HOME  I  English  I  Thai     
Apply for
VISA to Norway
In
Thailand
การบริการลูกค้า
คำชม
เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับทราบความเห็นของท่านต่อการบริการของเรา ซึ่งจะทำให้เราทราบว่าสิ่งใดที่เราทำดีอยู่แล้ว หรือควรปรับปรุง ถ้าท่านมีความเห็นใดที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริการ โปรดแจ้งมายังแผนกรับฟังคำติชม ทางวีเอฟเอสจะยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ทราบว่า ท่านได้รับบริการที่ดีเลิศ จากพนักงานคนใด หรือกลุ่มใดเป็นการเฉพาะ

เสียงสะท้อน
วีเอฟเอสมีเป้าหมายที่จะให้การบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อผู้ยื่นคำร้องขอมีวีซ่าทุกคน ถ้าท่านมีเสียงสะท้อน หรือ คำตำหนิใด โปรดแจ้งให้เราทราบโดยเร่งด่วน เพื่อเราจะได้รีบแก้ไขเพื่อประโยชน์ของผู้รับบริการอย่างเร็วที่สุด 

ท่านที่มีความเห็น คำถาม คำติ หรือคำชม สามารถส่งมาได้ที่ info.nrth@vfshelpline.com

หรือ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นต่อบริการที่ได้รับจากเรา ติดต่อโดยตรงทางโทรศัพท์ได้ที่ +66 2256 9179 ระหว่างเวลา 08:00 -11:00 น.

โปรดระบุ ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และ รายละเอียดของคำร้องเรียนให้มากที่สุด รวมทั้งวันที่ สถานที่ และรายละเอียดความเป็นมาทั้งหมด

ถ้าท่านคือ ผู้สมัครขอวีซ่าด้วย โปรดแจ้งรายละเอียด เพิ่มเติม ดังนี้ วันเดือนปีเกิด, ประเภทของวิซ่าที่ขอ, หมายเลขคำขอ และ หมายเลขหนังสือเดินทาง

เราจะให้ความสำคัญต่อคำร้องของท่านอย่างจริงจัง และ จะพยายามให้คำตอบอย่างละเอียด ภายใน 2 วันทำการ ถ้าเราไม่สามารถให้คำตอบอย่างละเอียดได้ในเวลาที่กำหนด เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงเวลาที่ท่านจะได้คำตอบ อย่างไรก็ตาม คำร้องเรียนของท่านจะไม่มีผลต่อผลการพิจารณาการสมัครขอวีซ่าของท่าน

ในกรณีที่ท่านไม่พอใจคำตอบของเรา ท่านอาจจะร้องเรียนไปที่ สถานทูตนอร์เวย์ ตามที่อยู่นี้
สถานทูตเอกอัครราชทูตราชอาณาจักร นอร์เวย์ ตึก UBC II ชั้น 18 ถนน สุขุมวิท ซอย 33 กทม 10110 หรือส่งจดหมายมาที่ ตู้ ปณ. 81กทม. 10501

โทรศัพท์ +66 2204 6500 โทรสาร +66 2262 0218 เวลาทำการของสถานทูต: จันทร์ – พฤหัสบดี 09:00-12:00, ศุกร์ 13:00-16:00
อีเมล์: emb.bangkok@mfa.no