photo

ข้อมูลทั่วไป

เกี่ยวกับวีซ่าเชงเก้นของท่าน

วีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้นเป็นวีซ่าสำหรับกลุ่มประเทศเชงเก้น ซึ่งประกอบไปด้วย 26ประเทศที่ไม่มีการตรวจคนเข้าเมืองระหว่างกัน

ประเทศดังกล่าวคือ

ออสเตรีย เบลเยียม สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย
ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ฮังการี
ไอซ์แลนด์ อิตาลี ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย
ลักเซมเบิร์ก มอลตา เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์ โปแลนด์
โปรตุเกส สโลวะเกีย สโลวีเนีย สเปน สวีเดน
สวิตเซอร์แลนด์        

สนธิสัญญาในการดำเนินการตามข้อตกลงเชงเก้นมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2538  ประเทศในกลุ่มเชงเก้นกำหนดให้ผู้มาเยือนจะต้องมีวีซ่าซึ่งจะอนุญาตให้เข้ามายังพื้นที่ของเชงเก้น  ประเทศในกลุ่มเชงเก้นได้ตกลงกันเกี่ยวกับข้อกำหนดในการเข้าประเทศและการใช้แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าแบบเดียวกัน

หมายเหตุ:

  • ในกรณีที่ผู้ท่านจะเดินทางในยังประเทศในกลุ่มเชงเก้นเพียงประเทศเดียว ท่านจะต้องยื่นคำร้อง ณ สถานทูตหรือกงสุลของประเทศนั้น
  • หากผู้ท่านวางแผนที่จะเดินทางไปยังประเทศในกลุ่มเชงเก้นสองประเทศหรือมากกว่า ขอแนะนำให้ยื่นคำร้องที่สถานทูตหรือกงสุลของประเทศที่ท่านจะพำนักอยู่นานที่สุดระหว่างเดินทาง กรณีที่วัตถุประสงค์ในการเดินทางเหมือนกันในหลายประเทศที่เป็นจุดหมายของท่าน ยกตัวอย่างเช่น เพื่อการท่องเที่ยว ท่านจะต้องยื่นคำร้อง ณ สถานทูตหรือกงสุลของประเทศที่ท่านประสงค์จะไปพำนักนานที่สุด ในกรณีที่ไม่มีจุดหมายหลักแต่ท่านจะไปเยือนหลายประเทศในกลุ่มเชงเก้น (พักที่ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นจำนวนคืนเท่าๆ กัน)
    ท่านจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตหรือกงสุลของประเทศในกลุ่มเชงเก้นประเทศแรกที่จะเดินทางเข้าไปตามกำหนดการเดินทาง
  • ในกรณีที่ไม่มีจุดหมายหลักแต่คุณจะไปเยือนหลายประเทศในกลุ่มเชงเก้น (พักที่ประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นจำนวนคืนเท่าๆ กัน) ผู้ยื่นคำร้องจะต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าที่สถานทูตหรือกงสุลของประเทศในกลุ่มเชงเก้นประเทศแรกที่เขาหรือเธอจะเดินทางเข้าไปตามกำหนดการเดินทาง

อายุของวีซ่าเชงเก้นอาจจำกัดอยู่เพียงประเทศเดียว (เช่น เนเธอร์แลนด์) หรือหลายประเทศ (เช่น เบลเยียม ลักเซมเบิร์กและเนเธอร์แลนด์)  ในกรณีดังกล่าว ผู้ที่ถือวีซ่าสามารถไปเยือนประเทศต่างๆ ตามอายุของวีซ่าเชงเก้นเท่านั้น

วีซ่าเชงเก้น (ระยะสั้น/สูงสุด 90วันต่อช่วงเวลา 180 วัน)

หากท่านถือสัญชาติที่จำเป็นต้องขอวีซ่าเชงเก้นของเนเธอร์แลนด์หรือวีซ่าของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ในแคริบเบียน ท่านต้องได้รับวีซ่าก่อนเดินทาง ตรวจสอบว่าสัญชาติใดต้องมีวีซ่าเชงเก้นในการเดินทางเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์โดยคลิกที่ต้องขอวีซ่าหรือไม่

วีซ่าเนเธอร์แลนด์นานกว่า 90 วัน

วีซ่าเนเธอร์แลนด์สำหรับระยะเวลาในการพำนักนานกว่า 90 วัน (‘MVV’) สามารถยื่นคำร้องได้โดยตรงที่สถานทูตหรือที่ IND (สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของเนเธอร์แลนด์) กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

วีซ่าสำหรับเขตพื้นที่แคริบเบียน แห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์

ท่านสามารถไปเยือนแถบแคริบเบียนของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ได้มากกว่าหนึ่งแห่งโดยใช้วีซ่าเดียว วีซ่ามีผลบังคับใช้สำหรับราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ในแถบแคริบเบียนสำหรับการมาเยือนในฐานะนักท่องเที่ยวหรือสำหรับการพำนักในระยะสั้นในประเทศอารูบา, คูราเซาและเซนต์มาร์ตินและสำหรับหมู่เกาะในแถบแคริบเบียนของดัตช์คือโบแนร์, เซ็นต์เอิสตาซียึส และซาบา มีวีซ่าเพียงประเภทเดียวสำหรับประเทศในแถบแคริบเบียนและหน่วยงานราชการของดัตช์คือวีซ่าสำหรับการพำนักในแถบแคริบเบียนในระยะสั้น วีซ่าแคริบเบียนระยะสั้น โดยทั่วไปมีอายุ 6 เดือน สามารถใช้เดินทางเข้า-ออกพี้นที่แถบแคริบเบียนของราชอาณาจักรเนเธอแลนด์ได้หลายครั้ง ซึ่งหมายความว่าท่านสามารถใช้วีซ่าชนิดนี้ได้มากกว่าหนึ่งครั้ง วีซ่านี้จะอนุญาติให้ท่านพำนักอยู่ในพื้นที่แคริบเบียนของราชอาณาจักรเนเธอแลนด์ได้สูงสุด 90 วัน ภายในระยะเวลา 180 วัน และทำให้ท่านสามารถเดินทางระหว่างพื้นที่แคริบเบียนของราชอาณาจักรเนเธอแลนด์ (อารูบา, โบแนร์, คูราเซา, ซาบา, เซ็นต์เอิสตาซิยึส และ เซนต์มาร์ติน) การยื่นคำร้องขอวีซ่า ท่านจะต้องยื่นแบบฟอร์มคำร้องฉบับสมบูรณ์และมีการลงลายมือชื่อแก่ VFS หรือสถานทูตหรือสถานกงสุลของราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ในประเทศที่ท่านพำนักอยู่อย่างถูกกฎหมาย คลิกที่นี่ เพื่อดูข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวีซ่าแคริบเบียน อย่างเช่น สัญชาติใดที่ต้องสมัครวีซ่าแคริบเบียนเพื่อไปเยือนพื้นที่แคริบเบียนของราชอาณาจักรเนเธอแลนด์ สำหรับข้อมูลเฉพาะสำหรับการสมัครวีซ่าแคริบเบียนในประเทศไทย กรุณาคลิกที่นี่

การทำงานในประเทศเนเธอร์แลนด์

โดยปกติชาวต่างชาติที่ต้องการไปเยือนประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อการทำงาน (ชั่วคราว)  จะต้องแสดงใบอนุญาตการทำงานกับใบคำร้องขอวีซ่าธุรกิจ  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่าต้องใช้ใบอนุญาตการทำงานหรือไม่ กรุณาอ่านข้อมูลที่มีอยู่ใน IND