Top Button

Jak złożyć wniosek

Jak złożyć wniosek

Klienci mający zamiar złożyć wniosek o wydanie wizy Schengen albo wizy krajowej do Rzeczypospolitej Polskiej, mogą skorzystać z usług Punktu Przyjmowania Wniosków Wizowych dokonując uprzedniej rezerwacji terminu złożenia wniosku do PPWW.

Zgodnie z przyjętymi regułami wnioski wizowe na wizy krajowe można składać w okręgu konsularnym, w którym dana osoba posiada meldunek, zaś w przypadku wiz Schengen także w okręgu, gdzie pracuje lub uczy się (należy przedstawić stosowne zaświadczenie).

Jednocześnie informujemy, że każdy wnioskujący o wizę ma możliwość składania wniosku bezpośrednio w urzędzie konsularnym, pod warunkiem uprzedniej rejestracji na stronie internetowej https://www.e-konsulat.gov.pl/

Także obywatele Ukrainy ubiegając się o wizę krajową do Polski w celu podjęcia pracy / nauki / prowadzenia działalności gospodarczej własnej firmy w Polsce / korzystając z uprawnień jako posiadacza Karty Polaka, mogą złożyć swoje dokumenty w trybie korespondencyjnym za pośrednictwem firmy kurierskiej „Nova Poshta”.

Warunkiem przyjęcia wniosku wizowego jest:

 • w przypadku wnioskowania o wizę krajową:

  meldunek w odpowiednim okręgu konsularnym;

 • w przypadku wnioskowania o wizę Schengen:

  dokument potwierdzający fakt zatrudnienia lub nauki w odpowiednim okręgu konsularnym (nie dotyczy wniosków na wizę Schengen do pracy).

 • Osoby zameldowane w obwodzie donieckim lub ługańskim mogą składać wnioski na wizę w dowolnym PPWW na Ukrainie, jeżeli przedstawią jeden z poniższych dokumentów:

 • w przypadku wnioskowania o wizę krajową:

  zaświadczenie potwierdzające przesiedlenie z obwodu donieckiego lub ługańskiego;

 • w przypadku wnioskowania o wizę Schengen:

  dokument potwierdzający fakt zatrudnienia w odpowiednim okręgu konsularnym,

  dokument potwierdzający fakt nauki w odpowiednim okręgu konsularnym,

  zaświadczenie potwierdzające przesiedlenie z obwodów donieckiego lub ługańskiego.

  W celu dokonania rejestracji terminu na złożenie wniosku wizowego należy:

Krok 1: Wybrać cel wyjazdu do Polski

Przed złożeniem wniosku o wizę należy dokładnie określić cel wizyty w Polsce:

w przypadku pobytów krótkoterminowych (do 90 dni w ciągu kolejnych 180 dni) w celach biznesowych, turystycznych, kulturalnych, sportowych etc., należy ubiegać się o wizę Schengen;

w przypadku pobytów długoterminowych (powyżej 91 dnia w ciągu kolejnych 365) w celu odbycia studiów, podjęcia nauki, podjęcia pracy etc., należy aplikować o wizę krajową.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o wizie Schengen – kliknij tu , o wizie krajowej – kliknij tu.

Niezbędne jest przygotowanie zestawu dokumentów wymaganych do ubiegania się o wizę według w

Krok 2: Sprawdzenie przynależności do okręgu konsularnego

Przed złożeniem wniosku wizowego należy upewnić się, że PPWW, do którego będzie złożony wniosek należy do stosownego okręgu Konsularnego. Aby dowiedzieć się o własciwości terytorialnej Konsulatów Generalnych RP na Ukrainie – kliknij tu.

Krok 3: Opłata za usługę PPWW

Po skompletowaniu wszystkich dokumentów należy osobiście dokonać opłaty za usługi Punktu przyjmowania wniosków wizowych (PPWW) dla rejestracji do PPWW w celu złożenia dokumentów na wizę do Polski. W przypadku rejestracji małżonka i dzieci należy mieć ze sobą ich paszporty i dokumenty potwierdzające więzi rodzinne.

Uwaga! Zapłata opłaty za usługę PPWW oznacza, że Wnioskodawca (Klient) potwierdza przyjęcie Oferty na zawarcie Umowy o świadczenie usług przez „VF Consulting Services LLC” (dalej - „Umowa”) zgodnie z p. 2 art. 642 Kodeksu Cywilnego Ukrainy na warunkach zatwierdzonych protokołem dyrekcji i zarządzeniem dyrektora generalnego „VF Consulting Services LLC”, które jest opublikowane na stronie internetowej https://www.vfsglobal.com/region/ukraina/ lub pod linkiem - kliknij tutaj.

Uiszczenie opłaty za usługę PPWW oznacza, że Klient w pełni rozumie treść Umowy oraz znaczenie jej warunków.

Dokonać opłaty za usługi PPWW można w jeden z następujących sposobów:

 1. Online przez KredoBank* na jego oficjalnej stronie internetowej https://newclient.kredobank.com.ua/visa/ lub PrivatBank** na jego oficjalnej stronie internetowej / mobilną aplikację "Privat24" https://privatbank.ua/apps/privat-24.

  * Aby dokonać płatności online na stronie internetowej KredoBanku, na stronie płatności należy nacisnąć przycisk „Zapłacić online”. Następnie należy wypełnić wszystkie dane wymagane do płatności, zrobić zdjęcie online twarzy i pierwszej strony paszportu zagranicznego (strona, na której wyświetlane są wszystkie dane osobowe - imię, nazwisko, numer paszportu, data urodzenia itp. Oraz zdjęcie) i poczekać z banku na wiadomość SMS. Gdy bank zweryfikuje zdjęcie twarzy klienta, zrobione online, i zdjęcie twarzy klienta w paszporcie zagranicznym i potwierdzi, że osoba dokonująca płatności jest tą samą osobą, która złoży wniosek o wizę do podanego podczas dokonania opłaty paszportu, wtedy klient otrzyma wiadomość sms, wysłaną na numer telefonu komórkowego, z numerem transakcji płatniczej (kod PTN) i linkiem do paragonu bankowego jako dowodu płatności. Jeśli po weryfikacji bankowej zostanie stwierdzone, że osoba dokonująca płatności jest inną osobą, która będzie ubiegać się o wizę do podanego paszportu, taka opłata zostanie odrzucona przez bank.

  ** Aby dokonać płatności online na stronie internetowej PrivatBanku / w aplikacji mobilnej „Privat24”, należy przejść do sekcji „Płatności”, wpisać „VFS” w polu „Nowa płatność” i nacisnąć przycisk „Szukaj”. Następnie należy wypełnić wszystkie dane wymagane do płatności.

  Po pomyślnym zakończeniu płatności klient otrzyma dowód dokonania opłaty (pokwitowanie). Prosimy o podanie tego pokwitowania przy składaniu dokumentów (pracownik PPWW poprosi o podanie mu paragonu).

 2. W dowolnym oddziale KredoBanku (adresy oddziałów - kliknij tutaj), Idea Banku (adresy oddziałów - kliknij tutaj) lub PrivatBanku (adresy oddziałów - kliknij tutaj).

  Aby dowiedzieć się jaka jest aktualna stawka opłaty za usługi PPWW na pewną datę - kliknij tutaj.

Podczas dokonywania opłaty należy podać:

 1. Miejsce złożenia dokumentów - Punkt przyjmowania wniosków wizowych
 2. Numer telefonu do kontaktu.

Po dokonaniu opłaty otrzymacie Państwo indywidualny kod PTN.

WAŻNE: Podanie błędnego numeru telefonu lub numeru telefonu należącego do osoby trzeciej będzie skutkowało niemożnością dokonania rejestracji, weryfikacją podanego numeru telefonu lub koniecznością rozpoczęcia procedury zwrotu opłaty.

W przypadku dokonania kilku opłat, system rejestracyjny zarezerwuje miejsce do rejestracji tylko dla pierwszej dokonanej opłaty. Jeżeli rejestracja na poprzedni kod bankowy jeszcze nie wygasła lub nie została przyznana, wszystkie kolejne opłaty nie będą brane pod uwagę, a koszt takiej opłaty zostanie zwrócony.

Krok 4: Dokonanie rejestracji do PPWW

Dokładniej o procedurze rejestracji – kliknij tu.

Krok 5: Złożenie wniosku wizowego / MRG w PPWW

Należy stawić się w PPWW w umówionym terminie i złożyć wypełniony formularz wniosku wizowego/MRG wraz z wymaganymi dokumentami oraz oryginałem pokwitowania wydanym przez bank w dniu uiszczenia przedpłaty za usługę.

Podczas złożenia wniosku wizowego można zamówić wygodne dodatkowe usługi:

 • wypełnienie wniosku wizowego;
 • przesyłka paszportu za pomocą kuriera;
 • SMS-wiadomość o stanie paszportu;
 • ubezpieczenie medyczne;
 • wyrobienie zdjęcia wysokiej jakości;
 • usługa ksero.

Wszystkie dodatkowe usługi są zamawiane na życzenie.

Krok 6: Uiszczenie opłaty

Pracownik przyjmujący wniosek poinformuje o całkowitej kwocie do zapłaty i skieruje do kasy lub banku, gdzie należy uiścić opłatę wizową/MRG w gotówce w Euro lub w hrywnach, w przypadku zamówienia usługi kurierskiej – opłata dokonywana jest w hrywnach. Za wszelkie płatności dokonane w kasie zostanie wydany oddzielny paragon.

Krok 7: Złożenie danych biometrycznych

W przypadku aplikowania o wizę Schengen prosimy o złożenie swoich danych biometrycznych w dedykowanej kabince biometrycznej znajdującej się w PPWW. W razie wnioskowania o wizę krajową dane biometryczne nie są pobierane.

Dalej (Następna strona) Poprzednia strona