HOME  I  English  I  Thai     
Apply for
VISA to Norway
In
Thailand
วันหยุดประจำปี

ศูนย์รับยื่นวีซ่าประเทศนอร์เวย์ในประเทศไทย จะปิดทำการตามวันหยุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ วัน วันหยุด ๒๕๖๒
๑ มกราคม วันอังคาร   วันขึ้นปีใหม่
๑๙ กุมภาพันธ์ วันอังคาร วันมาฆบูชา
๘ เมษายน   วันจันทร์ วันจักรี
๑๕ เมษายน   วันจันทร์ วันสงกรานต์
๑๖ เมษายน   วันอังคาร วันสงกรานต์
๑๙ เมษายน วันศุกร์ วันศุกร์ประเสริฐ
๑ พฤษภาคม   วันอังคาร วันแรงงาน
๖ พฤษภาคม จันทร์ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
๑๗ พฤษภาคม   วันศุกร์ วันรัฐธรรมนูญนอร์เวย์
๒๐ พฤษภาคม   วันจันทร์ วันวิสาขบูชา
๒๙ กรกฎาคม วันจันทร์ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร
๑๒ สิงหาคม   วันจันทร์ วันแม่แห่งชาติ
๑๔ ตุลาคม วันจันทร์  วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๒๓ ตุลาคม วันพุธ วันปิยมหาราช
๕ ธันวาคม วันอังคาร วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และวันพ่อแห่งชาติ
๑๐ ธันวาคม วันอังคาร วันรัฐธรรมนูญ
๒๕ ธันวาคม วันอังคาร วันคริสต์มาส
๒๖ ธันวาคม วันพุธ วันเปิดกล่องของขวัญ