photo

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย
เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและกฏระเบียบวิธีการสมัครสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและชาวต่างชาติที่ประสงค์จะขอวีซ่าไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือ แถบแคริบเบียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ (ประเทศอารูบา, ประเทศกือราเซา และประเทศซินต์มาร์เติน และสำหรับหมู่เกาะแคริบเบียนเนเธอแลนด์, โบแนเรอ, ซินต์เอิสตาซียึส และ ซาบา)

Important information icon
  • กฎใหม่ในการขอวีซ่าสำหรับสัญชาติไทย(ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทย) เพื่อการพำนักหรือทรานซิทผ่านประเทศกือราเซา อ่านต่อที่นี่
  • ประกาศสำคัญ ขยายระยะเวลายื่นใบสมัครวีซ่า ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป อ่านต่อที่นี่
  • วีซ่าสำคัญสำหรับผู้ที่ถือสัญชาติไทย(ถือหนังสือเดินทางไทย) และมีความประสงค์ที่จะเดินทางเข้าประเทศกือราเซา หรือเพื่อทรานซิท จำเป็นจะต้องมีวีซ่าแคริบเบียนระยะสั้นที่ยังมีอายุอยู่และครอบคลุมการเดินทางก่อนที่จะเดินทางเข้าไปยังประเทศกือราเซา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาคลิกที่นี่
  • เริ่มใช้ค่าธรรมเนียมวีซ่าอัตราใหม่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาคลิกที่นี่
  • ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าบริษัทวีเอฟเอสโกลบอล ชั้น 8 ณ อาคารเทรนดี้ เป็นศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตในการให้บริการอย่างถูกต้องจากสถานทูตเนเธอแลนด์ อ่านต่อที่นี่
  • ระวังการเสนองานซึ่งเป็นการหลอกลวง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม– คลิกที่นี่

แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าออนไลน์คลิกที่นี่

ค่าธรรมเนียมวีซ่า
คลิกที่นี่

การนัดหมายเพื่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า

schedule an appointment

Schedule an appointment to visit the visa application centre

คลิกที่นี่

ตรวจสอบสถานะคำร้องขอวีซ่า

Track your application

ถ้าผู้สมัครต้องการตรวจสอบขั้นตอนของสถานะ การยื่นคำร้องขอว่ซ่า หลังจากที่ได้มีการยื่นคำร้องไปแล้ว

คลิกที่นี่

ข้อมูลทั่วไป

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์

Location Map

สถานที่และตำแหน่งของศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ใกล้ที่สุด. โปรดเลือกจังหวัดของผู้สมัครด้านล่าง

ข่าวสาร และ อัพเดต

ค่าธรรมเนียมบริการอัตราใหม่ของวีเอฟเอส จะมีผลบังคับใช้ตั้งแ...

Published on 29 April 2019

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า บริษัท VFS Global ชั้น 29 ณ อาคารเทรนดี้ เป็นศูนย์รับยี้ ...

Published on 05 July 2018อ่านเพิ่มเติม