Top image

Thị thực dài ngày

Thông tin tổng quan

Thị thực dài hạn (hơn 90 ngày) được gọi là Thị thực quốc gia NV, cho phép lưu trú dài hạn tại nước đã cấp thị thực đó. Ngoài ra cũng cho phép đi lại tự do cho thời gian không quá 90 ngày mỗi nửa năm trong lãnh thổ của các nước thành viên khác.

Thị thực dài hạn (loại D). Đơn xin cấp bất kỳ loại thị thực quốc gia nào cùng với hồ sơ cần thiết phải được nộp trực tiếp tại Đại sứ quán Italia tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh theo phân vùng thẩm quyển.

  • Tổng Lãnh sự quán Italia tại thành phố Hồ Chí Minh: 93 Nguyễn Du, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Phí thị thực

Loại thị thực Euro VNĐ
Dài ngày (loại D) 116 3,050,000
  • Những người nộp hồ sơ phải trả lệ phí thị thực 116 Euro bằng tiền Việt Nam Đồng.

Hồ sơ yêu cầu

Thị thực dài hạn ( loại D). Đơn xin cấp bất kỳ loại National Visa nào cùng với hồ sơ cần thiết phải được nộp trực tiếp tại Phòng Visa, Lãnh sự quán Italia tại Thành phố Hồ Chí Minh theo địa chỉ dưới đây:

  • Lãnh sự quán Italia: 93 Nguyễn Du, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Tel.: +84 8 3827 5445

Fax: +84 8 3827 5444

Website: https://conshochiminh.esteri.it/consolato_hochiminh/it/

E-mail: hochiminh.visti@esteri.it

Thời gian tiếp khách:
Thứ 3: 9.00 - 12.00
Thứ 5: 14.00 - 16.00

Mọi thông tin khác xin xem website dưới đây https://conshochiminh.esteri.it/consolato_hochiminh/it/i_servizi/per-chi-si-reca-in-italia/

Thông số ảnh

Thời gian xét duyệt

Tất cả các đơn xin cấp thị thực nếu được nhận sẽ được xét duyệt trong vòng 15 ngày tính từ ngày nộp hồ sơ. Thời gian này có thể kéo dài lên tới 30 ngày.

Mẫu đơn thị thực

Pdf icon Mẫu đơn xin thị thực dài hạn dành cho đương đơn nộp hồ sơ tại Tổng Lãnh Sự Quán Ý tại TP. Hồ Chí Minh

Hướng dẫn tải về

Các mẫu đơn đều theo định dạng PDF

Quý vị sẽ cần phần mềm Adobe Acrobat Reader để xem và tải các mẫu đơn này. Vui lòng nhấn vào đây để tải phần mềm Adobe Acrobat Reader.

Để tải mẫu đơn:

  • Nhấn vào đường link mẫu đơn
  • Khi mở mẫu đơn, lưu lại đơn vào máy tính.

Hoặc

  • Nhấn chuột phải vào đường link yêu cầu.
  • Chọn “Save Target As” theo danh sách

Lưu lại mẫu đơn về máy tính của quý vị.