photo

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย
เว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและกฏระเบียบวิธีการสมัครสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและชาวต่างชาติที่ประสงค์จะขอวีซ่าไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือ แถบแคริบเบียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเนเธอร์แลนด์ (ประเทศอารูบา, ประเทศกือราเซา และประเทศซินต์มาร์เติน และสำหรับหมู่เกาะแคริบเบียนเนเธอแลนด์, โบแนเรอ, ซินต์เอิสตาซียึส และ ซาบา)

Covid Icon
 • ประกันภัยการเดินทาง

  • 14 เมษายน 2564

   โปรดตรวจสอบข้อจำกัดการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับ โควิด-19 ก่อนออกเดินทาง!

   ผู้เดินทางทุกคนต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบข้อจำกัดการเดินทางก่อนออกเดินทาง รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

  • ข้อกำหนดในการแสดงผลการตรวจ โควิท-19 ที่เป็นผลลบ(นำใบแจ้งผลตรวจมาแสดง) และลงนามในใบชี้แจง ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาคลิกที่นี่
  • ประกันภัยการเดินทางเป็นข้อบังคับสำหรับทุกประเทศในกลุ่มเชงเก้น หากคุณยังไม่ได้ทำประกัน กรุณาคลิกที่นี่
 • Negative is the new Positive

  Get your COVID-19 test done NOW - Book Now

Important information icon
 • 12 เมษายน 2564

  ตรวจสอบข้อจำกัดการเดินทางของท่านก่อนออกเดินทางไปยังพื้นที่แคริบเบียนของราชอาณาจักร!

  ในฐานะส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางการแคริบเบียนบางส่วนของราชอาณาจักรได้ออกมาตรการจำกัดการเดินทาง ขึ้นอยู่กับการพัฒนาของสถานการณ์ทางระบาดวิทยาทั้งในและนอกพื้นที่แคริบเบียนของราชอาณาจักร ข้อจำกัดเหล่านี้อาจลดลงหรือรัดกุมขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 • 16 ธันวาคม 2563

  ข้อกำหนดในการแสดงผลตรวจ โควิท-19 ที่เป็นผลลบ(นำใบแจ้งผลตรวจมาแสดง) และลงนามในใบชี้แจง

  ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นักเดินทางบางรายจะต้องแสดงผลการทดสอบโควิท-19 (COVID-19) ที่เป็นลบ โดยผลของการทดสอบต้องมีอายุน้อยกว่า 72 ชั่วโมงนับจากเวลาที่เดินทางมาถึงประเทศเนเธอร์แลนด์และมีการลงนามในใบชี้แจงผลการทดสอบโควิท (COVID) ที่เป็นผลเชิงลบ โปรดดูรายละเอียดได้ที่ข้อมูลทั่วไปและรายการข้อยกเว้นจากกฎใหม่นี้

 • 7 มกราคม 2564 - ประกาศสำคัญ: การถือประกันสุขภาพสำหรับการเดินทาง (TMI – Travel Medical Insurance) เป็นข้อกำหนดในการยื่นขอวีซ่าเชงเก้นหรือวีซ่าแคริบเบียน โดยประกันสุขภาพสำหรับการเดินทางจะต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยครอบคลุมการส่งตัวกลับประเทศด้วยเหตุผลทางการแพทย์และ / หรือการรักษาฉุกเฉินในระหว่างที่ผู้ถือวีซ่าอยู่ในพื้นที่เชงเก้น และต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาด (รวมถึงโควิด -19) ด้วย หากประกันการเดินทางของท่านไม่ครอบคลุมสถานการณ์การแพร่ระบาดใบสมัครของท่านอาจถูกปฏิเสธ

 • การห้ามเข้าสหภาพยุโรป (EU entry ban)
  มีผลบังคับใช้กับผู้อยู่อาศัยในสหราชอาณาจักร

  คนในประเทศและผู้อยู่อาศัยในสหภาพยุโรปและกลุ่มประเทศเชงเก้นรวมทั้งสมาชิกในครอบครัวของพวกเขาตลอดจนผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่สามที่อยู่ในรายชื่อที่สหภาพยุโรปจัดตั้งขึ้นสามารถเดินทางไปยังเนเธอร์แลนด์ได้ในปัจจุบัน โปรดทราบว่ารายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามการพัฒนาเกี่ยวกับ โควิท-19 (Covid-19)

  เนื่องจากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักร (อังกฤษและไม่ใช่ชาวอังกฤษ) เนื่องจากสหราชอาณาจักรไม่ได้เป็นประเทศในสหภาพยุโรปอีกต่อไปและขณะนี้อยู่ภายใต้การห้ามเข้าประเทศของสหภาพยุโรป

  สำหรับประเทศที่อยู่ภายใต้การห้ามเข้าประเทศในสหภาพยุโรปมีการยกเว้นเพียงจำนวน จำกัด เท่านั้น (ซึ่งสามารถเดินทางไปยังเนเธอร์แลนด์ได้)

  ไปที่หน้าเว็บที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อดูรายชื่อประเทศเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการยกเว้นและดูว่าคุณสามารถ / ต้องขอวีซ่าได้หรือไม่

  โปรดทราบ:
  ใบสมัครของคุณจะเข้าสู่ขั้นตอนการพิจารณาหากเป็นไปตามข้อกำหนดของวีซ่าเชงเก้นทั้งหมดและตรงตามเกณฑ์การยกเว้นอย่างชัดเจน

 • ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 12:00 น. และคอลเซ็นเตอร์จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 14:00 น. ในวันจันทร์และวันพุธเท่านั้นโดยมีผลบังคับใช้ทันทีจนกว่าจะมีประกาศให้ทราบต่อไป
 • ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (อาจมีการขยายเวลาออกไป) กระทรวงการต่างประเทศเนเธอร์แลนด์ได้อนุญาตให้ วีเอฟเอส เรียกเก็บค่าธรรมเนียม 'โควิท-19 เพิ่มเติม' จำนวน 5 ยูโร (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่น) ต่อการสมัคร ค่าธรรมเนียมนี้ไม่สามารถขอคืนในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการเรียกเก็บทางออนไลน์หรือที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า (ขึ้นอยู่กับว่าสถานการณ์ใดที่ใช้ในประเทศของท่าน)

 • ประกาศ - กฎใหม่สำหรับวีซ่าเชงเก้นพำนักระยะสั้นและวีซ่าเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินมีผล 1 มกราคม 2564 ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่
 • จนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมประเทศสมาชิกเชงเก้นได้ระงับการเป็นตัวแทนวีซ่าสำหรับประเทศสมาชิกเชงเก้นอื่น ๆ ซึ่งหมายความว่าศูนย์ยื่นวีซ่าของประเทศเนเธอร์แลนด์จะรับเฉพาะเอกสารการยื่นขอวีซ่าสำหรับประเทศเนเธอร์แลนด์เท่านั้น จนกว่าจะมีประกาศให้ทราบต่อไปโปรดติดต่อตัวแทนของรัฐเชงเก้นในพื้นที่ของท่านที่ท่านกำลังพยายามสมัครเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม
 • ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์จะให้บริการตั้งแต่เวลา 08:30 – 12:00 น. และคอลเซ็นเตอร์จะให้บริการตั้งแต่เวลา 08:30 – 14:00 น. ในวันจันทร์ และ วันพุธ โดยมีผลบังคับใช้ทันทีจนกว่าจะมีประกาศให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยคุณสามารถส่งอีเมลถึงคอนเซ็นเตอร์และเราจะตอบกลับคุณในวันทำการถัดไป หรือคุณอาจโทรติดต่อสอบถามข้อมูลที่คอลเซ็นเตอร์ในวันและเวลาที่กำหนด โปรดติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์ของทางศูนย์ฯ สำหรับข้อมูลอัพเดทเพิ่มเติม
 • วีซ่าพำนักระยะสั้นสำหรับพาร์ทเนอร์ที่มีความสัมพันธ์ทางไกล

  วีซ่าพำนักระยะสั้นประเภทใหม่ “พาร์ทเนอร์ที่มีความสัมพันธ์ทางไกล” ของประเทศเนเธอร์แลนด์

 • 14 สิงหาคม 2563: โปรดทราบว่าตัวเลือกการเดินทางที่ไม่แน่นอนในปัจจุบันสำหรับการเดินทางกลับประเทศไทยอย่างทันท่วงทีก่อนที่วีซ่าเชงเก้นจะหมดอายุอาจส่งผลเสียต่อการพิจารณาคำร้องขอวีซ่า สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาคลิกที่นี่
 • ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ กรุงเทพฯ จะทำการคืนหนังสือเดินทางทั้งหมด โดยบริการจัดส่งหนังสือเดินทางคืนทางไปรษณีย์ของทางศูนย์ฯ เท่านั้น

 • ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ กรุงเทพฯ จะเปิดรับเอกสารสมัครวีซ่าประเภทความสัมพันธ์ทางไกล (Long Distance Relationship)

 • 31 กรกฎาคม 2563: พลเมืองในสหภาพยุโรป(European Union)รวมถึงพลเมืองในสหราชอาณาจักร(UK nationals) และสมาชิกในครอบครัวตลอดจนผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่สามที่อยู่ในรายชื่อที่สหภาพยุโรป(EU) กำหนดสามารถเดินทางไปยังเนเธอร์แลนด์ได้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาคลิกที่นี่

 • ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ในกรุงเทพฯ ประเทศไทย เปิดให้บริการอีกครั้ง

  ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าได้ที่ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์ในกรุงเทพฯ ประเทศไทยที่อาคารจามจุรีสแควร์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาดูที่นี่

 • การขอขยายระยะเวลาวีซ่าไม่สามารถทำได้ ถึงแม้ว่าวีซ่าที่ได้รับไปจะไม่ได้ถูกใช้ กรณีที่วีซ่าหมดอายุก่อนการเดินทางท่านจะต้องทำการสมัครวีซ่าใหม่อีกครั้ง
 • ประกาศสำคัญ เปลี่ยนกฎการสมัครวีซ่าเชงเก้น และการขึ้นอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า อ่านต่อที่นี่
 • กฎใหม่ในการขอวีซ่าสำหรับสัญชาติไทย(ถือหนังสือเดินทางของประเทศไทย) เพื่อการพำนักหรือทรานซิทผ่านประเทศกือราเซา อ่านต่อที่นี่
 • วีซ่าสำคัญสำหรับผู้ที่ถือสัญชาติไทย(ถือหนังสือเดินทางไทย) และมีความประสงค์ที่จะเดินทางเข้าประเทศกือราเซา หรือเพื่อทรานซิท จำเป็นจะต้องมีวีซ่าแคริบเบียนระยะสั้นที่ยังมีอายุอยู่และครอบคลุมการเดินทางก่อนที่จะเดินทางเข้าไปยังประเทศกือราเซา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาคลิกที่นี่
 • ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าบริษัทวีเอฟเอสโกลบอล ชั้น 4 ณ อาคารจามจุรีสแควร์ เป็นศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตในการให้บริการอย่างถูกต้องจากสถานทูตเนเธอแลนด์ อ่านต่อที่นี่
 • ระวังการเสนองานซึ่งเป็นการหลอกลวง สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม– คลิกที่นี่

แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่าออนไลน์คลิกที่นี่

ค่าธรรมเนียมวีซ่า
คลิกที่นี่

การนัดหมายเพื่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า

schedule an appointment

Schedule an appointment to visit the visa application centre

คลิกที่นี่

GENERAL INFORMATION

ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศเนเธอร์แลนด์

Location Map

สถานที่และตำแหน่งของศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ใกล้ที่สุด. โปรดเลือกจังหวัดของผู้สมัครด้านล่าง

ตรวจสอบสถานะคำร้องขอวีซ่า

Track your application

ถ้าผู้สมัครต้องการตรวจสอบขั้นตอนของสถานะ การยื่นคำร้องขอว่ซ่า หลังจากที่ได้มีการยื่นคำร้องไปแล้ว

คลิกที่นี่

COVID banner

ข่าวสาร และ อัพเดต

การขอขยายระยะเวลาวีซ่าไม่สามารถทำได้ ถึงแม้ว่าวีซ่าที่ได้รับไปจะไม่ได้ถูกใช้ ...

Published on 20 March 2020

ค่าธรรมเนียมบริการอัตราใหม่ของวีเอฟเอส จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่...

Published on 03 March 2020อ่านเพิ่มเติม