Top Button

Sau khi nộp hồ sơ

Sau khi đã nộp hồ sơ và trong thời gian chờ đợi hồ sơ được xét duyệt, Quý vị có thể theo dõi tiến trình của hồ sơ tại đây.

Quý vị sẽ phải cung cấp mã số hồ sơ và họ của mình.

Chú ý, nếu đã mua dịch vụ SMS (tùy chọn), Quý vị sẽ nhận được tin nhắn tự động gửi tới số điện thoại của mình cập nhật từng giai đoạn của tiến trình xét duyệt hồ sơ xin thị thực.

Khi đến nhận kết quả xét duyệt tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực, vui lòng mang theo hóa đơn gốc cùng chứng minh thư của Quý vị.

Nếu muốn ủy quyền cho bên thứ ba thay mặt nhận lại hộ chiếu, người đại diện đó sẽ phải mang theo:

  1. Hóa đơn gốc
  2. Bản sao chứng minh thư của Quý vị
  3. Thư ủy quyền nêu rõ thông tin có chữ ký xác nhận của Quý vị
  4. Chứng minh thư của người nhận ủy quyền.
Trang trước