kopyası (ortak olarak kişinin isminin geçtiği), Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi (Bütün işyeri evraklarının son 6 ay içinde alınmış olması gerekmektedir)
Bakiyeli Şahsi banka hesabı ve Şirket banka hesabı (ıslak imzalı ve kaşeli olmalıdır ve banka sübesinden imza sirküleri sunulmalıdır). Banka hesap dökümleri son 7 gün içerisinde alınmış ve en az son 3 aylık olmalıdır.
Kamu çalışanı için gerekli belgeler :
Çalıştığı resmi kurumun antetli kağıdına yazılmış seyahat amacını, ne kadar zamandır bu kurumda çalıştığını, maaşını, izinli olduğu tarihleri ve bu iznin ücretli ya da ücretsiz olduğunu belirten yazı (orijinal ve güncel)
Çalıştığı kurumun kimlik kartı ve fotokopisi
SGk 4C hizmet dökümü (detaylı ve barkodlu)
Son 3 aylık maaş bordrosu ve 3 aylık banka maaş hesabı dökümü (ıslak imza-kaşeli)
Çiftçi için gerekli belgeler :
Ziraat Odası tarafından verilen güncel çiftçi belgesi ,kişinin tarlası olduğunu gösteren belge.
E-devletten kare barkodlu hizmet dökümü.
Bakiyeli şahsi banka hesabı. Islak imzalı, kaşeli, banka şubesinin imza sirkülerli. Banka hesapları son 7 gün içerisinde alınmış olması gerekmektedir.
Emekli için gerekli belgeler :
E-devletten emekliliği gösterir kare barkodlu SGK hizmet dökümü
Emekli maaşını gösterir son 3 aylık ,ıslak imza-kaşeli, imza sirküleri bulunan banka hesap dökümü ( Banka hesaplarının son 7 gün içerisinde alınmış olması gerekmektedir.)
Avukatlar için gerekli belgeler :
Islak imza-kaşeli baro belgesi
Avukatın şahsına ait imza sirküsü, vergi levhası
E-devletten kare barkodlu hizmet dökümü.
Bakiyeli şahsi banka hesabı.( Islak imzalı-kaşeli) Banka şubesinin imza sirküleri. Banka hesaplarının son 7 gün içerisinde alınmış olması gerekmektedir.
Ev hanımı için gerekli belgeler : Başvuru sahibi evliyse, masraflarının eşi tarafından karşılanması durumunda sponsor olan eşin tüm evrakları, sponsorluk dilekçesi ve Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği eklenmelidir.
NOT: **Yolcunun evraklarında soyadı farklılığı olması durumunda; KİŞİNİN YENİ SOYADI İLE PASAPORTUNDA YAZAN SOYADI AYNI OLMALIDIR. Farklı soyadının nedeni evlilik ise evlilik cüzdanı fotokopisi, boşanma ise boşanma evrakının fotokopisinin dosyaya eklenmesi gerekmektedir.
Öğrenciler için gerekli belgeler: Yeni tarihli öğrenci belgesi( E-devletten KARE BARKODLU olmak zorunda), öğrenim zamanı gidiliyor ise okuldan izin yazısı (orijinal) Ayrıca sponsorun tüm evrakları dosyaya eklenir (sponsor kendisi başvuru yapıyor gibi) Sponsordan masrafların kendisi tarafından karşılanacağını belirten dilekçe, Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. (sponsor olarak öncelikle ebeveynlerin, daha sonra diğer birinci derece yakınların evrakları istenir; eğer bu kişilere ait herhangi bir evrak sunulamıyorsa farklı bir kişinin sponsorluğu kabul edilebilir-yakınlık varsa nüfus kayıt örneği ile belgelenmelidir)
Çocuklar için gerekli belgeler :

Çocukların sponsorlarının tüm evrakları dosyaya eklenir (Sponsor kendisi başvuru yapıyor gibi tüm evraklar, sponsorluk dilekçesi ve yakınlığın nüfus kayıt örneğiyle belgelenmesi istenir)
İlk ve Orta öğretimde okuyan başvuru sahipleri için; Okul zamanı Yunanistana gidilicekse MUTLAKA okuldan orijinal izin yazısı getirilmelidir.
Çocuk 18 yaşından küçük ise noter onaylı orijinalmuvafakatname ile başvuru yapmaları gerekir.
Çocuk tek başına başvuru yapacak ise, her iki ebeveynden alınmış noter tasdikli orijinal muvafakatname gerekmektedir.
Eğer bir ebeveyn, çocuğuyla beraber başvuruda bulunuyorsa (diğer ebeveyn başvuruda bulunmuyorsa), başvuruda bulunmayan ebeveynden noter tasdikli orijinal muvafakatname gerekmektedir. Ebeveynlerden birinin ya da her ikisinin geçerli vizesi bulunması durumunda -çocukla beraber seyahat edilsin ya da edilmesin- beraber başvuruda bulunulmadığı sürece muvafakatname sunulması zorunludur ve muvafakatnamenin son 6 ay içerisinde alınmış olması gerekmektedir.
Çocuk her iki ebeveyn ile beraber vize başvurusunda bulunuluyorsa, muvafakatname gerekmemektedir ancak reşit olmayan başvuru sahiplerinin başvuru formuna her iki ebeveynin de imza atması gerekmektedir.
Reşit olmayan başvuru sahibinin anne/babası ayrıysa ve velayeti olan ebeveyn vize başvurusunda bulunuyor ise velayete sahip olmayan ebeveynden de noter tasdikli orijinal muvafakatname gerekmektedir.
Boşanmış çiftler için: çocuğun velayetini gösteren mahkeme kararının ve boşanma kararının orijinali gerekmektedir.
Maddi (Finansal) Evraklar :

Bakiyeli, ıslak imza ve kaşeli, son 3 aylık, güncel ve en fazla son 7 gün içinde alınmış banka hesap dökümü sunulmalıdır. Ayrıca son 3 aylık maaş hesabı dökümü istemektedir (ıslak imzalı ve kaşeli olmalıdır ve banka sübesinden imza sirküleri sunulmalıdır)..
Banka hesap dökümleri başvuru sahibine ait olmalıdır. Sponsor varsa sponsora, iş amaçlı başvuru ise ve masrafların şirket tarafından karşılanacağını belirten dilekçe var ise şirkete de ait olabilir.
Kişi çalışan ise; Son 3 aylık maaş hesabı dökümü istemektedir (ıslak imzalı ve kaşeli olmalıdır ve banka sübesinden imza sirküleri sunulmalıdır)..
Dilekçe : Başvuru sahibi tarafından yazılan seyahat amacını belirten dilekçe. (Seyahat masrafları başkası veya ebeveyn tarafından karşılanıyor ise karşılayan kişi tarafından yazılan dilekçe)
Tam Tekmil Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
Kendi bilgilerinize ek olarak, anne, baba, kardeş, eş ve çocuklarınızın, yani kısaca diğer aile bireylerinin doğum yerlerinin ve doğum tarihlerinin liste halinde gözükmesi gerekmektedir. Açık adres bilgileriniz ‘Yerleşim Yeri’ ibaresinin yanında görülebilmelidir. (Anne-baba görünmeyen nüfus kayıt örnekleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.).
Evlendikten sonra soyadı değişikliği yaşayan kişilerin kızlık soyadının ve yabancı uyruklu veya çifte vatandaşlığı olan kişilerin diğer vatandaşlık bilgilerinin açık ve anlaşılır bir biçimde eksiksiz olarak gözükmesi gerekmektedir.
İkametgah belgesi : E-devletten barkodlu ya da Nüfus İl Müdürlüğü’nden ıslak imza kaşeli alınabilir.
Başvuru sahibi Yabancı Uyruklu ise: Türkiye’deki oturma izni veya varsa çalışma izni gerekmektedir.
Eş Yunan Vatandaşı ya da AB Vatandaşı ise:
Yabancı uyruklu eşin pasaport veya kimlik aslı ve fotokopisi
Evlilik cüzdanı , ayrıca ilgili ülkeden(hangi ülke vatandaşı ile evli ise) evliliklerinin kaydını gösterir belgeyi sunması gerekmektedir.
Eşlerin evlilikleri Yunanistan’da bildirildi ise, evliliklerini bildirmiş olduklarına dair Yunanistan’dan alınan nüfus kayıt örneği ve Yunan vatandaşı eşin kimlik ve pasaport aslı ve fotokopileri. Pasaportun veya kimliğin aslı ibare edilemezse, fotokopisi üzerine Yunanistan’daki Resmi Makamdan aslı gibidir kaşesi vurulması gerekmektedir.
Birinci dereceden akrabaların aile bağlarını gösteren, Yunanistan’dan alınan nüfus kayıt örneği ve Yunan vatandaşı akrabalalarının kimlik ve pasaport fotokopileri
Başvuru sahibinin bu kategoriden faydalanması için Avrupa birliği pasaportuna sahip eşi ile seyahat ettiğini sunması gerekmektedir. (Örn: bilet vs)
Yunan ya da Avarupa Birliği Vatandaşı eş yurt dışında ikamet ediyorsa davetiye gerekmektedir.
Eşinin pasaport veya kimlik aslı ve fotokopisi
Tam tekmil vukuatlı nüfus kayıt örneği; Eğer nüfus kayıt örneği üzerinde yabancı uyruklu kişiyle evlidir ibaresi yoksa, başvuru sahibinin eşinin bağlı bulunduğu konsolosluk veya elçilikten evliliklerini gösteren resmi belge alması gerekmektedir.
Avrupa Birliği vatandaşı eş Bulgaristan vatandaşı ise ve pasaportundaki ismi ile Türkiye’deki ismi aynı değilse; isim denklik belgesi talep edilir.
NOT: AB vatandaşı eşi olan kişilerin indirimden yararlanabilmeleri için eşleriyle beraber seyahat ediyor olmaları gerekmektedir.

 
TÜM KATEGORİLER İÇİN ORTAKTİR.
En az bir yıl geçerli pasaport – Pasaportun ilk veriliş tarihi 10 yıldan eski olmamalı.
1 Adet biometrik fotoğraf.
TC Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (e devlet’ten barkodlu).
Pasaportun işlenmiş tüm sayfalarının fotokopileri, var ise eski pasaportun tüm işlenmiş sayfalar fotokopi (4A kağıdında olmalıdır). Kayıp durumunda, e-devletten yurt dışı giriş çıkış belgesi ve Nüfus müdürlüğünden Pasaport Protokolü sunulmalıdır.
Aile başvurularında, aile bireylerinin pasaportların ön resimli sayfalarının ve var ise son Schengen vizenin fotokopisi her bir başvuruya eklenmelidir.
En az 1 aylık seyahat süresini kapsayan, teminat limiti en az 30.000 Euro olan ve Schengen ülkelerinde geçerli seyahat sağlık sigortası. Seyahat sağlık sigortasında, ‘Vefat halinde cenazenin defni veya yurtdışından nakil giderleri poliçede belirtilen şekilde karşılanır’ maddesi veya bu maddenin içeriğinin genişletilmiş hali bulunmak zorundadır.
18 yaşından küçükler için her iki ebeveyn tarafından noter onaylı, güncel, tarihli 6 ay içinde alınmış, orijinal MUVAFAKATNAME. (Anne baba ile seyahat edecek olsa bile, her durumda sunulmalıdır).
*TAAHÜTNAME : Reşit olmayan çocuk anne veya babası dışındaki başka bir refakatçi ile seyahat edecek ise, reşit olmayan çocuğu Yunanistan’a giriş yapıp seyahat bitiminde geri getireceğini dair noter onaylı orijinal güncel taahütname vermek zorundadır. Taahütname gideceği ülke ve gidiş amacını bilgisi belirtmelidir. Taahütname veren kişinin geçerli Schengen vizesi varsa, vize fotokopisi eklenmelidir, yok ise, reşit olmayan çocuk ile birlikte başvuru yapması gerekmektedir. Anne ve baba Taahütte bulunan kişiye Muvafakatname vermelidir.
Gayrimenkul fotokopisi en fazla 3 adet olmadır. Başvuru sahibi, çifçi ise en fazla 5 adet olmalıdır.
Banka Hesap Dökümü(Minimum kişi başı 5000 TL, hesap dökümü alım tarihi 7 günden eski olmamalı). Talep edilen süre x 50 Euro karşılığı banka bakiyesi bulunmalıdır. Örnek: 1 yıllık vize 90 gün x 50 Euro hesabında para bulundurmalıdır. Sponsorluk durumun da 18 yaş çocuklar şahsi geçerli bakiyeli son 3 aya ait banka hesap dokumu sunulması zorunludur. 18 yaş altı çocuklarda sponsor(anne veya baba), ev hanımı (eş) yeterli bakiyeli son 3 aya ait banka hesabını kullanabilmektedir.
 Evraklar görüntü çıktısı olarak kabul edilmemekte fotokopi olarak istenen evrakların tamamı net ve okunaklı olmalıdır. Belgeler kare kod veya e-imza mevcut ise bu kritere uygun şekilde sunulması zorunludur.
Konsolosluk vize değerlendirme sürecinde ek evrak isteme hakkına sahiptir. Vize değerlendirme süreci en az 3 iş günü sonrasıdır.
MAAŞLI ÇALIŞANLAR
Şirketin antetli kâğıdına, seyahat amacını belirten orijinal yazı. Firma merkezi Trakya dışında ve bölge içinde şubesi var ise, görev yeri Trakya bölgesi (şehir) belirtilmelidir.
Şirketin son vergi levhası fotokopisi (kuruluş 4 aydan fazla olmalıdır).
Şirketin yeni tarihli faaliyet belgesinin orijinali veya e-imzalı olmalıdır.
Şirketin imza sirkülerinin fotokopisi.
Ticari kuruluş gazetesinin fotokopisi.
SGK dan onaylı, işe giriş bildirgesi (adres Trakya dışında işe, şahsına ait güncel elektrik su veya doğal gaz faturası).
SGK 4A ayrıntılı barkotlu hizmet dökümü (başvuru tarihinde 10 gün içinde alınmış olmalıdır) bir iş yerinde en az 120 gün prim sayısı doldurmuş olması gerekmekte. İş yeri değişikliği olması durumunda eski firma evrakları ve giriş çıkışlar ek olarak sunulmalıdır. İki firma arası gün sayısında (prim) boşluk bulunmamalı. Rapor kullanılması durumunda (prim kesintisi var ise) SGK kurumundan veya iş yerinden Rapor sunulmak zorundadır.
Son 3 ay maaş bordrosu (ıslak imzalı ve kaşeli)
ESNAFLAR
Antetli kâğıda, seyahat amacını belirten yazı.
Son Vergi levhası fotokopisi (kuruluş 4 aydan fazla olmalıdır).
Faaliyet belgesi orijinal, güncel ve yeni tarihli olmalıdır.
Ticari kuruluş gazetesinin fotokopisi.
İmza sirküsü (var ise).
EMEKLİLER
Seyahat amacını belirten yazı.
E-devletten kare kodlu Emekliliğini gösteren belge (SGK belgesi kaydı Trakya dışında olması durumunda güncel elektrik su veya doğal gaz faturası olmalıdır).
Bankadan emekli

 
VIZE BASVURU SÜRECİ

1. Adım:
Dosyanızı oluşturun: Başvuru yapmak istediğiniz vize tipine uygun ücretler, formlar, belgeler gibi bilgileri bulmak için bu sitede yer alan “Vize hakkında herşey” bölümüne bakınız.

2. Adım:
Dosyanızı teslim etmek için bir randevu tarihi seçin: Vize Başvuru Merkezleri için Çağrı Merkezimizi arayabilir ya da internet sitemizden online olarak randevu alabilirsiniz: 0212 373 58 26.

Başvuru sahipleri aynı zamanda Vize Başvuru Merkezi’nde bulunan VIP Hizmet, Seyahat Sigortası, Kurye Teslimat Hizmetleri, ve daha birçoğunu içeren opsiyonel ek servislerden faydalanabilirler.

Başvurunuzu VIP Odası’nda size özel hizmetler aracılığıyla yapmak isterseniz buraya tıklayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bu ek servisler hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz ‘’Ek Servisler’’ sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

3. Adım:
Dosyanızı teslim edin: Tamamlanmış dosyanız (shengen başvuru formu, 2 adetbiometrik fotoğraf, pasaport, vize ve VFS servis ücreti, istenilen belgeler) ile randevu günü ve saatinde VFS Vize Merkezi’ne geliniz. VFS Vize Başvuru Merkezlerimizin adresleri için buraya tıklayınız lütfen.

4. Adım:
Vize ücretini ödeyin: VFS Vize Merkezi çalışanı, ödenecek toplam ücreti ve hizmet bedellerini bildirir. Size bir ödeme makbuzu verilir.