Apply for
VISA to Norway
In
Thailand
ประกาศและข่าวสำคัญ
11 มีนาคม 2021

ตั้งแต่วันที่ 18 มึนาคม 2564 ผู้สมัครทุกท่านที่มีความประสงค์จะยื่นใบสมัครคำร้องขอวีซ่าระยะยาวเพื่อพำนักอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์มากกว่า90วัน จะต้องผ่านกระบวนการเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ไบโอเมตริกซ์ (ถ่ายภาพและเก็บลายนิ้วมือ)

สำหรับผู้สมัครที่มีอายุ 6 ปีขึ้นไป จะต้องสแกนลายนิ้วมือ

สำหรับผู้สมัครที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไป จะต้องลงลายมือชื่อผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ )

4 มีนาคม 2564

กฎที่เข้มงวดขึ้นสำหรับการเข้านอร์เวย์ - การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญมีผลตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564

รัฐบาลนอร์เวย์ได้ใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดมากขึ้นในการเดินทางเข้านอร์เวย์เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 หลายกลุ่มที่ก่อนหน้านี้มีสิทธิ์เข้านอร์เวย์ก่อนวันที่ 29 มกราคม 2564 ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้านอร์เวย์ กฎระเบียบใหม่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 มีนาคม 2564

ตามกฎแล้วเฉพาะชาวนอร์เวย์และชาวต่างชาติที่มีใบอนุญาติให้อาศัยอยู่ในประเทศแล้วเท่านั้นที่สามารถเข้าสู่นอร์เวย์ได้

อย่างไรก็ตามมีบางกลุ่มที่ยังสามารถเยี่ยมชมนอร์เวย์ได้โปรดดูเว็บไซต์ของ Norwegian Directorate of Immigration (UDI): https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/entry-to-norway-for-all-citizens/#link-19307

หากคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่มีสิทธิ์ได้รับวีซ่าคุณไม่ควรสมัครตอนนี้ หากคุณไม่แน่ใจว่าข้อ จำกัด นั้นมีผลกับคุณหรือไม่คุณสามารถติดต่อสถานทูตนอร์เวย์เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

นอกจากนี้โปรดทราบว่านักเดินทางทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการอัปเดตกฎปัจจุบันสำหรับการเข้าประเทศนอร์เวย์

28 มกราคม 2021

เริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564

เพื่อจำกัดและหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโคโรนาไวรัส รัฐบาลนอร์เวย์ได้กำหนดกฎและมาตรการที่เข้มงวดขึ้นในการเดินทางเข้าประเทศนอร์เวย

ตามมาตรการที่กำหนดขึ้น ได้มีการกำหนดให้มีเพียงชาวต่างชาติผู้ซึ่งอาศัยหรือตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศนอร์เวย์เท่านั้นที่สามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศนอร์เวย์ได้ เช่นเดียวกับพลเมืองชาวนอร์เวย์ทุกคน(ไม่ว่าบุคคลเหล่านี้จะอาศัยอยู่ที่ใด) และยังคงมีการยกเว้นสำหรับบางกลุ่ม

ชาวต่างชาติที่มีเหตุผลพิเศษหรือมีเหตุจำเป็นที่จะต้องเดินทาง ซึ่งผู้เดินทางจะต้องให้เหตุผลหรือสามารถระบุได้อย่างละเอียดและชัดเจนว่าผู้เดินทางมีเหตุสมควรที่จะได้รับสิทธิ์ในการเข้า เช่นมีบุคคลในความรับผิดชอบที่ต้องการการดูแลแบบเฉพาะเจาะจงหรือต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งบุคคลนั้นเป็นพลเมืองชาวนอร์เวย์ หรือ อาจเป็นเหตุผลจำเป็นอื่นๆที่อยู่ภายใต้เหตุผลและเงื่อนไขสำหรับการพิจารณา.

นักข่าวและบุคลากรอื่น ๆ ที่อยู่ในการมอบหมายงานหรือทำงานให้กับสถาบันสื่อต่างประเทศ

ชาวต่างชาติที่วางแผนแวะพักที่สนามบินในนอร์เวย์ (ทั้งในการเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินระหว่างประเทศและภายในเชงเก้น)

ลูกเรือและบุคลากรด้านการบิน

ชาวต่างชาติที่ทำการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารในเชิงพาณิชย์

ชาวต่างชาติที่ทำงานในหน้าที่สาธารณะที่สำคัญ

บุคลากรด้านการแพทย์หรือเกี่ยวกับสุขภาพจากสวีเดนและฟินแลนด์ที่ทำงานในบริการด้านสุขภาพและการดูแลของนอร์เวย์

กลุ่มคนต่อไปนี้ไม่สามารถเดินทางไปนอร์เวย์ได้ในขณะนี้:

เยี่ยมแฟน

ปู่ย่าตายาย, บุตรที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่, พ่อแม่ของบุตรที่อยู่ในวัยผู้ใหญ่

ชาวต่างชาติจากประเทศนอกเหนือเขต EEA ที่ได้รับใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในนอร์เวย์เพื่อการทำงานหรือการศึกษารวมถึงในฐานะคนงานตามฤดูกาลหรือนักเรียน

ชาวต่างชาติที่ต้องทำงานเกี่ยวกับการผลิตภาพยนตร์หรือซีรี่ส์หรือเป็นนักวิจัยที่ได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดของการมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่

ชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ใน EEA และ ชาว EEA ที่อาศัยอยู่ในประเทศที่สาม (เว้นแต่จะได้รับการยกเว้นที่บังคับใช้กับคนชาติที่สามด้วย)

ยังคงมีกฎที่เข้มงวดสำหรับการทดสอบหรือผลการตรวจโควิดเชิงลบก่อนเข้าประเทศนอร์เวย์, เป็นตรวจสอบก่อนการเข้าการเข้าและเพื่อการกักตัวในโรงแรมของนอร์เวย์

สามารถศึกษาและดูข้อมูลอย่างละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของรัฐบาลนอร์เวย์:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innforer-de-strengeste-innreisereglene-til-norge-siden-mars-2020/id2830390/ และบน เว็บไซต์ของ UDI: About the corona situation - UDI

โปรดดูเว็บไซต์ของสถานทูต: Visitor’s visa and residence permit - Norway in Thailand)

11 มกราคม 2021

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่านอร์เวย์จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08:00 - 12:00 น. และ Call Center ตั้งแต่เวลา 08:00 - 13:30 น. ในวันจันทร์และวันพุธเท่านั้นจนกว่าจะมีประกาศให้ทราบต่อไป หากมีข้อสงสัยคุณสามารถโทรหาเราได้ในวันที่เราเปิดทำการหรือคุณอาจส่งอีเมลถึงเราและเราจะตอบกลับคุณในวันทำการถัดไป โปรดตรวจสอบเว็บไซต์ของเราสำหรับการอัปเดตใด ๆ

11 พฤศจิกายน 2020

ข้อกำหนดของการทดสอบโควิด -19 เชิงลบ และ การกักตัวเมื่อเข้าประเทศนอร์เวย์

ข้อกำหนดของการทดสอบโควิด -19 เชิงลบ และ การกักตัวเมื่อเข้าประเทศนอร์เวย์

รัฐบาลนอร์เวย์ได้ใช้กฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการเข้าประเทศนอร์เวย์สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด-19.

กฎระเบียบนี้เกี่ยวข้องกับการทดสอบโควิด-19 ล่วงหน้าก่อนการเดินทางและการกักตัวหลังจากเดินทางมาถึง กฎระเบียบเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย. 2563.

สำหรับการตอบคำถามที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการเดินทางไปยังประเทศนอร์เวย์ ในระหว่างช่วงเวลาสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า สำหรับบุคคลที่ไม่ใช่พลเมืองประเทศนอร์เวย์, กรุณาศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศฝ่ายตรวจคนเข้าเมืองของนอร์เวย์ Q&A

https://www.udi.no/en/about-the-corona-situation/currently-not-in-norway-questions-and-answers-for-nationals-outside-eueea/

โปรดทราบว่า ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศนอร์เวย์จะต้องมีความตื่นตัวและรับผิดชอบตัวเอง ในการติดตามข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกี่ยวกับกฎระเบียบในการเดินทางเข้าประเทศนอร์เวย์

30 ตุลาคม 2020

ประกาศสำคัญ

ประกาศสำคัญ - การเปลี่ยนแปลงในการยื่นคำร้องขอวีซ่า – เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2563.

สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงล่าสุดเกี่ยวกับการจำกัดการเข้าประเทศไทยและการกลับเข้ามาของเที่ยวบินโดยสาร, ผู้สมัครที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าประเภทเยี่ยมเยียนสามารถยื่นได้ ตั้งแต่ 1 พ.ย. 2563, และจนกว่าจะมีการประกาศการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม, การออกวีซ่าจะเป็นไปตามภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด.

สำหรับการติดตามการประกาศการเปลี่ยนแปลงในอนาคต, กรุณาติดตามดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Norwegian Embassy in Bangkok webpage

19 ตุลาคม 2020

ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่านอร์เวย์

เริ่มตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์จะเปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 12.00 น. และคอลเซ็นเตอร์จะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.00 น. – 13.30 น.ทางศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าเปิดให้บริการเฉพาะวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์เท่านั้น จนกว่าจะมีประกาศเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงในครั้งต่อไป. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม ผู้สมัครสามารถติดต่อเราผ่านคอลเซ็นเตอร์ในวันทำการดังกล่าว หรือผุ้สมัครสามารถส่งคำถามหรือข้อสงสัยผ่านอีเมล์มาที่เราได้และทางเราจะทำการติดต่อผู้สมัครกลับในวันทำการถัดไป. โปรดตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมบนเว็บไซต์ของเรา สำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ)

11 กันยายน 2020

ตามข้อ จำกัด การเดินทางเข้าประเทศไทยอย่างเข้มงวดเนื่องจากสถานการณ์โคโรนาไม่มีเที่ยวบินเชิงพาณิชย์มายังประเทศไทยในขณะนี้ เนื่องจากการเดินทางกลับเป็นเรื่องยากมากจึงจะได้รับวีซ่าเยี่ยมเยียนนอร์เวย์ในกรณีพิเศษเท่านั้น

14 กรกฎาคม 2020

ข้อมูลสำคัญสำหรับการสมัคร C-Visa และ D-Visa

โปรดทราบ: เริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 1. ประเทศนอร์เวย์เริ่มเปิดรับยื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่า ของประเภท C-Visa สำหรับผู้สมัครที่มีความประสงค์ที่จะเยี่ยมเยือนตามเงื่อนไขต่อไปนี้:

คู่สมรส หรือ ผู้ที่จดทะเบียนคู่ชีวิต

ผู้ที่ยังไม่จดทะเบียนสมรส แต่มีบุตรด้วยกัน หรือ ใช้ชีวิตอาศัยอยู่ด้วยกันมากกว่า 2 ปีขึ้นไป

กรณีที่มีผู้ปกครอง หรือ ผู้มีอำนาจปกครอง ซึ้งอาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์, ในกรณีผู้สมัครอายุต่ำกว่า 21 ปี

ผู้สมัครที่มีความสัมพันธ์เป็นแฟนกันมาแล้วอย่างน้อย 9 เดือน และต้องเคยพบตัวจริงกันแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง

โปรดทราบ, สำหรับการยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทเยี่ยมแฟน มีเอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็นจะต้องยื่นพร้อมกับเอกสารที่ผู้สมัครเตรียมมาเพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า. ฉบับภาษาอังกฤษ: Declaration on relationship ฉบับภาษานอร์เวย์: Declaration on relationship

2. สถานทูตนอร์เวย์จะทำการเปิดรับยื่นเอกสารคำร้องขอวีซ่า ของประภท D-visa จากกลุ่มผู้สมัครดังต่อไปนี้ (และเพิ่มเติม สำหรับผู้สมัครผู้ที่บัตรเรสซิเดนซ์หาย หรือ บัตรเรสซิเดนซ์หมดอายุ):

คู่สมรสของชาวนอร์เวย์ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์หรือวางแผนที่จะใช้ชีวิตที่ประเทศนอร์เวย์, และบุตร

คู่สมรสของประชาชนกลุ่มประเทศนอร์ดิกผู้ซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์มาแล้วเป็นระยะเวลาอย่างน้อย สามปี, และบุตร

คู่สมรสของชาวต่างชาติ ผู้ซึ่งมีบัตรอนุญาตให้อาศัยในประเทศนอร์เวย์ถาวร (permanent residence permit (settlement permit)), และบุตร

คู่สมรสของชาวต่างชาติ ผู้ซึ่งมีบัตรอนุญาตทำงานเฉพาะด้านให้กับกลุ่มบริษัทหรือนายจ้างในนอร์เวย์, และบุตร

คู่สมรสของชาวต่างชาติ ผู้ซึ้งมีบัตรหรือใบอนุญาตส่วนบุคคลสหรับทำงานเฉพาะกลุ่ม, และบุตร

หากผู้สมัครมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้โดยส่งมาที่ อีเมล์

ความปลอดภัยของคุณคือสิ่งที่เราให้ความสำคัญ

ผู้สมัครที่เข้ามาติดต่อศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามมาตราการ social distancing โดยทางศูนย์รับยื่นจะขอทำการการตรวจสอบอุณหภูมิร่างกายของท่านก่อนเข้าสู่กระบวนการอื่นๆ

และผู้สมัครทุกท่านมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสวมหน้ากากาอนามัย / ถุงมือ ภายใต้หลักเกณฑ์ของหน่วยงานท้องถิ่น สำหรับผู้สมัครที่มีอาการหรือมีภาวะสุ่มเสี่ยงของโรค COVID-19 รวมถึงมีไข้ (สูงกว่า 37.3 องศาเซลเซียส), มีอาการไอ,หายใจลำบากหรือติดขัด ทางศูนย์รับยื่นขอความร่วมมือจากท่านช่วยเลื่อนนัดหมายเพื่อยื่นใบสมัครคำร้องขอวีซ่าและ จะได้รับคำแนะนำให้ไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดที่ โปรดทราบ, นอกเหนือจากขั้นตอนการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยด้านบน เรายังมีมาตรการอื่นๆเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์จะเปิดทำการเฉพาะ วันจันทร์ พุธ และศุกร์ คลิกที่นี่

ทางศูนย์ยื่นมีความจำเป็นที่จะต้องจำกัดจำนวนผู้สมัครภายในศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า

เพื่อความปลอดภัยของผู้สมัครและเจ้าหน้าที่ เราขอแนะนำให้ผู้สมัครใช้บริการส่งไปรษณีย์เพื่อหลีกเลี่ยงการเดินทางมาที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า และลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัส

ทางศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา

9 กรกฎาคม 2020

ก่อนวันที่ 20 กรกฎาคม 2020 ศูนย์ต้อนรับชาวต่างชาติมาที่นี่เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏาคม 2563 ผู้สมัครทุกท่านที่มีความประสงค์จะยื่นคำร้องขอวีซ่า กับประเทศนอร์เวย์ สามารถ ยื่นคำร้องของท่านได้ที่ ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์ ในกรุงเทพ อาคารจัตุรัสจามจุรี

เลขที่ 317 ชั้น 4 ยูนิต 404 – 405 โซนพลาซ่า

จัตุรัสจามจุรีแสควร์ ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย

Google Map

เวลาทำการของศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า:

วันเปิดทำการ: จันทร์ | พุธ | ศุกร์ เท่านั้น (ยกเว้นวันหยุดนักขักฤกษ์)

เวลาในการยื่นใบสมัครคำร้อง: 08:30 - 12:00

เวลาทำการสำหรับการรับหนังสือเดินทางสำหรับผู้สมัคร: งดให้บริการชั่วคราว

เวลาทำการสำหรับการรับหนังสือเดินทางสำหรับตัวแทน:: งดให้บริการชั่วคราว

สำหรับสายด่วน/อีเมล์- 08:30-12:00/ 13:00-16:00

จันทร์ | พุธ | ศุกร์ เท่านั้น (ยกเว้นวันหยุดนักขักฤกษ์)

3 กรกฎาคม 2020

เนื่องจาก COVID เปลี่ยนเวลาทำการสำหรับการส่งเอกสาร

สืบเนื่องจากสถานการณ์เกี่ยวกับโรคระบาด COVID-19 ทางศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์ ในประเทศไทย ขอแจ้งให้ท่านผู้สมัครทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการในการรับยื่นเอกสาร รวมถึงการรับสายโทรศัพท์ของทางศูนย์รับยื่น โดยจะเปลี่ยนเป็น ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ เท่านั้น สำหรับสายด่วน/อีเมล์- 08:30-12:00/ 13:00-16:00 จันทร์ / พุธ / ศุกร์ เท่านั้น (ยกเว้นวันหยุดนักขักฤกษ์)

04 กรกฎาคม 2561 คำสงวนสิทธิ์

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์ บริษัท VFS GLOBAL ชั้น 8 ณ อาคารเทรนดี้ เป็นศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้บริการอย่างถูกต้องจากสถานทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย

บริษัท VFS GLOBAL ขอสงวนสิทธิ์ในการแสดงความรับผิดชอบทุกๆกรณี ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า กับบริษัททัวร์ บริษัทตัวแทน หรือบุคคลที่สาม ที่แอบอ้างว่าได้รับอนุญาตให้บริการอย่างถูกต้องเกี่ยวกับวีซ่าหรือกล่าวอ้างว่าเป็นตัวแทนของศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าของบริษัท VFS GLOBAL ทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกอาคารเทรนดี้

ในกรณีดังกล่าวข้างต้น ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องเป็นผู้รับความเสี่ยงและ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมดด้วยตนเองเท่านั้น

ขอความกรุณาผู้ที่มีความประสงค์จะใช้บริการกับทางศูนย์รับยื่นฯ เพื่อยื่นคำร้องขอวีซ่า หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ VFS HELPDESK ที่ชั้น G อาคาร เทรนดี้ หรือผ่านช่องทางอีเมล info.nrth@vfshelpline.com

18 มกราคม 2560 อัพเดทขั้นตอนการทำแบบสอบถาม (Questionnaire)

ผู้สมัครต้องกรอกแบบสอบถามด้วยตนเองเท่านั้น ข้อมูลที่กรอกบนแบบสอบถามต้องเป็นภาษาอังกฤษ แบบสอบถามจะต้องครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนเวลายื่นเอกสารเพื่อสมัครขอวีซ่าหรือใบอนุญาตทำงานและใบอนุญาตพักอาศัยในนอร์เวย์ สำหรับข้อมูลเพิ่มสามารถเข้าไปดูในเวปไซต์ของสถานทูตได้

29 สิงหาคม 2559 กำหนดเวลาสำหรับตัวแทน บริษัททัวร์ และเอเจนซี่

ทุกธุรกรรมจากตัวแทนบริษัทท่องเที่ยว และกรณีผู้รับมอบอำนาจ สามารถติดต่อได้เฉพาะช่วงเวลา 8:00-10:00 และ 15:00-16:00 เท่านั้น
8 กค 2559 กำหนดเวลาสำหรับการรับหนังสือเดินทางคืน ผ่านตัวแทน บริษัททัวร์ และเอเจนซี่

เวลาสำหรับการรับหนังสือเดินทางคืน ผ่านตัวแทน บริษัททัวร์ และเอเจนซี่ คือ 15:00-16:00 เท่านั้น

26 สิงหาคม 2558: เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่าภาษาไทย

ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2558 เป็นต้นไป

เอกสารภาษาไทยทั้งหมดที่ผู้สมัครจะยื่นเพื่อการสมัครขอวีซ่าประเทศนอร์เวย์ จะต้องมีเอกสารแปลภาษาอังกฤษ หรือภาษานอร์เวย์แนบมาด้วย
14 พฤศจิกายน 2556 : การเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ (ไบโอเมตทริกส์)

ระบบสารสนเทศด้านวีซ่า (Visa Information System - VIS)

ระบบสารสนเทศด้านวีซ่า (Visa Information System – VIS)
คือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทำให้กลุ่มประเทศเชงเกน (Schengen State)
สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านวีซ่าระหว่างกัน โดยวัตถุประสงค์หลักของระบบ VIS
คือเพื่อลดความซับซ้อนของขั้นตอนการออกวีซ่า อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบที่พรมแดนภายนอก และเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ยื่นสมัครขอวีซ่า

ระบบสารสนเทศด้านวีซ่าของกลุ่มประเทศเชงเกนนั้นเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2554 โดยจะมีการทยอยเปิดใช้งานเชื่อมต่อแผนกวีซ่าของประเทศเหล่านี้เข้ากับระบบ VIS ในแต่ละขั้น

ระบบ VIS ทำงานโดยการเชื่อมสถานกงสุลและจุดข้ามพรมแดนภายนอกของกลุ่มประเทศเชงเกนเข้ากับฐานข้อมูล VIS ส่วนกลาง การนำระบบ VIS มาใช้ทำให้มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการสมัครขอวีซ่า ดังนี้

ผู้ที่สมัครขอวีซ่าเป็นครั้งแรกต้องมาสมัครด้วยตนเองเพื่อทำการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ อันได้แก่ลายนิ้วมือทั้งสิบและรูปดิจิตอลหนึ่งรูป
ลายนิ้วมือที่สแกนในระบบ VIS นี้สามารถนำมาใช้ในการสมัครขอวีซ่าครั้งต่อไปภายในระยะเวลาห้าปี
เมื่อผู้เดินทางเข้าสู่เขตเชงเกน เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้เดินทางผ่านระบบ VIS

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูที่เว็บไซต์ของคณะกรรมาธิการยุโรป กรุณาคลิกที่นี่

13 กันยายน 2553 ประกาศเตือน

เนื่องด้วยมีบริษัท ตัวแทน หรือนายหน้ารับจ้างทำวีซ่าทั้งในและนอกเขตกรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก รวมถึงบริษัทตัวแทนหรือนายหน้าที่ตั้งอยู่ใกล้กับศูนย์รับคำร้องขอวีซ่านอร์เวย์(วีเอฟเอส)

อย่างไรก็ตาม หากผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าตัดสินใจเลือกใช้บริการจากบริษัทตัวแทน หรือนายหน้าเหล่านี้  จะต้องตระหนักได้ว่าบริษัท ตัวแทน หรือนายหน้าเหล่านี้ไม่ได้มีข้อผูกพัน หรืออิทธิพลใดๆต่อสถานทูต ฯในการพิจารณาวีซ่าของท่าน   บริษัท ตัวแทน หรือนายหน้าเหล่านี้ อาจจะเรียกเก็บค่าบริการในอัตราที่สูงเกินความเป็นจริง ซึ่งไม่ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อการยื่นคำร้องขอวีซ่า  ทางสถานทูต ฯได้ รับรู้ถึงพฤติกรรมของบริษัท ตัวแทน หรือ นายหน้าเหล่านี้ว่าบางครั้งอาจเสนอการจัดเตรียมเอกสาร หรืออาจปลอมแปลงเอกสารต่างๆ เพี่อช่วยให้ท่านได้รับการอนุมัติวีซ่า

ทางสถานทูต ฯขอประกาศเตือนให้ผู้ยื่นขอวีซ่าระมัดระวัง และปฏิเสธที่รับบริการจากบริษัท ตัวแทน หรือนายหน้าที่เหล่านี้  ซึ่งอาจจะส่งผลให้ท่านถูกปฏิเสธวีซ่าได้หากสถานทูต ฯตรวจสอบพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ  หากท่านพบพฤติกรรมดังกล่าวกรุณาแจ้งให้สถานทูต ฯทราบทันที

หากผู้ยื่นคำร้อง มีข้อสงสัยเกี่ยวกับขั้นตอนการขอวีซ่า หรือ ใบอนุญาตทำงานและใบอนุญาตพักอาศัยในนอร์เวย์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์สถานทูต

หรือ ติดต่อศูนย์รับคำร้องขอวีซ่านอร์เวย์ (วีเอฟเอส) ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 118 7004

Copyright 2013. VFS Global. All Rights Reserved.