Top Button

Po złożeniu wniosku

Po złożeniu wniosku wizowego w PPWW, dokumenty wizowe przekazywane są do właściwej placówki konsularnej (w przeciągu 6 dni roboczych). Czas rozpatrywania wniosku wizowego wynosi 6 dni roboczych od dnia wpłynięcia do placówki konsularnej wniosku i dokumentów wymaganych do wydania wizy.

W indywidualnych przypadkach, szczególnie w razie konieczności przeprowadzenia dokładniejszej analizy wniosku, okres na podjęcie decyzji w sprawie wniosku wizowego możne zostać przedłużony do 30 dni kalendarzowych w przypadku aplikowania się o wizę krajową lub 45 dni kalendarzowych w przypadku aplikowania się o Schengen.

Sugerujemy klientom aplikować o wizę za 4 tygodni przed planowaną datą podróży.

Jak sprawdzić status swojego wniosku?

  1. Zamów usługę SMS (wartość 50 UAH, więcej tutaj - po dostarczeniu paszportu do PPWW, SMS zostanie automatycznie przesłano do klienta.
  2. Sprawdź status online - kliknij tu
  3. Sprawdź status przez Call Centrum

Jak odebrać paszport?

- Kiedy paszport będzie gotowy do odbioru, PPWW chętnie dostarczy go w dogodnym czasie i miejscu dla klienta - za 200 UAH na podany przez klienta adres lub 180 UAH do oddziału firmy kurierskiej "Nowa Poszta". Usługę można zamówić przy składaniu wniosku wizowego w PPWW. Ta usługa pozwoli zaoszczędzić czas klienta. Więcej informacji - kliknij tutaj.

  • Klient może odebrać swój paszport lub kartkę MRG w PPWW wyłącznie zgodnie z uprzednią rejestracją do PPWW. Aby dokonać rejestracji do PPWW - kliknij tutaj.

    Aby dokonać rejestracji do PPWW we Lwowie, Iwano-Frankowsku oraz Użgorodzie - kliknij tutaj.

Aby dokonać rejestracji do wszystkich PPWW oprócz PPWW we Lwowie, Iwano-Frankowsku oraz Użgorodzie, prosimy zapoznać się z następującymi instrukcjami:

Należy zarejestrować się jako nowy użytkownik na stronie logowania do konta osobistego (utworzyć własny login i hasło, aby zalogować się na stronie rejestracji). Aby to zrobić, należy używać adresu własnego e-mail. Po wejściu na stronę rejestracji należy wybrać odpowiednią kategorię („Passport collection” - w przypadku rejestracji na odbiór paszportu lub „LBAT collection ” - w przypadku rejestracji na odbiór karty MRG), miasto PPWW, wybrać dostępną datę i godzinę odbioru dokumentu w PPWW. Po pomyślnej rejestracji na adres e-mail będzie wysłano wiadomość e-mail z potwierdzeniem rejestracji. Należy wydrukować ten list i podać pracownikowi w PPWW.

Uwaga! Jeśli paszport jescze jest na rozpatrzeniu w konsulacie, rejestracja nie będzie możliwa.

Co należy mieć ze sobą, aby odebrać paszport?

  1. Dla wnioskodawców zabierających własny paszport: oryginał pokwitowania wydanego pracownikiem po złożeniu dokumentów i oryginał paszportu wewnętrznego.
  2. Dla małżonków: oryginał pokwitowania wydanego pracownikiem po złożeniu dokumentów, oryginał paszportu wewnętrznego oraz dokumenty potwierdzające więzi rodzinne.
  3. Dla rodziców zabierających paszport nieletnich dzieci: oryginał pokwitowania wydanego pracownikiem po złożeniu dokumentów, oryginał paszportu wewnętrznego oraz dokumenty potwierdzające więzi rodzinne.

Szczególną informację o usługach PPWW dla wnioskodawców aplikujących o wizę do Polski można znaleźć tutaj.

W przypadku, jeżeli klient nie zjawi się do PPWW po odbiór paszportu/kartki MRG w ciągu 30( trzydziestu) dni od momentu złożenia wniosku w PPWW, paszport/kartka MRG zostanie przekazany do Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie będzie przechowywany a następnie przekazany MSZ Ukrainy.

Poprzednia strona