Top Button

Yasal Uyarı ve Gizlilik Politikası

Feragatname

İtalya Dışişleri Bakanlığı Ankara ve İstanbul'da vize başvuru hizmetleri için VFS Global ile sözleşme imzaladı. Bununla beraber VFS Global, Gateway Visa Services INC'yi Hizmet Ortakları olarak bu hizmetler sunmak üzere atadı. Böylece, İtalya Vize Başvuru Merkezi, VFS Global adına Gateway Visa Services INC tarafından İtalya Dışişleri Bakanlığı için hizmet sağlayıcıdır.

Gateway Visa Services INC, İtalya'ya giriş yapmak isteyen vize başvuru sahiplerine lojistik hizmetler sunmaktadır ve yalnızca aşağıdakilerden sorumludur:

-Bir başvuru sahibinin pasaportundan, vize başvuru formunu, destekleyici belgeleri (topluca "Belgeler") ve ilgili ücretleri alır.

-Belgeleri Ankara ve İstanbul'daki İtalya Büyükelçiliği / Başkonsolosluğuna teslim eder.

-İlgili belgeleri Ankara ve İstanbul'daki İtalya Büyükelçiliği / Başkonsolosluğu'ndan geri toplar ve tüm formaliteleri tamamladıktan sonra ilgili belgeleri başvuru sahibine elden / kurye ile teslim ederek başvuru sahibine iade eder

-Türkiye'deki İtalya Büyükelçiliği / Başkonsolosluğu  başvuranın Büyükelçilik / Başkonsoloslukta kişisel olarak bulunmasını ve vize vermeyi reddetme hakkını saklı tutar.

-Bazı hallerde, yukarıda adı geçen prosedür yerine İtalya Büyükelçiliği / Konsolosluğu, ilgili belgeleri Başvuru Sahiplerine doğrudan teslim eder.

-Gateway Visa Services INC, başvuru sahiplerinin belgeleriyle çalışırken her türlü önlemi alır. Bununla birlikte, Gateway Visa Services INC, kaza, hırsızlık, doğal felaketler  ya da herhangi bir sebeple ortaya çıkmayan herhangi bir belge için başvurana herhangi bir konuda sorumluluk kabul etmez.

-Geçerli Türk yasaları, yukarıda belirtilen koşullar karşısında sorumluluğun hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin verir.

-Bir kez Gateway Visa Services INC tarafından başvuru sahibinden alınan başvuru ücreti iade edilmez. Bu feragatnamenin ii. Bölümünde belirtilen hizmetlerin, İtalya Büyükelçiliği / Başkonsolosluğu tarafından başvuru sahibine herhangi bir VAK'de istenen vizenin verilmesine bakılmaksızın, tamamen verilir.

-Gateway Visa Services INC, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir zamandan önce bildirilmeksizin burada bahsedilen kayıt ve koşulların tamamını veya herhangi bir kısmını değiştirebilir, iptal edebilir veya geri çekebilir. Başvuran, yapılan değişikliklerden memnun değilse, başvuranın tek telafisi, VFS Global tarafından sağlanan hizmetleri  reddetmektir.

-Gateway Visa Services INC'nin başvuru sahibine sağladığı hizmetler ile ilgili olarak doğan herhangi bir talep veya uyuşmazlık Türkiye'deki mahkemelerin münhasır yargı yetkisine tabidir.

-Başvuran, burada, vize başvurusunu göndermeden önce, başvuru sahibinin ve / veya vekilinin, burada verilen tüm şartları, koşulları ve ayrıntıları sınırlandırmadan veya nitelik göstermeden okumuş, anlaşmış ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kabul etmiş ve onayladığını kabul ve doğrulamaktadır.

Gateway Visa Services INC ve VF Global, önceden izin vermediğiniz veya yasal olarak bu tür bilgileri mahkeme kararı ya da başka herhangi bir yasal işlemle açıklamamakla yükümlü olmadığı sürece kişisel bilgilerinizi herhangi bir üçüncü kişiye ifşa etmemeyi, dağıtmamayı, açıklamamayı, sunmamayı ya da satmamayı beyan eder .

Gizlilik Politası

Kapsamı

VFS GLOBAL (bundan böyle 'VFS GLOBAL' olarak anılacaktır), Diplomatik Görevler'in dünya çapındaki dış kaynaklı bir ortağıdır ve çeşitli vize, izin ve seyahat belgesi için başvurular almaya ve idari ve yargı dışı görevleri / işlevleri yerine getirme yetkisine sahiptir. Ilgili Diplomatik Görevlerin görev süresiyle aynıdır. Bu uygulamaların işlenmesiyle, VFS GLOBAL bir veri işlemci görevi görür ve ilgili Diplomatik Görevlerin  veri denetleyicisidir. Bu Gizlilik Politikası, VFS GLOBAL'ın vizeler ve izin başvurusunda bulunan kişilerle (aşağıda "Başvuru Sahibinden" anılacaktır) ilgili kişisel bilgilerin nasıl toplandığı, kullandığı, ifşa ettiği ve yönettiği ve aşağıda ayrıntıları verilen amaçlarla ilgili makamlara sunulmasını açıklar.

Kişisel Bilgilerin toplanması, kullanılması  ve ifşa edilmesinin amacı

Adaylardan, ad, fotoğraf, adres, doğum tarihi, telefon numarası, pasaport bilgileri, doğum belgesi, gelir, vatandaşlık durumu, medeni hal, istihdam bilgileri, cezai ve eğitim geçmiş bilgisi vb. gibi belirli bilgileri vermeleri istenecektir. Bu bilgiler ilgili Diplomatik Görevler / Hükümetlerin ve / veya ilgili Vize Ofislerinin öngördüğü şartlara göre toplanır.

Bu gibi kişisel bilgiler, vize başvurusu (lar) ının ve / veya taleplerin (lerin) işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın aşağıdaki amaçlar için toplanabilir, kullanılabilir veya ifşa edilebilir:

-Çeşitli vize, izin ve seyahat belgeleri vb. talepleri için alınan başvuruları işleme tabi tutun ve bunlarla ilgili çeşitli görev / işlevleri yerine getirir

-Genel olarak vize başvurusu gönderme süreci hakkındaki çeşitli soruları yanıtlar

-VFS GLOBAL ile yapılan başvurunun durumu ile ilgili çeşitli soruları yanıtlar

-İlgili Hükümetlerin / Diplomatik Görevlerin gereksinimleri doğrultusunda başka hizmetler sunar

Kişisel bilgilerin verilmesi gönüllüdür. Bununla birlikte, kişisel bilgilerin verilmesinin reddinin, VFS GLOBAL'ın istenen hizmetleri sunma kabiliyetini sınırlayabileceğini veya etkileyebileceğini lütfen unutmayın.

VFS GLOBAL, Diplomatik Misyon / lar tarafından zorunlu kıldığı haliyle (üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları / satıcıları aracılığı ile), genel olarak vize başvuru süreci ve / veya çağrı merkezi gibi VFS GLOBAL aracılığıyla sunulan vize başvurularının statüsü için çeşitli imkanlar sağlayabilir , Çevrimiçi izleme, e-posta vb.

Genel vize başvuru süreci hakkında soru sorma: Vize başvuru süreci hakkında genel olarak sorular soracak kullanıcıların herhangi bir kişisel bilgi vermelerine gerek yoktur.

Gönderilen vize başvurusunun durumu hakkında bilgi:  VFS GLOBAL vasıtasıyla gönderilen vize başvurusu durumu hakkında sorular soran kullanıcılar, vize, izin veya seyahat belgeleri başvurularının durumu hakkında bir güncelleme almak için başvuru referans numarasından alıntı yapabilirler. Kullanıcılardan, verilen ad, soyad, doğum tarihi ya da telefon numarası ya da sokak adresi ya da e-posta adresi ya da başvuru tarihi vb. Ya da doğrulama / doğrulama amacıyla bu bilgilerin birleşimi gibi kişisel bilgiler vermeleri istenebilir.

Ancak, vize başvuru süreci hakkında sorular soran kullanıcılar, VFS GLOBAL ve / veya üçüncü şahıs hizmet sağlayıcıları / satıcıları ile e-posta ile etkileşimde bulunarak, pasaport numaralarını veya kişisel bilgileri sormamalı veya açıklamamalıdır. Bunun yerine uygulama referans numarası kullanılması önerilir. VFS GLOBAL kişisel bilgileri içeren e-postalara cevap vermek zorunda değildir. Herhangi bir kişisel bilginin açıklanması durumunda, aynı durum kullanıcı / başvuru sahibinin tek başına riski altındadır ve VFS GLOBAL, suiistimal vb. olaylardan sorumlu değildir.

Kalite kontrolü amacıyla kullanıcı / lar ile olan etkileşimler  kaydedilebilir. Bu gibi durumlarda, bu tür bir etkileşimin başlangıcında kullanıcıya bu uygulama ve amaç hakkında bilgi verilecektir. İlgili Diplomatik Misyon / lar tarafından farklı bir gereklilik belirtilmediği sürece, bu tür kayıtlar, bu etkileşim / tarihinden itibaren 30 gün geçtikten sonra silinir.

Görüşme Tarihinin Planlanması:

Belirli Diplomatik Görevler, başvuru sahibinin kişisel görüşme için katılmasını gerektirebilir. Başvuru sahibi başvuru referans numaralarını ve / veya görüşme zamanlamasını yapmak için soyadı, verilen ad, doğum tarihi, telefon numarası, sokak adresi, e-posta adresi, başvuru tarihi ve pasaport numarası gibi bazı kişisel bilgileri vermelidir.

Mülakat randevusu planlanırken başvuru sahibi  tarafından gönderilen ve sunulmuş olan bu tür bilgiler, talep edilebilecek ve bu tür başvuru / ları alma yetkisine sahip olan ilgili Diplomatik Misyon'a iletilecek biçime dönüştürülür.

VFS GLOBAL tarafından alınan vize başvuruları ile ilgili belirli veriler ve bilgiler şu anda İngiltere (Londra) ve Bangalore (Hindistan )'daki veri merkezlerinde depolanır/ barındırılır. VFS Global tarafından Avrupa Birliği'nden gelen başvuru sahiplerinin vize başvurusu yapmak için sistemlerinde yakalanan veriler, Avrupa Birliği (AB) sınırında saklanmaktadır. AB dışındaki başvuru sahiplerinin verileri VFS Global sistemlerinde ya Birleşik Krallık'taki veri merkezinde (Londra) AB sınırında saklanabilir.

Bu bilgiler, ilgili Diplomatik Görevler'e karşı çeşitli yükümlülüklerini yerine getirdiği için VFS GLOBAL tarafından ifşa edilebilir ve VFS GLOBAL tarafından alındığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içinde tasfiye edilecektir. Bununla birlikte, Başvuru Sahibinin Kişisel Bilgilerini içeren herhangi bir bilgi / veri yukarıda belirtilen veri merkezinde saklanmaktadır.

Kişisel Bilgilerin Açıklanması:

VFS GLOBAL, Başvuru Sahiplerinin kişisel bilgilerini ticari amaçlar için kiralamaz veya satmaz. VFS GLOBAL, aksi belirtilmedikçe Başvuru Sahiplerinin Kişisel Bilgilerini ifşa etmemekte veya aktarmamaktadır. Kişisel Bilgiler yalnızca hizmetleri sağlamak ve çeşitli yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kullanılacaktır.

Bununla birlikte, VFS GLOBAL, bir mahkeme kararı, devam etmekte olan tüm adli işlemler veya VFS GLOBAL'a sunulan diğer hukuki, yasal veya düzenleyici süreçlere uyulması veya yasal hakları kullanması veya savunması için gerekli olduğunda Kişisel Bilgileri ifşa etmeyi ve paylaşmayı gerektirebilir . Ceza soruşturmaları, yargı konuları veya cezai faaliyetlerin önlenmesi, soruşturulması, tespit edilmesi, kovuşturması ya da ulusal güvenlikle ilgili konularda yetkilidir.

Hizmet Sunucusu Düzenlemeleri:  VFS GLOBAL, kurye hizmeti, SMS, çağrı merkezi hizmetleri gibi hizmetleri sunan üçüncü şahıs servis sağlayıcılarına kişisel bilgileri ifşa edebilir (veya başka şekilde sunabilir). Bu üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarına, belirlenen işlevlerini yerine getirmek için ihtiyaç duydukları bilgiler verilir ve kişisel bilgileri kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya veya bunlara açıklama yetkisi verilmemektedir. Örneğin, vize başvuru sahibinin kurye servisini seçtiği durumlarda, VFS GLOBAL ad, adres ve telefon numarası gibi bazı kişisel verileri üçüncü taraf kurye servis sağlayıcılarına ifşa etmektedir. Bununla birlikte, SMS servisi / servisleri için kişisel bilgiler servis sağlayıcılarla paylaşılmaz. Bu tür üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarının VFS GLOBAL tarafından belirtildiği şekilde güvenlik ve gizlilik gereksinimlerine uymaları gerekmektedir.

Çerezler

Çerezler, kullanıcı VFS GLOBAL'ın web sitesini ziyaret ettiğinde, kullanıcının sistem veya internet özellikli cihazlarında saklanabilecek dosyaları veya bilgi parçalarını içerir. VFS GLOBAL, web sitesini daha basit hale getirmek için çerezleri kullanır. VFS GLOBAL, bu bilgileri kişisel olarak tanımlayamaz.

VFS GLOBAL web sitesi, sadece çerezlerin kullanımı ile elde edilebilen bazı özellikler sunmaktadır.

Çerezler web sitesi kullanıcılarına yardımcı olur ve oturum açmış durumlarını korur.

Çerezlerin çoğu, "oturum tanımlama bilgileri" nden ibarettir; bu, başvuru sahibi / kullanıcı web sitesinden çıktığında bir oturumun sonunda otomatik olarak web sitesi kullanıcısının sabit sürücüsünden silinir. Bununla birlikte, "kalıcı çerezler", web sitelerimize yapmış olduğumuz çoklu ziyaretlerde geçerliliğini korur.

Başvuru sahibi / web sitesi kullanıcısı, VFS GLOBAL'ın kontrol etmediği web sitesinin belirli sayfalarında üçüncü kişilerin bağlantılarından çerezlerle karşılaşabilir.

Bir kullanıcı VFS GLOBAL'ın web sitesine eriştikten sonra VFS GLOBAL tarafından çerezlerin kullanılmasına izin verir. Kullanıcı çerezleri kullanmayı kabul etmezse VFS GLOBAL'ın web sitelerini kullanmamalıdır. Çerezler devre dışı bırakıldıysa, VFS GLOBAL web sitesinde kullanıcı deneyimini etkileyebilir.

Spam

VFS GLOBAL, spam'ı tolere etmez.

VFS GLOBAL web sitesinin veya iletişim araçlarının spam göndermek veya VFS GLOBAL kullanıcı sözleşmesinin hüküm ve koşullarını ihlal edecek içerik göndermesi için kullanılması yasaktır.

VFS GLOBAL filtreleri, iletileri gönderilmeden önce virüslere ve diğer yasadışı veya yasak içeriğe karşı otomatik olarak tarar.

Spam veya sahtekarlık e-postalarıyla ilgili herhangi bir sorunu VFS GLOBAL'a bildirmek için lütfen communications@vfsglobal.com e-postasına yazın.

VFS GLOBAL çeşitli biçimlerde gönderilen veya gönderen e-posta mesajlarını kalıcı olarak saklamaz. VFS GLOBAL, üçüncü taraflara herhangi bir e-posta adresi kiralamaz veya satmaz.

Bir kullanıcı / kullanıcıların, VFS GLOBAL'ın web sitesini veya içeriğini lisanslı, izinli, eklemeyi, değiştirmeyi, bozmayı, kesmeyi, kötüye kullanmayı veya kötüye kullanmayı beklediği / olmadığı anlamına gelir.

Güvenlik

VFS GLOBAL, kişisel bilgilerin korunması ve korunması için önlemler hazırlamıştır. VFS GLOBAL, kişisel bilgilerin korunması ve denetimi için idari, teknik, fiziksel ve örgütsel önlemler alır. Bununla birlikte, VFS GLOBAL yetkisiz kişiler tarafından yasadışı erişim, kullanım, değiştirme, imha, imha veya müdahalelerden sorumlu değildir.

Kişisel Bilgilerin Saklanması ve Yok edilmesi:

Başvuru alınan uygulama paketleri kopyalanamaz veya VFS GLOBAL tarafından muhafaza edilmez. Söz konusu diplomatik misyonu, başka herhangi bir kağıt, kişisel bilgileri içeren basılı kopyaları, formlar veya diğer kayıtları tarafından zorunlu olmadıkça bir başvuru için pasaportu otuz (30) gün içinde bir güvenli bir imha işlemi ile yok eder.

onlar takip sorgu ile VFS GLOBAL başvurmalısınız Başvuru yardım amacıyla, Başvuru kişisel bilgi pasaport sonra, elektronik ortamda tutulabilir ve / veya belgeler otuz (30) gün en fazla, Başvuru iade edilir ya da böyle bir dönem için ayrı ayrı Hükümetler / Diplomatik Misyonlar tarafından belirtildiği gibi.

VFS GLOBAL güvenli bertaraf veya ekipman veya kişisel bilgileri saklamak için kullanılan cihazlarda kişisel bilgilerin imha gerçekleştirir. (Örneğin dosya dolapları, bilgisayar, disket ve ses kasetleri gibi) kişisel bilgileri saklamak için kullanılan ekipman veya cihazların atarken, VFS GLOBAL tür yetkisiz kişiler tarafından erişimi engellemek için herhangi bir saklanan bilgilerin kaldırılması veya silinmesi gibi uygun önlemleri alır.

Yasal

VFS GLOBAL ve üçüncü parti servis sağlayıcıları / satıcıları kanun / düzenin aykırı veya bir soruşturma vücuda göre ya da başka şekilde zorunlu veya olabilir de uygulanacak kanun VFS GLOBAL tarafından izin bir arama emri ya da diğer yasal olarak geçerli olan soruşturmaya cevaben kişisel bilgi verebilir aksi yasaların izin verdiği gerekli kurulması, egzersiz veya yasal iddialara bir savunma ya da kişisel bilgileri ifşa.

Üçüncü Taraf Bağlantıları

VFS GLOBAL web VFS GLOBAL sahibi veya web sitelerine Bu bağlantılar VFS GLOBAL tarafından doğrulanmadı değildir ödenen reklam niteliğindeki .. çalışmıyor çeşitli ürün ve / veya hizmet tanıtımı diğer / üçüncü şahıs sitelerine bağlantılar içerebilir. Bu bağlantılar bu bağlantıları kolaylık erişimi sağlanmaktadır gönüllüdür ve VFS GLOBAL onayladığı ya da bu üçüncü taraf web sitelerinin herhangi biriyle ilişkili olduğunu göstermez. Kullanıcılar bu web siteleri ve ne VFS GLOBAL ne de memurları, çalışanları ile ilgili kendi takdirine kullanmak rica olunur ajanlar olursa olsun bu diğer üçüncü taraf web siteleri veya bunların içerdiği her türlü bilgi için herhangi bir nitelikteki herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülük olacaktır.

Bunlar bağlantılı web siteleri kullanıcılar dikkatle aynı gözden geçirmesi tavsiye edilir kendi ayrı ve bağımsız gizlilik bildirimlerini, bildirimler ve kullanım şartlarını var. VFS GLOBAL hiçbir yükümlülük veya sorumluluk kişisel bilgi uygulamaları olacaktır, bu nedenle bu tür üçüncü şahıs web siteleri üzerinde herhangi bir kontrole sahip değildir ve.

Kişisel Bilgiler

Kişisel bilgilerin bu açıklama gönüllü olduğunu lütfen unutmayınız. kişisel bilgileri ifşa Adaylar / Kullanıcılar okudum sayılır ve bu Gizlilik Politikasında belirtildiği şekilde kişisel bilgilerin bu Gizlilik Politikası ve kullanmak için rıza ve açıklama anlaşılmalıdır. Başvuru sahipleri / Kullanıcılar sağ önce Diplomatik Misyonları / Hükümetler ve / veya ilgili Visa Ofisleri veya diğer üçüncü şahıslara VFS GLOBAL tarafından kişisel bilgilerin başka açıklamaya rızalarını geri çekme var.

Başvuru sahibi / doğru onlar tarafından sağlanan kişisel bilgilere sahiptir. Kullanıcılar "Konu Erişim İsteği" olarak konu satırında "Bize" sayfasında belirtilen Bilgi e-posta kimliği bir e-posta yazarak kendi kişisel bilgilerinize erişim talep edebilir. Onlar Veri kontrolörleri ve başka eylem ilgili Hükümetler / Diplomatik Misyonlar tarafından alınan yönlere dayalı VFS GLOBAL tarafından alınacak çünkü bu isteği, ilgili Hükümetler / Diplomatik Misyonlar iletilir.

VFS GLOBAL Başvuru Sahibi tarafından sağlanan bilgilerin gerçekliğini ve doğruluğunu tespit etmek sorumlu olmayacaktır. VFS GLOBAL sağlanan bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel kadar olduğundan emin olmak için Başvuru görevidir.

Gizlilik Politikası Değişiklikleri

Gizlilik Politikası zaman zaman ve kullanıcılar güncellenmiş olabilir lütfen unutmayın / Başvuru sahipleri düzenli olarak son politika deyimi erişmek için VFS GLOBAL web sitesini ziyaret etmek.

Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir soru ya da burada tarif uygulamalar için, daha fazla bilgi için vfsprivacy@vfsglobal.com yazınız.

Sorular için

Gizlilik Politikası ile ilgili olarak sorularınız için vfsglobalprivacyofficer@vfsglobal.com e-posta gönderin

Hileli iş tekliflerine dikkat edin

Hileli İstihdam / İstihdam Teklifleri

Kendilerini VFS Global'in acenteleri veya temsilcileri olarak yanlış tanıtan kişiler, kişisel bilgileri çalmaya veya insanlardan para istemek amacıyla sahte / hayali istihdam fırsatları sunmak için insanlara yaklaşmaktadır. Herhangi bir ücret / paranın ödenmesini gerektiren ya da para karşılığında bir çalışma vizesi vereceğiniz böyle bir iş teklifi alırken dikkatli ve sağduyu olmanızı öneririz. Sözü edilen teklifler tamamen sahtedir ve geçerli değillerdir. VFS Global bir istihdam ajansı değildir ve işe alım hizmetleri sunmaz. Bu kişiler öncelikle internet, e-posta, telefon vb. aracılığıyla çalışır. Vfs global olarak insanları böyle aldatmacalara karşı uyarırız.

VFS Global'in vize işleme şirketi olduğunu ve yalnızca vize başvurusu işlemlerinin idari gereklerini yerine getirmek için hükümet ve diplomatik misyonlarla çalıştıklarını bilmenizi isteriz. Ne VFS Global ne de temsilcileri, VFS Global veya dışarıda istihdam olanakları yaratmak için herhangi bir koşulda bireylerden para istemektedirler. VFS Global'den para isteyen herhangi bir teklif alırsanız, bu tür teklifler sahtedir.

İşe alım dolandırıcılığının uyarı işaretleri:

Aşağıda, VFS Global'in süreçlerini ve etik uygulamalarını ihlal eden istihdam dolandırıcılığı örnekleri verilmektedir:

-E-posta, resmi bir VFS Global e-posta adresinden değil, Hotmail, Gmail, Outlook, Yahoo gibi ücretsiz bir e-posta hizmetinden gönderilmez. E-postanın sahte bir e-posta adresinden gönderilmesi de mümkündür .

-Özel veya gizli bilgileri ifşa etmeniz istenir.

-Sizden telefonla veya anlık ileti tipi programıyla görüşülmeniz istenir.

-Size ücret / para ödemeniz istenir.

-Başvuru ya da istihdam vizesi formları gibi sahte işe alma belgelerini doldurmanız istenir (VFS Global adı ve logosu sahte olabilir / üretilebilir ve belgelere yetki verilmeyebilir).

-Aciliyet konusunda ısrarcı olurlar.

-Çalışma İzinleri, Vize başvuruları veya benzeri işlemleri yapmak için para talep edilir.

Bu gibi eylemlerle, muhtemelen dolandırıcılık yapmak ya da mağdurlardan kişisel bilgi edinilmesi amaçlanmıştır.

Bu kişilerin faaliyetleri cezai ve hukuki sorumlulukları içerir. VFS Global bu konuyu ciddiye alır ve bu yasadışı faaliyetleri araştırmak ve kovuşturma yapmak için yetkili kolluk kuvvetlerine başvurma hakkını saklı tutarken, bu kişileri bulmak ve kovuşturmak genellikle zorlaşmaktadır.

Dolayısıyla, yazılı veya sözlü olarak, röportaj veya hileli veya şüpheli olabileceğini düşündüğünüz bir iş teklifi almanız durumunda lütfen onları gözardı edin. Aynı şeyi VFS Global ile communications@vfsglobal.com adresinden de doğrulayabilirsiniz.

Bir dolandırıcılık işlendiğini öğrenirseniz, yerel polise ve / veya yetkili makamlara derhal haber vermenizi ve dolandırıcılık bildiren acco@vfsglobal.com adresinden bize bildirmenizi öneririz.

VFS Global, hiçbir koşulda bu yetkisiz kişilerden ve / veya faaliyetlerden kaynaklanan herhangi bir kayıp, hasar, masraf veya rahatsızlıktan sorumlu olmayacaktır.