Top image

Sau khi nộp đơn xin cấp thị thực

Bạn đã nộp đơn xin thị thực đến Ý, và chờ đợi cho hồ sơ của bạn được xử lý, bạn có thể theo dõi hồ sơ tại đây

Kiểm tra thông tin của bạn trên thị thực khi bạn nhận được kết quả

Chúc bạn có một chuyến đi an toàn!