Top Button

IMPORTANT INFORMATION

  • Thông báo quan trọng: Để ngăn chặn sự lây lan của vi rút Corona, khách hàng được yêu cầu đeo khẩu trang khi vào tòa nhà và trung tâm tiếp nhận thị thực. Khách hàng có thể được yêu cầu sử dụng nước rửa tay sát khuẩn và kiểm tra thân nhiệt trước khi vào tòa nhà.
  • Một số thay đổi trong việc nộp hồ sơ và biểu phí thị thực Schengen mới. Bấm vào đây
  • Triển khai hệ thống đặt lịch tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Hà Lan tại Hà Nội

    Do số lượng hồ sơ xin thị thực nộp tại VFS Hà Nội tăng, dẫn đến việc người nộp hồ sơ phải chờ đợi lâu, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Hà Lan tại Hà Nội sẽ triển khai hệ thống đặt lịch hẹn từ ngày 4 tháng 6 năm 2018. Hệ thống đặt lịch hẹn sẽ đơn giản hóa quá trình nộp hồ sơ và giảm thời gian chờ đợi tại Trung tâm.

    Việc triển khai hệ thống đặt lịch hẹn tại VFS Hà Nội có nghĩa là người nộp hồ sơ sẽ phải đặt lịch nếu muốn nộp hồ sơ xin thị thực tới Hà Lan; Trung tâm sẽ không thể tiếp nhận các trường hợp không có lịch kể từ ngày 4 tháng 6 năm 2018. Để đặt lịch hẹn, vui lòng truy cập trang mạng của VFS Toàn cầu tại http://www.vfsglobal.com/netherlands/vietnam/English/Schedule-an-appointment.html. Để được hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ trung tâm dịch vụ khách hàng tại số (+84) 283 5212002. Lưu ý: việc đặt hẹn đã được áp dụng tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Hà Lan ở thành phố Hồ Chí Minh.

  • Cảnh báo về các lời mời làm việc giả mạo. Để biết thêm chi tiết – Bấm vào đây