Top Button

Tìm hiểu nhanh về phí Thị thực

Phí thị thực áp dụng cho những loại thị thực khác nhau được liệt kê trong bảng dưới đây:-

Loại thị thực Phí thị thực tính bằng đồng Euro Phí thị thực tính bằng Việt Nam đồng
Biểu phí thông thường đối với thị thực Schengen 80 2,190,000
Biểu phí đối với thị thực Schegen (trẻ từ 6 – 11 tuổi) 40 1,090,000
Biểu phí với trẻ em dưới 6 tuổi Miễn phí Miễn phí
Thị thực Caribbean dành cho người lớn 80 2,190,000
Thị thực Caribbean dành cho trẻ từ 6-11 tuổi 40 1,090,000
Thị thực Caribbean dành cho trẻ em dưới 6 tuổi Miễn phí Miễn phí
Thị thực cho công dân trên 6 tuổi các nước thuộc diện “Facilitation” (*) 35 950,000
Thị thực cho công dân dưới 6 tuổi các nước thuộc diện “Facilitation” (*) Miễn phí Miễn phí

Lưu ý:

 • Phí thị thực áp dụng theo Việt Nam đồng được tính theo tỉ giá hối đoái tại thời điểm hiện tại. Phí này cần phải được thanh toán bằng tiền mặt hoặc thẻ credit/debit tại trung tâm VFS và phí có thể thay đổi không được thông báo trước
 • Bên cạnh phí thị thực, người xin cấp thị thực còn phải trả phí dịch vụ VFS là 410,000VNĐ trên mỗi hồ sơ bằng tiền mặt hoặc thẻ credit/debit tại trung tâm VFS.
 • Mọi khoản phí cần phải được thanh toán trước và không được hoàn trả lại
 • Mức phí dành cho dịch vụ SMS là 70,000 VND/ hồ sơ. Đây là một dịch vụ tùy chọn
 • Phí thị thực Schengen sẽ được miễn cho người nộp thị thực thuộc các diện sau:
  • Trẻ em dưới 6 tuổi
  • Học sinh, sinh viên, sinh viên tốt nghiệp đại học và giáo viên đi kèm những người sang theo diện học tập hoặc giáo dục huân luyện.
  • Những nhà nghiên cứu từ các nước thứ ba đi với mục đích tiến hành các nghiên cứu khoa học được nêu ra trong Văn bản No 2005/761/EC của Quốc hội Châu Âu và Hội đồng vào 28.09.2005 được ban hành bởi các nước thành viên dành riêng co diện thị thực ngắn hạn cho các nhà nghiên cứu từ nước thứ ba đi nghiên cứu khoa học.
  • Người đại diện của các tổ chức phi chính phủ dưới 25 tuổi tham gia hội thảo, hội nghị, thể thao, văn hóa và các sự kiện giáo dục được tổ chức bởi các tổ chức phi chính phủ.
  • Người có hộ chiếu ngoại giao và hộ chiếu công vụ.

   • Người đại diện của các tổ chức phi chính phủ dưới 25 tuổi tham gia hội thảo, hội nghị, thể thao, văn hóa và các sự kiện giáo dục được tổ chức bởi các tổ chức phi chính phủ.

(*) Biểu phí thị thực Schengen thấp (35 Euro) cấp cho công dân các nước Armenia, Azerbaijan, Kosovo và Russia và cho Hộ chiếu miễn sinh trắc học của công dân nước Albania, Bosnia và Herzegovina, Cộng hòa Macedonia, Cộng hòa Moldova, Montenegro, Serbia, Georgia and Ukraine (được miễn phí thị thực cho Hộ chiếu sinh trắc học).