photo

ประสบการณ์ลูกค้า

วีเอฟเอสทีมทั่วโลกมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอบริการระดับโลกให้แก่ลูกค้า

ซึ่งเป็นความพยายามของทีมงานทุกคนที่จะให้บริการอย่างดีและเป็นมืออาชีพ

ผลตอบรับจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งและการแสดงความคิดเห็นของลูกค้าจะทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงองค์กรได้

ลูกค้าเชื่อมั่นได้ว่าข้อเสนอแนะทั้งหมดที่ได้รับจะมีการจัดการอย่างระมัดระวังในทุกรายละเอียด

การชมเชย

ข้อเสนอแนะในเชิงบวกถือว่าเป็นคำชมเชยและจะใช้เป็นการวัดผลตอบแทนและการยอมรับของพนักงาน

การชื่นชมเป็นการให้กำลังใจและสร้างแรงจูงใจให้ทีมในการสร้างมาตรฐานให้สูงขึ้น

คุณสามารถชมเชยประสบการณ์การบริการโดยขั้นตอนดังต่อไปนี้:

กรุณาคลิกที่นี่เพื่อเริ่มต้นการแสดงความคิดเห็น

ขั้นตอน

  1. ชมเชยสำหรับการบริการ หรือ พนักงาน
  2. ทีมสนับสนุนลูกค้าวีเอฟเอสโกลบอลได้รับคำชมเชย
  3. พนักงานจะได้รับใบรับรองการชมเชย

การร้องเรียน

ความคิดเห็นที่สร้างสรรค์จะถือว่าเป็นเรื่องร้องเรียนและถือเป็นโอกาสในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

โปรดเชื่อมั่นว่าการตอบและการแก้ไขจะเป็นไปตามตามขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนขององค์กร

ประสบการณ์การบริการอาจจะต้องให้ความสนใจและข้อเสนอแนะสามารถส่งผ่านทางตัวเลือกต่อไปนี้:

ขั้นตอน

  1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการ / พนักงาน
  2. ทีมสนับสนุนลูกค้าวีเอฟเอสโกลบอลได้รับการร้องเรียน
  3. ข้อเสนอแนะถูกส่งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้ดูแล
  4. ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ผู้ดูแลสอบสวนเรื่องร้องเรียนและจะตอบพร้อมการแก้ไข ถ้าการตอบรับไม่เป็นที่น่าพอใจ ข้อเสนอแนะนั้นอาจจะถูกส่งต่อ

ความคิดเห็น

ความคิดเห็นเป็นวิธีที่สามารถใช้การประเมินการให้บริการในทุกๆจุด

การสนับสนุนนี้จะช่วยทำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อมาตรฐานกับองค์กรที่ดีที่สุด

คุณอาจจะให้ข้อเสนอแนะในการให้บริการที่มีให้โดยขั้นตอนดังต่อไปนี้:

กรุณาคลิกที่นี่เพื่อกรอกข้อมูลการสำรวจออนไลน์

ขั้นตอน

  1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริการ ทีมสนับสนุนวีเอฟเอสลูกค้าได้รับข้อเสนอแนะ
  2. ให้คะแนนความพึงพอใจหรือไม่พอใจและคะแนนจะถูกแชร์ให้กับผู้ถือหุ้น
  3. ความคิดเห็นจะถูกแชร์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด